Aviacijos saugumo skyriaus strategijos įgyvendinimo planas, mažinant aviacijos inspektorių kaitą


Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Vį „Ltou“ kauno filialo organizacijos pristatymas. Bendra informacija apie įmonę. Tyriminė dalis. Bendrosios išorinės aplinkos analizė. Specialiosios išorinės aplinkos analizė. Aviacijos saugumo skyriaus inspektorių vidinė aplinkos analizė. Silpnybių sąrašas. Vadybiniai strateginiai sprendimai. Išvados. Literatūros sąrašas.


VĮ „LTOU“ Kauno filialo yra tarptautinis oro uostas, kuris per metus aptarnauja apie 800 tūkst. keleivių ir daugiau nei 4449 tono krovinių ir 1,6 tūkst. tonų pašto. Šiuo metu skraido tik viena aviakompanija „Ryanair“. Iš Kauno skrenda į 15 krypčių. Įmonėje dirba 120 darbuotojų iš kurių 39 yra aviacijos saugumo skyriaus inspektoriai. Šiame skyriuje iš viso dirba 50 darbuotojų. Oro uostas turi ilgiausia tupimo-kilimo taką Lietuvoje, tako ilgis - 3520 m., plotis - 45m. ir atitinkantis II – ą (CAT II) kategorija. Lietuvos oro uostų veiklos ideologija ir strategija yra paremta principu „Vieningi, bet skirtingi“.

VĮ „LTOU“ Kauno filialas, norėdamas dar labiau pagerinti nusistovėjusią aviacijos saugumo skyriaus strategija, dėl kurios priežasčių aviacijos saugumo inspektoriai palieka darbą. O įmonė patiria didelius nuostolius. Įmonėmis duomenimis 2015 metais įmonėje dirba vidutiniškai 39 saugumo inspektoriai, per šiuo metus jau spėjo 10 išeiti iš darbo. Aviacijos saugumo skyriaus inspektorių kaita įmonėje – 25%.

Nagrinėjama problema – kaip sumažinti aviacijos saugumo inspektorių kaitą įmonėje.

Darbo tikslas – nustatyti aviacijos saugumo skyriaus nusistovėjusią strategijos priežastis, dėl kurios aviacijos saugumo inspektoriai palieka įmonę. Remiantis vidine ir išorine aplinkos analizės duomenimis, pateikti vadybinius strateginius sprendimus aviacijos saugumo skyriaus inspektoriams kaitos mažinimui.

Darbo uždaviniai:

Atlikti VĮ „LTOU“ Kauno filialo vidinę bei išorinę aplinkos analizę, siekiant įvardinti pagrindinius aviacijos saugumo inspektorių kaitos priežastis.

Remiantis vidine bei išorine aplinkos analize, pateikti vadybinius strateginius sprendimus VĮ „LTOU“ Kauno filialo aviacijos saugumo inspektorių kaitos mažinimui.

Tyrimo metodai – vidinės analizės duomenys bus paremtos informacija, gauta iš įmonės darbuotojų, vadovų ir iš viešai prieinamų dokumentų.

Praktinė darbo vertė – tyrimo metu išsiaiškinti nusistovėjusios strategijos veiksnius, lemiančius aviacijos saugumo skyriaus inspektorių kaitą įmonėje VĮ „LTOU“ Kauno filiale.

Darbo loginė struktūra – darbas susideda iš keturių pagrindinių dalių. Pirmą dalį sudaro teorinis pagrindimas. Joje pateikiama pagrindinis teoretikų įžvalgos, kodėl yra svarbu mažinti darbuotojų kaitą ir kaip gali atsiliepti įmonei. Antroje dalyje sudaro tiriamos įmonės analizė. Joje pateikiama bendra informacija apie įmonę, vizija, misija, apibudinama kompanijos vykdoma strategija ir įmonės struktūra. Trečioje dalyje analizuojama vidinė ir išorinė aviacijos saugumo skyriaus inspektorių strategija. PESTEL analizė parodys mikroaplinkos įtaką aviacijos saugumo skyriaus inspektoriams, o SSGG (SWOT) analizė padės identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias įmonės aviacijos saugumo skyriaus vietas. Ketvirtoje dalyje, remiantis vidines ir išorinės analizes duomenimis, pateiksiu strateginius vadybinius sprendimus, kurių pagalba siūloma mažinti aviacijos saugumo skyriaus inspektorių kaitą.

Šiandien organizacijose, įmonėse darbuotojų kaita yra viena iš svarbiausių problemų, kurios sprendimų ieško personalo ar žmogiškųjų išteklių vadybininkai/vadovai. Henri Fayol‘is, (1916) išskyrė 5 administravimo principus: planavimas ir prognozavimas, organizavimas, vadovavimas, koordinavimas ir kontrolė. Taip pat paminėjo 14 valdymo principų: valdžia, drausmė, komandų vienovė, krypties vienovė, individualių tikslų apjungimas bendrai gerovei, atlyginimas, centralizacija, hierarchija, tvarka, teisingumas, iniciatyva, darbo pasidalijimas, kolektyvo dvasia ir personalo stabilumas (P. Zakarevičius, 2002). Kalbant apie personalo stabilumą Henri Fayol‘is yra pabrėžęs, jog „didelė darbuotojų kaita trukdo organizacijai sėkmingai dirbti“ (Stoner, Freeman, Gilbert, (2000) metų knyga „Vadyba“). Tai rodo, kad didelė darbuotojų kaita įmonėje nėra gerai, reikia atkreipti dėmesį ir jį mažinti, kad organizacija (įmonė) nenukentėtų nuo jos padarinių, tokių kaip: finansinių išlaidų darbuotojų paieškoms, mokymams, atrankoms ir jų tobulinimui. Allen ir Bryant, (2012). Pasak Manager Green, įmonė, kuri neatkreipė dėmesio į darbuotojų kaitą (pradžioje 14%, po metų 18%, dar po metų 25%), patyrė daugiau kaip 200 000 dolerių nuostolių, naujų darbuotojų verbavimui, atrankai, mokymams ir žmogiškajam kapitalui. Allen ir Bryant, (2012).

  • Microsoft Word 130 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (5413 žodžiai)
  • Universitetas
  • Mindaugas
  • Aviacijos saugumo skyriaus strategijos įgyvendinimo planas, mažinant aviacijos inspektorių kaitą
    10 - 9 balsai (-ų)
Aviacijos saugumo skyriaus strategijos įgyvendinimo planas, mažinant aviacijos inspektorių kaitą. (2016 m. Vasario 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/aviacijos-saugumo-skyriaus-strategijos-igyvendinimo-planas-mazinant-aviacijos-inspektoriu-kaita.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 01:21
×