Baigiamoji Praktika teisme


Įvadas. Bendroji praktikos dalis. Pristatymas. Joniškio rajono apylinkės teismo pareiginių instrukcijų ypatumai. Praktikos metu atlikti darbai. Individualioji praktikos dalis. Vaiko samprata Lietuvoje ir tarptautinėje teisėje. Vaiko samprata Lietuvoje. Vaiko teisės samprata ir jos ypatumai tarptautinėje teisėje. Pagrindinės vaiko teisės ir laisvės. Teisė gyventi. Teisė žinoti savo tėvus. Vaiko teisė būti sveikam. Vaiko teisių apsaugą užtikrinančios institucijos Lietuvoje. Valstybė ir jos institucijos. Vietos savivaldos institucijos. Visuomeninės organizacijos. Vaiko teisių apsaugos teisminės praktikos analizė. Teisė gyventi. Vaiko teisė žinoti savo tėvus, gyventi su tėvais. Vaiko teisė būti sveikam. Išvados. Literatūra. Priedas.


Tikslas. Baigiamosios praktikos tikslas Joniškio apylinkės teisme susipažinus su valstybės tarnautojų pareigybėmis, išanalizuoti jų darbines funkcijas bei atsakomybės pagrindus. Supažindinti su Lietuvos vaiko teisių apsaugos teoriniais ir praktiniais aspektais.

pateikti vaiko teisių apsaugos Lietuvoje teorinę analizę;

pateikti vaiko teisių apsaugos Lietuvoje teisminės praktikos analizę.

Metodai. Analizės, sisteminis, loginis, lyginamasi. Analizės metodo pagalba pateiksiu teisės aktų sąrašą, su kuriuo susipažinau baigiamosios praktikos metu. Sisteminis metodas naudojamas siekiant sistemiškai apžvelgti ir įvertinti teisėsaugos institucijos darbuotojų pareiginių instrukcijų ypatumus bei vaiko teises reglamentuojančias normas. Loginis metodas taikytas atskleidžiant teisiniais aktais suformuotus pagrindinius principus Joniškio apylinkės teismo ir vaiko teisių apsaugos klausimais esmę. Lyginamasis metodas taip pat padės atskleisti Joniškio rajono apylinkės teisme dirbančių valstybės pareigūnų, tarnautojų pareigybių ypatumus ir juos aprašyti.

Joniškio rajono apylinkės teisme nustatytas 3 teisėjų skaičius, nors Lietuvos Respublikos Prezidentė 2014 m. liepos 18 d. dekretu Nr. 1K-6, siūlo 4 teisėjų skaičių. Teisėjams jų funkcijas įgyvendinti padeda teismo personalas, kurį sudaro 15 darbuotojų: 9 valstybės tarnautojai ir 7 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Sergej Lebedev dirba nuo 2014 m. (Joniškio rajono apylinkės teismas, 2015).

Pasirinkau ir aprašiau dvi Joniškio rajono apylinkės teismo tarnautojų pareiginių instrukcijų ypatumus ir atsakomybės pagrindus.

padeda užtikrinti teismo žmogiškųjų ištėklių plėtrą ir dalyvauja formuojant įstaigos organizacinę kultūrą, tinkamą teisės aktų projektų rengimą, koordinuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, teikia oficialią informaciją visuomenei apie teismo veiklą ir kt. teismo pirmininko pavedimus.

rengia teisės aktų projektus; rengia teismo metinę darbo apžvalgą ir pateikia Nacionalinei teismų adminitracijai; padeda teismo pirmininkui organizuoti pasitarimus, formuoti personalo sudėtį; rengia pareigybių sąrašus; tvarko valstybės tarnautojų registrą; išduoda darbuotojų pažymėjimus, tvarko jų apskaitą.

Teisėjo padėjėjo ir Teismo administracijos sekretoriaus pareigybės priklauso karjeros valstybės tarnautojų kategorijai. Reikalavimai išsilavinimui abiejų pareigybių - universitetinis. Teisėjo padėjėjo funkcijos orentuotos į teisės ir dokumentų valdymą. Teismo administracijos sekretorius vykdo funkcijas personalo valdyme, dokumentų valdyme, viešųjų ryšių bei viešųjų pirkimų valdyme. Abi pareigybės labai svarbios vykdant teismų darbą.

Prieš pradedant kalbėti apie vaiko teises, turime išsiaiškinti kas yra vaikas, kodėl jų interesams skiriamas ypatingas dėmesys ir kokie požymiai juos skiria nuo kitų visuomenės grupės.

Dabartinės lietuvių kalbos žodyne sąvoka „vaikas“ reiškia sūnus ar duktė savo tėvams; berniukas ar mergaitė taip pat jauniklis (apie gyvulius, paukščius).

Įvertinant minėtas aplinkybes, galima teigti, kad „vaiko“ sampratos yra skirtingos. Jos įvardijamos kaip „mažametis“, „ikimokyklinio amžiaus vaikas“, „nepilnametis vaikas“, „mokyklinio amžiaus vaikas“. Vaiko teisinis, biologinis, socialinis statusas apibrėžiamas amžiumi. Taigi, „vaiku“ laikomas kiekvienas nepilnametis asmuo iki pilnametystės. Kitaip tariant, asmuo nuo gimimo momento iki 18 metų arba visiško civilinio veiksnumo įstatymu nustatyta tvarka (sudarant santuoką arba emancipacijos būdu).

Todėl apibendrinant reikia pasakyti, kad „vaikai turi visas bendrąsias žmogaus teises ir laisves, tačiau priklausomai nuo vaiko amžiaus, fizinės, emocinės, socialinės brandos, lemiančio vaiko interesus ir poreikius, teisės vaikui, lyginant su suaugusiais“ (Kairienė, B. 2012, psl.1446). Būtent todėl valstybių nacionaliniai ir tarptautinės teisės aktai suteikia vaikams papildomą apsaugą, įtvirtindami jiems tokias teises, kurių neturi suaugę žmonės – teisė augti, teisė vystytis, teisė į gyvenimo sąlygas, gyvenamąjį būstą ir pan. Tokia papildoma vaiko teisių apsauga, numatyta tiek nacionalinio, tiek tarptautinio lygio teisės aktuose. Ji reiškia vaikų, kaip socialiai silpnesnės, bet ne mažiau reikšmingos, visuomenės grupės teisių apsaugą.

  • Teisė Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 58 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (8913 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lina
  • Baigiamoji Praktika teisme
    10 - 5 balsai (-ų)
Baigiamoji Praktika teisme. (2016 m. Balandžio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/baigiamoji-praktika-teisme.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 03:10
×