Autorių kontekstai konspektas


Ričardas bachas "džonatanas livingstonas žuvėdra" biografinis kontekstas. Novele romanas ode sonetai poema drama. Ak teofili rasinys. Juozas aputis ak , teofili. Juozo apucio ak,teofili. Koks žmogus vaizduojamas literaturoje? m.katiliskio 'miskais ateina ruduo ' ir satrijos ragana 'sename dvare'. Eduardas cinzas kate ir zmones. Saulius šaltenis amžinai žaliuojantis klevas rašinys.

Žemaitė. Apsakymas Marti. Antanas Baranauskas. Poema Anykščių šilelis. Juozas Aputis. ! Novelė Lietus. Kazys Binkis. Eilėraštis Vokiškas pavasaris. Džeromas Selindžeris. Romanas Rugiuose prie bedugnės. Ričardas Bachas. Alegorinė apysaka Džonatanas Livingstonas – žuvėdra. Jonas Biliūnas. Apsakymas Laimės žiburys. Silvija Vo. Žmogonai. Justinas Marcinkevičius. Filosofinė drama Prometėjas. Eduardas Cinzas. Apsakymas Katė ir žmonės. Saulius Šaltenis. Novelė Amžinai žaliuojantis klevas. Juozas Aputis. Novelė Erčia , kur gaivus vanduo. Marius Katiliškis. Novelė Kaitra. Viljamas Šekspyras. Tragedija Hamletas. Abraomas Kulvietis. Laiškas Tikėjimo išpažinimas. Martynas Mažvydas. Katekizmas. Mikalojus Daukša. Postilė. Prakalba į malonųjį skaitytoją. Getė. Filosofinė tragedija Faustas. Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Odės Telefui Likui , Aurelijui Likui. Kristijonas Donelaitis. Epinė poema Metai. Anatnas Baranauskas. Romantinė lyrinė poema Anykščių šilelis. Mickevičius. Sonetai Akermano stepės , Plaukimas. Maironis. Eilėraščiai. Jonas Biliūnas. Lyrinė apysaka Liūdna pasaka ", novelės Vagis , Ubagas , Lazda , Kliudžiau. Šatrijos Ragana. Psichologinė apysaka Sename dvare ". Juozas Tumas – Vaižgantas. Apysaka Dėdės ir dėdienės. Vincas Krėvė. Drama Skirgaila. Vincas Mykolaitis – Putinas. Psichologinis intelektualinis romanas Altorių šešėly. Eilėraščiai iš simbolistinių eilėraščių rinkinio Tarp dviejų aušrų. Jurgis Savickis. Novelės Vagis , Ad Astra , Fleita , Kova. Francas Kafka. Apsakymas Metamorfozė. Alberas Kamiu. Psichologinis romanas Svetimas. Henrikas Radauskas. Eilėraščiai. Antanas Škėma. Psichologinis romanas Balta drobulė. Vytautas Mačernis. Sonetai. Vizijos. Salomėja Nėris. Eilėraščiai. Balys Sruoga. Romanas Dievų miškas. Bronius Krivickas. Eilėraščiai. Justinas Marcinkevičius. Poetinė drama Mažvydas. Marius Katiliškis. Romanas Miškais ateina ruduo.

Žemaitė. Apsakymas „Marti“.

XIX a. pab. - XX a. pradž. lietuvių rašytoja savamokslė.. Kūrė spaudos draudimo metais. P. Višinskis paskatino kurti. Apsakyme vaizduojamos dvi kontrastingos šeimos – Vingiai ir Driežai. Tema: XIX a. kaime vedybos vyksta ne iš meilės, o dėl turtų.

Antanas Baranauskas. Poema „Anykščių šilelis“.

Poema parašyta XIX a. pab. vasaromis, kai poetas ilsėjosi gimtinėje. Įrodė visiems, kad kurti galima ir lietuvių kalba.

Romantizmas – aukštinama žmogaus dvasia. Teigiama, kad kiekvienas individas yra savitas, o jo vertę lemia dvasios gilumas. Romantikas nepasitenkina esama tikrove, ieško idealų, gamtoje ir tautos istorijoje žvelgia gyvenimo grožį ir prasmę.

Juozas Aputis. Novelių triptikas „Ak, Teofili!“. Novelė „Lietus“.

Digresija – kai į pagrindinio pasakojimo liniją įsiterpia kitas pasakojimas. Retrospektyvus pasakojimo būdas – kai pasakojant įterpiami prisiminimai. Novelė apie Beną ir Viliją. Tema: viskas yra daug paprasčiau, nei galvojame, nes viską lemia jausmai.

  • Microsoft Word 12 KB
  • 2015 m.
  • 6 puslapiai (2167 žodžiai)
  • Mokykla
  • Rutelė
  • Autorių kontekstai konspektas
    10 - 1 balsai (-ų)
Autorių kontekstai konspektas. (2015 m. Kovo 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/autoriu-kontekstai-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 20:36
×