Autorinių bei gretutinių teisių gynimas


Įvadas. Autorinės teisės. Turtinės ir neturtinės autorių teisės. Gretutinės teisės. Muzikos autorių teisių gynimas Lietuvoje. Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos. Nelegalus muzikos kūrinių naudojimas. Išvados. Informaciniai šaltiniai.


Autorių teisė suprantama keliomis prasmėmis. Viena iš jų, plačiąja prasme, reiškianti viena iš daugelio teisės šakų, atsirandančių ryšium su literatūros, mokslo, meno kūrinių sukūrimu. Siaurąja prasme autorių teisė suvokiama kaip teisių rinkinys, atsirandantis nuo kūrinio sukūrimo momento ir priklausantis kūrinio autoriui. Tai pat išskiriamos autorių teisės objektyviąja ir subjektyviąja prasmėmis. Objektyvioji – pasireiškianti kaip visuma teisės normų, reglamentuojančių dėl kūrinio sukūrimo atsirandančius turtinius ir asmeninius neturtinius santykius. Subjektyvioji – tai konkrečios asmens teisės, sukūrus kūrinį.

Prieš pradedant analizuoti autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų teises, pareigas, apsaugos būdus, kūrinių atgaminimo problematiką ir pan. reikalinga išsiaiškinti, kas yra autorių teisių objektai ir subjektai. Tad visų pirma, išskiriami autorių teisių objektai pagal LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą 4 str. 1 d. yra: Tai gali būti literatūros, žodiniai, mokslo, sceniniam atlikimui skirti, muzikiniai, audiovizualiniai, architektūros, fotografijos kūriniai ir t.t. Kitais žodžiais tariant, tam, kad būtų saugomas ir pripažįstamas autorių teisių objektu, kūrinys privalo būti visų pirma originalus, atskleidžiantis autoriaus asmenybę, mintis, antra, turi būti autoriaus kūrybinės veiklos rezultatas (nėra nukopijuotas nuo kitų kūrinių) ir, trečia, išreikštas objektyvia forma, t.y. gebėjimas kitam žmogui pamatyti, suprasti, išgirsti, perskaityti. Jeigu visi šie reikalavimai tenkinami, autorius turi turtines ir asmenines neturtines teises i šiuos kūrinius

Autorių teisių subjektais laikomi fiziniai asmenys, kurie turi ar perėmė išimtines turtines teises į kūrinius. Svarbi detalė yra ta, kad nepaisant ar asmuo yra veiksnus ar neveiksnus, jis vis tiek gali būti pripažįstamas kaip autorius. Yra skiriamos dvi autorių grupės pagal tai kokiu pagrindu autorius turi įgijęs išimtines turtines teises į kūrinį. Paprastai pirmuoju autorių teisių turėtoju būna pats kūrybinės veiklos rezultato kūrėjas, kuriam ir priklauso išimtinės turtinės teisės į kūrinį. Kita skiriama grupė yra asmenys, kuriems išimtinės turtinės autorių teisės perėjo ar buvo suteiktos trečiųjų asmenų įstatymo arba sutarties pagrindu. Tokie fiziniai, juridiniai asmenys ar įmonės, neturinčios juridinių asmens teisių, vadinami išvestiniais autorių teisių subjektais. Skirtingai nei pirminiams autorių teisių subjektams, išvestiniams subjektams nepereina asmeninės neturtinės autorių teisės.

Kaip ir išvestinių autorių teisių subjektams, taip ir kitai subjektų grupei – teisių į kolektyvinius kūrinius turėtojams – nepereina asmeninės neturtinės autorių teisės. Šis subjektų ratas pasižymi tuo, jog būtent kolektyvinio kūrinio leidėjo, tai gali būti fizinis ar juridinis asmuo, vadovavimu ir iniciatyvumu buvo sukurtas kūrinys.

Būna atvejų, kuomet kūrinys yra sukuriamas darbe, atliekant tarnybines pareigas, užduotis ir pan. Tačiau tokiu atveju, teises į sukurtą kūrinį įgyja darbdavys, nebent kūrinys neatitinka darbuotojo funkcijų darbe, darbo užduočių pobūdžio. Kitaip tariant, tik tiesiogiai vykdant darbo užduotį, teisės į kūrinį priklauso darbdaviui. Bet kuriuo atveju asmeninės neturtinės teises turės darbuotojas, sukūręs kūrinį. Panašus subjektų ratas yra ir fizinis asmuo ar jų grupė, sukūrusi kompiuterinę programą. Būtent ir šiuo atveju, darbdavio pavedimu, atliekant tarnybines funkcijas, yra sukuriamas kūrinys – programa. Šiuo atveju, turtinių autorių teisių turėtojas pripažįstamas darbdavys visam programos galiojimo terminui, nebent sutartis nustatytų ką kita.

  • Teisė Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 31 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (2593 žodžiai)
  • Kolegija
  • Eglė
  • Autorinių bei gretutinių teisių gynimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Autorinių bei gretutinių teisių gynimas. (2017 m. Gegužės 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/autoriniu-bei-gretutiniu-teisiu-gynimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 23:30
×