Baigiamoji praktika: Panerių geležinkelio stotis


Įvadas. Nuorodos. Žymenys ir santrumpos. Stoties techninė ir eksploatacine charakteristika. Stoties technine charakteristika. Stoties eksploatacinio darbo charakteristika. Stoties valdimas ir operatyvus darbo planavimas. Stoties valdimo struktūra. Darbo su prekiniais traukiniais ir vagonais technologija. Traukinio, atvykusio išformavimui tikrinimo ir Parengimo išformavimui technologija. Sąstatu išformavimo tvarka. Sąstatų formavimo tvarka. Perdavimo, ruožo ir tiesioginių traukiniu formavimas. Sąstatų į privažiuojamųjų kelių rajonus formavimas. Rinktinio ir išvežamojo traukinio formavimas. Sąstatų, suformuotų stotyje tikrinimo ir parengimo išvykimui technologija. Perdavimo, ruožo ir tiesioginių traukinių sąstatų. Vietinių vagonų sąstatų. Darbo su vietiniais vagonais ir krovos darbų organizavimas. Bendroji dalis. Krovos barų aptarnavimo bendros taisyklės. Privažiuojamųjų kelių aptarnavimas. Prekių baro kelių aptarnavimas. Krovos darbų prekių bare vykdymo technologija. Bendravimo su muitinė tvarka. Stoties paros darbo grafinis planas ir stoties darbo rodikliai. Stoties paros darbo grafinis planas. Stoties darbo rodikliai. Išvados.


Ji atliekama Panerių stotyje, Panerių stotis yra Geležinkelių infrastruktūros padalinys. Joje yra Krovinių vežimo ir Keleivių vežimo direkcijų padaliniai.

Panerių geležinkelio stotį sudaro keliai, pastatai, statiniai ir įrenginiai, užimantys žemės sklypą ir skirti traukiniams priimti, išleisti ir praleisti, keleiviams ir krovinių siuntėjams (gavėjams) aptarnauti, kroviniams pakrauti ir iškrauti.

Visos sukauptos žinios, įgijus baigiamosios praktikos metu, išanalizuoti ir susisteminti teorinę ir praktinę medžiagą baigiamajam darbo rašymui.

[8] 60/V Riedmenų automatinės sankabos remonto ir techninės priežiūros instrukcija.

[10] A/85 Važiuojančio traukinio techninės būklės automatinės kontrolės priemonių naudojimo instrukcija.

[15] Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimas (SMGS), Tarnybinė SMGS instrukcija.

[16] Vaidotų bei Panerių geležinkelio stočių ir tikrinimą atliekančių valstybės institucijų bendradarbiavimo tvarka.

[17] KR/158 Komercinių aktų ir pretenzijų įforminimo bei nagrinėjimo taisyklės.

[18] 177/V Vagonų ašidėžių su ritininiais guoliais naudojimo ir remonto instrukcija.

Atvykimo ir išvykimo kelyne yra 9 keliai, iš jų III ir IV yra pagrindiniai, skirti atvykti ir išvykti lyginiams ir nelyginiams traukiniams.

4 likę keliai naudojami vagonų į prekių barą kaupimui ir rezervo bei remontuotinų vagonų postoviui.

Lyginiame kaupiamojo ir išvykimo kelyno iešmyne vykdomi manevrai parenkant ir formuojant vagonų grupes varymui į Panerių stoties privažiuojamuosius kelius ir į prekių barą. Čia taip pat išformuojamos, atkabinamos, prikabinamos bei pervaromos vagonų grupės. Šiam tikslui naudojami skirstymo keliai Nr.27 ir Nr.47.

Kaupiamojo ir išvykimo kelyno lyginio iešmyno iešmai valdomi iš stoties budėtojo pulto. Atliekant manevrus, iešmai perduodami vietiniam valdymui į 2 centralizacijos postą ir manevrų maršrutus rengia posto budėtojas.

Krovinių vežimo direkcijos Pajėgumų planavimo departamentas, Operatyvinio valdymo departamentas, Traukinių dokumentų skyriaus, Traukinių parengimo skyriaus, Krovos darbų organizavimo skyriaus grupės

Atvykimo ir išvykimo kelyno nelyginiame iešmyne įrengti bunkeriai priimti važtos dokumentus iš atvykstančių traukinių lokomotyvo brigadų.

Darbo dienomis stotyje dirba 3 manevriniai lokomotyvai, o švenčių ir poilsio dienomis, nuo 7.00val iki 19.00val., dirba 2 lokomotyvai. Jie išformuoja ir formuoja traukinius skirstomajame kalnelyje, prikabina ir atkabina vagonų grupes atvykimo ir išvykimo bei kaupiamajame ir išvykimo kelynuose, atvaro ir nuvaro vagonus į prekių baro kelius, privažiuojamuosius kelius.

garsinis stoties ryšys su valdymo pultais manevrų tvarkdario (kalnelio budėtojo), stoties budėtojo ir EC - 2 posto budėtojo patalpose;

manevrų dviejų kanalų radijo ryšys: vienu kanalu dirba manevrų tvarkdarys (kalnelio budėtojas), kalnelio manevrinis lokomotyvas ir jo derintojas, lyginio iešmyno ratstabdininkas; kitu kanalu dirba EC-2 posto budėtojas, lyginio iešmyno ir privažiuojamųjų kelių manevrinis lokomotyvas ir jo derintojas;

tiesioginis telefono ryšys su Vilniaus regiono eismo valdymo centro, Vilniaus, Pušyno, Lentvario bei Vaidotų stočių budėtojais.

Panerių stotyje atliekamas toks darbas: keleivinių ir prekinių traukinių priėmimas, išleidimas ir praleidimas, traukinių techninė ir komercinė apžiūra, traukinių išformavimas ir formavimas, vagonų atvarymas ir nuvarymas į privažiuojamuosius kelius ir prekių baro krovimo kelius , vagonų pakrovimas ir iškrovimas prekių bare, krovinio gavėjų ir siuntėjų papildomų pavedimų vykdymas, mokesčių už suteiktas paslaugas paskaičiavimas ir paėmimas, informacijos apie atvykusius krovinius jų gavėjams teikimas, muitinės tarpininko paslaugų teikimas.

  • Microsoft Word 1076 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (5458 žodžiai)
  • Kolegija
  • Greta
  • Baigiamoji praktika: Panerių geležinkelio stotis
    10 - 1 balsai (-ų)
Baigiamoji praktika: Panerių geležinkelio stotis. (2018 m. Gegužės 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/baigiamoji-praktika-paneriu-gelezinkelio-stotis.html Peržiūrėta 2019 m. Sausio 18 d. 17:40
×