Baigiamoji praktika - buhalterinė apskaita


Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Buhalterijos skyriaus veikla. Įmonės apskaitos politika. Apskaitą ir įmonės veiką reglamentuojantys teisės aktai. Įmonės sąskaitų planas. UAB „Denas“ ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos nustatymas. Ilgalaikio materialiojo turto grupavimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Ilgalaikio turto remonto, rekonstrukcijos ir eksploatacijos tvarka. Trumpalaikio turto apskaita. Atsargų apskaita. Atsiskaitymas su atskaitingais asmenimis. Pinigų apskaita. Banko operacijų organizavimas. Pajamų ir sąnaudų įvertinimas, pripažinimas ir apskaita. UAB „Denas“ pajamų ir sąnaudų apskaita. UAB „Denas“ darbo užmokesčio apskaita. Pirkimų ir pardavimų apskaita. Įmonės pardavimų apskaita. UAB „Denas“ pirkimų apskaita. Finansinės ataskaitos ir buhalterinė programa. Finansinės ataskaitos ir įmonės apskaitos programa „Labbis III“. Įmonės mokestinė atskaitomybė. Finansinė atskaitomybė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.


Baigiamosios praktikos tikslas: susipažinti su apskaitos organizavimu įmonėje, įvertinti įmonės apskaitos politiką, išanalizuoti faktinius duomenis, pritaikyti studijų metu įgytas žinias ir išanalizuoti bei įvertinti įmonės veiklos rezultatus.

Išanalizuoti įmonės apskaitos politiką, naudojamus apskaitos registrus, įvertinti naudojamą apskaitos ir verslo valdymo sistemą;

Darbo metodai ir priemonės. Mokslinės literatūros šaltinių analizė, įmonės dokumentų sisteminimas ir analizavimas, grafinis vaizdavimas.

Nuo 2015 m. įmonė vykdo mišrią veiklą, t. y. vykdo PVM apmokestinamą (atlieka nekilnojamojo turto operacijas pagal sutartį ir užsiima nekilnojamojo turto nuoma) ir PVM neapmokestinamą veiklą (parduoda nekilnojamąjį turtą be PVM). Įmonei didžiausią pelną uždirba butų pardavimai, 2016 m. butų buvo parduota už 117 400 €. Nemažai pajamų gaunama už suteiktas paslaugas t. y. už tarpininkavimą parduodant nekilnojamą turtą. 2016 m. iš suteiktų paslaugų uždirbo 78 648 €, o iš nuomos 2016 m. uždirbo tik 2007 €.

Apskaita tvarkoma pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Informacija tvarkoma taip, kad būtų:

UAB „Denas“ vykdo mišrią veiklą t. y. vykdo PVM apmokestinamą (atlieka nekilnojamojo turto operacijas pagal sutartį ir užsiima nekilnojamojo turto nuoma) ir PVM neapmokestinamą veiklą (parduoda nekilnojamąjį turtą be PVM). Tai yra specifinė veikla, kurios apskaita vedama kaip ir kitų įmonių, tik deklaruojant PVM reikia išskirti kurios išlaidos priskiriamos mišriai veiklai. Mišrios veiklos sąnaudų PVM į PVM deklaraciją galima traukti tik 32 proc.

Įmonėje ilgalaikį turtą sudaro materialusis turtas. Materialiuoju ilgalaikiu turtu laikomas turtas, kuris daugelį kartų dalyvauja gamybos procese ir išsaugodamas savo natūrinę vertę naudojamas ne vienerius metus, kurio įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 290 Eur. Ilgalaikis turtas registruojamas įsigijimo savikaina, taikomas tiesiogiai proporcingas materialiojo turto nusidėvėjimo metodas.

Atsargos apskaitoje įvertintos ir įskaičiuotos į sąnaudas FIFO metodu. Atsargos įmonėje sąlyginai priskirtos atsargų ir komplektavimo gaminių grupei.

Pagal 2-ąjį VAS „Balansas“, ilgalaikis turtas – turtas, kuris naudojamas įmonės ekonominei naudai gauti ilgiau nei vienerius metus. Apskaitoje ilgalaikis turtas skirstomas į nematerialųjį, materialųjį, investicinį ir kitą ilgalaikį turtą. Šiame skyriuje aptariamas ilgalaikis materialusis turtas, kuris pagal 12-ąjį VAS apibrėžiamas kaip „materialusis turtas, kuris teikia įmonei ekonominės naudos naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) vertė ne mažesnė už įmonės nusistatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę“. Vadinasi, ilgalaikiam materialiajam turtui galima priskirti tokius ekonominius išteklius, kuriuos įmonė naudoja ilgiau kaip metus ir kurių įsigijimo vertė yra pakankamo dydžio.

Bendrovėje ilgalaikį turtą sudaro materialusis turtas. Materialiuoju ilgalaikiu turtu bendrovėje laikomas turtas, kuris daugelį kartų dalyvauja gamybos procese ir išsaugodamas savo natūrinę vertę nusidėvi, naudojamas ne vienerius metus, kurio įsigijimo vertė yra ne mažesnė kaip 290 eurų. Ilgalaikis turtas registruojamas įsigijimo savikaina, taikomas tiesiogiai proporcingas materialiojo turto nusidėvėjimo metodas.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas sąskaitoje 12 Materialusis turtas. Ją detalizuoja šios sąskaitos:

Pagal pateiktus duomenis matyti, kad įmonės didžiausią IMT dalį sudaro pastatai ir statiniai. Tai lemia, nes įmonės veikla susijusi su nekilnojamo turto pardavimu bei nuoma.

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, pradėjus naudoti turtą veikloje. Nusidėvėjimui skaičiuoti naudojamas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas. Nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

  • Microsoft Word 168 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 48 puslapiai (10778 žodžiai)
  • Kolegija
  • Raimonda
  • Baigiamoji praktika - buhalterinė apskaita
    9.7 - 3 balsai (-ų)
Baigiamoji praktika - buhalterinė apskaita . (2017 m. Gegužės 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/baigiamoji-praktika-buhalterine-apskaita.html Peržiūrėta 2020 m. Gegužės 29 d. 23:42
×
108 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo