Austrijos verslo aplinka ir tarptautiniai ekonominiai santykiai su Lietuva


Įvadas. Austrijos verslo aplinka. Verslo aplinkos samprata. Verslo aplinkos veiksniai Austrijoje. Verslo aplinkos veiksniai Lietuvoje ir jų palyginimas su austrija. Verslo aplinka Lietuvoje. Verslo aplinkos veiksnių Lietuvoje ir Austrijoje palyginimas. Austrijos ekonominiai santykiai su Lietuva. Austrijos ssgg apibnedrinanti analizė bei nišos tarptautiniam verslui vystyti. Išvados. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai.


Darbo tikslas: Išanalizuoti verslo aplinką Austrijoje bei atskleisti jos tarptautinius ekonominius santykius su Lietuva

Tradiciškai mokslo literatūroje verslo aplinką priimta analizuoti tarptautiniu, nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu. Verslo aplinka yra suvokiama kaip teisinių, socialinių-kultūrinių, ekonominių, geografinių, demografinių, politinių, technologinių ir konkurencinių veiksnių visuma, kuri pasižymi pokyčiais. Įvairūs pokyčiai nevienodai veikia organizacijas: vieni pasikeitimai verčia atsisakyti eksporto ar atlikti reorganizavimą, kiti pasireiškia pasikeitusiu klientų vartojimo įpročiu ar gyvenimo būdu. Nereikėtų pamiršti ir artimiausioje organizacijų aplinkoje esančių vartotojų, tiekėjų, valdžios (vietinės, regioninės, centrinės ir net ES institucijų), specialių interesų grupių, žiniasklaidos, profesinių sąjungų, finansų institucijų bei konkurentų, kurie daro tiesioginę įtaką verslui. Be minėtų veiksnių, verslo aplinką lemia ir organizacijų bei jų produktų ar paslaugų padėtis rinkoje, kaimyninės šalys, infrastruktūra (Bersėnaitė, 2008).

Visi už organizacijos ribų esantys elementai, darantys įtakos organizacijai, vadinami organizacijos aplinka, todėl svarbu aptarti visus verslo organizacijų aplinkos veiksnius.

Kai kurie verslo aplinkos elementai (veiksniai) yra statiški, nekintantys. Tai šalies geografinė padėtis, klimatas, laiko juosta ir su tuo susiję privalumai, trūkumai. Taip pat dalis verslo sąlygų veiksnių, kurie negali būti tiesiogiai įtakojami, tačiau gali lėtai kisti besivystant ekonomikai – kaimyninių šalių infrastruktūra, mokestinė sistema, prekybiniai ryšiai, gamybos ir paslaugų teikimo specializavimasis, lyginamasis ir sąlyginis šalies pranašumas (Samoška, 2012).

Kiekvienoje šalyje verslo aplinkos veiksniai skiriasi, todėl norint pradėti kurti sėkmingą verslą užsienio šalyje svarbu išsianalizuoti verslo aplinką.

Gyventojų ūkinė veikla Austrijoje: žemės ūkis - 3 proc., pramonė – 37 proc., aptarnavimo sfera – 60 proc.

Didžiausi bankai Austrijoje su daugybe filialų:•  Bank Austria; • Die Erste; • Volksbank; • Raiffeisen (Raika); • PSK • BAWAG.

2. VERSLO APLINKOS VEIKSNIAI LIETUVOJE IR JŲ PALYGINIMAS SU AUSTRIJA

Lietuvos integracija į Europos Sąjungą tiesiogiai paveikė ir toliau tebeveikia verslo aplinką. Nuolatiniai pokyčiai socialinėje-ekonominėje sferoje turi didelės reikšmės bendram verslo klimatui ir atveria naujas galimybes. Pirmieji narystės ES metai leido pasinaudoti finansine struktūrinių fondų pagalba verslo aplinkai gerinti teikiant paramą smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, didinant konsultacinių ir informacinių paslaugų verslui įvairovę, skatinant inovacijų diegimą ir technologijų perdavimą bei sklaidą, organizacijų modernizacijos procesus. Pagal programavimo principą Lietuvai buvo skirta ES struktūrinių fondų parama ne pavieniams projektams, o integruotai, daugiametei ir ES gaires atitinkančiai plėtros programai įgyvendinti. Tam parengtas Bendrasis programavimo dokumentas, kuriame atskiru prioritetu išskirta parama pramonei ir verslui, turizmas, informacinė visuomenė. Teikiant netiesioginę paramą verslui, projektų vykdytojais (pareiškėjais) dažniausiai tapdavo viešąsias paslaugas verslui teikiančios organizacijos - verslo informacijos centrai ar verslo inkubatoriai. Kiek rečiau šios iniciatyvos imdavosi verslo asociacijos ar kitos bendradarbiavimo struktūros. Deja, savivaldybių institucijos (įstaigos) inicijavo tik keletą netiesioginės paramos verslui projektų.

Be specialistų ir darbuotojų stygiaus Lietuvos įmonės susiduria su itin griežtu darbo kodeksu ir nelanksčiais darbo santykiais įmonių atžvilgiu. Lietuva Ekonominės laisvės indekse 2012 m. pakilo iš 113 į 77 vietą pasaulyje darbo santykių reguliavimo srityje, tačiau 2014 m. vėl nukrito: šiuo metu Lietuvos darbo laisvės indeksas yra 59,0 arba 105 vieta pasaulio šalių reitinge. Nors Lietuvos darbo kodeksas remiasi ES teise, tačiau jame suvaržymų daugiau nei tai numato atitinkamos ES direktyvos, pvz., darbo laiko reglamentavimas (Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai, 2015).

  • Microsoft Word 425 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (4982 žodžiai)
  • Kolegija
  • Giedrė
  • Austrijos verslo aplinka ir tarptautiniai ekonominiai santykiai su Lietuva
    10 - 1 balsai (-ų)
Austrijos verslo aplinka ir tarptautiniai ekonominiai santykiai su Lietuva. (2016 m. Lapkričio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/austrijos-verslo-aplinka-ir-tarptautiniai-ekonominiai-santykiai-su-lietuva.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 28 d. 07:54
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo