Bakalauro darbų pavyzdžiai

Bakalauro baigiamasis darbas, tai vienas svarbiausių darbų žmogaus gyvenime. Kaip parašyti bakalauro darbą? Čia mums būtinai reikalingas bakalauro darbas pavyzdys, tam kad galėtume pasisemti patirties iš tų, kurie tai jau padarė. Čia rasite įvairių sričių bakalauro darbų pdf, doc formatais, kurie padės suprasti kaip šis baigiamasis darbas turi atrodyti, kokia jo struktūra ir kaip reikėtų jį rašyti.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

628 dokumentai
Kreivių konstravimo metodai. Kreivių konstravimo metodai ir programinė įranga. Kreivių konstravimo metodai ir programinė įranga. Reikalavimai kuriamai programinei įrangai. Kreivių konstravimo metodų teorinė dalis. Tikslas. Istorija. ...
Informatikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 73 puslapiai
2012 09 17
Les tournures idiomatiques
Introduction. Analyse stylistique Stylistique et son objet. Tournures idiomatiques. Le classement des tournures idiomatiques d’après les registres de la langue Structure et le sens des tournures idiomatiques. Constructions idiomatiques et ...
Prancūzų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 57 puslapiai
2017 07 19
Lietuvos bankininkystės sektoriaus plėtra ir lemiantys veiksniai
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba. Turinys. Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba. Turinys. Įvadas. Bankininkystės sektoriaus teoriniai aspektai. Lietuvos centrinis bankas. Lietuvos komerciniai bankai. ...
Bankininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 50 puslapių
2018 12 16
Lietuvos regionų socialinės raidos netolygumų analizė
Įvadas. Regioninės politikos ir regionų socialinės raidos netolygumų analizė teoriniu aspektu. Regioninės politikos samprata. Regioninės politikos modeliai ir regionų plėtotės raidos teorijos. Regioninės politikos modeliai. Regionų ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 69 puslapiai
2016 05 11
Lizingas, kaip alternatyvus finansavimo šaltinis
Santrauka. Darbo tema. Lizingas kaip alternatyvus finansavimo šaltinis. Summary. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Lizingo istorija. Lizingo rūšys. Lizingo sutartis. Lizingo mokėjimų apskaičiavimo metodika. Mokslinės literatūros ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 38 puslapiai
2019 05 14
Lyderio vaidmuo kuriant inovacijas
Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo objektas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Keliama hipotezė. Vadovavimo, lyderystės ir inovacijų samprata. Vadovavimo istorija. Lyderio atsiradimas. Privalumai ir trūkumai. Inovacijų samprata ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 31 puslapis
2017 02 16
Mažos rizikos gimdymų priežiūros analizė
Literatūros apžvalga. Akušerijos mokslo kilmė ir raida. Įstatymai, reglamentuojantys akušerio darbą ir pareigas. Normalaus gimdymo sąvoka ir mažos rizikos vertinimas. Gimdymo priežiūros modelio analizė. Gimdyvių skirstymas į Robsono ...
Medicinos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 49 puslapiai
2017 10 25
Organizacinės kultūros tyrimas AB „Lietuvos geležinkeliai“
Įvadas. Organizacinės kultūros ypatumai. Organizacinės kultūros samprata. Organizacinės kultūros funkcijos. Organizacinės kultūros lygiai. Organizacinės kultūros formavimo ypatumai. Organizacinės kultūros tipologija. Organizacinės ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 73 puslapiai
2019 12 14
Darbas parašytas C++ kalba. Darbą sudaro programa ir ataskaita. Turinys. Įvadas. Microsoft Visual C++ 2008. POV-Ray v.3.6 for Windows. POV-Ray kodo generatorius. Projektas ir darbo eiga. POV-Ray scenų kūrimas. Apvalkalo kūrimas Visual C++. ...
Informatikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 20 puslapių
2010 06 11
Pramogos su žirgais apgyvendinimo įmonėse
Santrauka. Summary. Įvadas. Apgyvendinimo įmonių teikiamų paslaugų ir pramogų teorinė analizė. Apgyvendinimo įmonių  įvairovė. Apgyvendinimo įmonių teikiamos paslaugos. Pramogos samprata. Pramogos apgyvendinimo įmonėse. ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2016 06 07
Psichologiniai veiksniai ir jų įtaka stacionarizuotiems paciantams
Įvadas. Teorinė apžvalga. Stresas psichologiniu požiūriu. Streso poveikis. Streso vertinimo ypatumai bei jo poveikis žmogui. Kaipgi vis dėl to įveikti neišvengiamą stresą? Psichikos stresas prieš operaciją. Nerimas. Baimė. ...
Mechanikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 57 puslapiai
2014 09 30
Pučiamųjų priebalsių trukmė skirtingose žodžio pozicijose
Pučiamųjų priebalsių trukmė skirtingose žodžio pozicijose (santrauka). Duration of Fricative Consonants in Different Positions of the Word (summary). Įvadas. Pučiamųjų priebalsių trukmė skirtingose žodžio pozicijose. Priebalsių ...
Lietuvių bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 46 puslapiai
2014 03 27
Seesam insurance as Lietuvos filialo sausumos transporto priemonių draudimo rinkos analizė
Įvadas. Draudimo teoriniai aspektai. Draudimo veiklos samprata ir požymiai. Draudimo rinkos rodikliai. Tyrimo metodika. Draudimo veiklos klasifikacija. Kasko draudimo rizikos veiksniai, darantys įtaką produkto kainai. Seesam insurance as ...
Daudimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 58 puslapiai
2019 12 11
Socialinio darbuotojo veikla dirbant su vagiliaujančiais bendruomeninių globos namų auklėtiniais
Santrauka. Summary. Sąvokos ir santrumpos. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Vaikų globos namų auklėtinių vagiliavimo priežastys. Vaikų vagiliavimo samprata. Auklėjimo klaidos skatinančios vaikus vagiliauti. Vaikų globos namų ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2020 04 16
UAB „Tobis“ eksporto plėtros galimybių vertinimas
Santrauka. Summary. Įvadas. UAB „Tobis” veiklos analizė ir eksporto vertinimas. Bendra UAB „Tobis” charakteristika ir veiklos analizė. Eksporto analizė. Įmonės probleminė sritis. Eksporto plėtros galimybių vertinimo metodika. ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2020 06 11
Žiniasklaidos teisinė ir etinė atsakomybė dirbant su informacijos šaltiniais Lietuvoje
Santrauka. Summary. Įvadas. Žiniasklaida kaip demokratijos palaikytoja atsakomybės ir atsiskaitomybės visuomenei teorinė apibrėžtis. Žiniasklaidos ir demokratijos sąsajos. Žiniasklaidos atsakomybė ir atsiskaitomybė sampratos ir ...
Žiniasklaidos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2015 05 05
Kelionių draudimo analizė Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkoje
Įvadas. Draudimo veiklos teoriniai aspektai. Draudimo veiklos ypatumai ir klasifikavimas. Lietuvos draudimo rinkos bruoţai. Draudimo produktų pardavimo kanalai. Slapto kliento tyrimo metodika. UŢdarosios draudimo brokerių bendrovės ...
Daudimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 50 puslapių
2019 12 11
Kosmogonija S. Gedos ir K. Bradūno kūryboje
Kosmogonija Sigito Gedos ir Kazio Bradūno poezijoje. Įvadas. Istorinis periodiškumas ir mitologinė simbolika. Mitas ir religija bendruomenės kultūros archetipai. Žmogaus ir reiškinių metafizinė pozicija pasaulėkūroje. Amžinojo ...
Filologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 puslapiai
2014 12 04
Kretingos ir Šilutės buitinė keramika (puodai, puodynės ir dubenys) XVI-XVIII a.
Įvadas. Šaltinių ir literatūros pristatymas. Literatūros apžvalga. Archeologinių tyrinėjimų apžvalga. Kretingos miesto raida. Kretinga XVI amžiuje. Kretinga XVII amžiuje. Kretinga XVIII amžiuje. Šilutės miesto raida. Šilokarčema. ...
Istorijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 25 puslapiai
2015 04 28
Meninės veiklos, meninio užimtumo kaip socialinės paslaugos taikymas senyvo amžiaus žmonėms
Įvadas. Senatvės samprata. Senėjimo pasekmės. Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės pokyčiai socialiniame kontekste fiziniai, psichiniai, socialiniai. Tarptautiniai teisiniai dokumentai, Lietuvos įstatymai ir kiti norminiai aktai, ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 39 puslapiai
2020 03 03
Organizacijos pokyčių analizė Valstybiniame studijų fonde
Santrauka. Summary. Įvadas. Pokyčiai organizacijoje ir juos lemiantys veiksniai. Organizacijos pokyčių teorijos. Išorinė organizacijos aplinka. Netiesioginė aplinka. Tiesioginė aplinka. Vidinė organizacijos aplinka. Strateginiai ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 58 puslapiai
2019 12 12
Plastmasės barstymo ir tepimo technikų gaminant ortodontinę plokštelę lyginamoji analizė
Santrauka. Summary. Santrumpos. Pagrindinės sąvokos. Įvadas. Analitinė dalis. Ortodontinės anomalijos. Išimamų ortodontinių plokštelių konstrukciniai ypatumai. Kabliukai. Vestibulinis lankas. Spyruoklės. Ortodontiniai sraigtai. ...
Medicinos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2017 04 06
Augalininkystės ūkio gamybinės veiklos įvertinimas ir jos gerinimo galimybės
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Sąvokos ir santrumpos. Santrauka. Summary. Įvadas. Objekto tyrimų metodika. Augalininkystės verslo teoriniai aspektai. Augalininkystės būklės apžvalga. Augalininkystės vystymosi tendencijos Lietuvoje. ...
Žemės ūkio bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 63 puslapiai
2020 07 02
Beitso metodo poveikis trumparegystės korekcijai
Įvadas. Regos teoriniai aspektai. Regos fiziologija. Trumparegystės ypatumai. Trumparegystės korekcijos metodika. Regėjimas pagal Beitsą.
Medicinos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 28 puslapiai
2017 04 26
Civilinės atsakomybės draudimo „If p&c insurance as“ Lietuvos filialas draudimo bendrovėje analizė
2011-2015 metais. Civilinės atsakomybės draudimo analizė ,,IF P&C Insurance AS“ Lietuvos filiale. Civilinės atsakomybės tyrimas ,,If P&C Insurance AS“ Lietuvos filiale. Išvados ir siūlymai. Literatūra. Santrauka. Summary. Priedai.
Daudimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2019 12 11
Darbuotojo, kaip asmenybės saviraiškos galimybės Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje
Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros analizė. Darbuotojų saviraiškos teoriniai aspektai. Darbuotojų saviraiškos ištakos. Saviraiškos svarba šiuolaikinėje organizacijoje. Saviraiškos tobulinimo galimybės. Vadovo įtaka darbuotojo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 46 puslapiai
2019 12 12
Degių skysčių krovos technologinio proceso gaisrinio pavojingumo vertinimas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Informacija apie objektą. Vertinimo tikslas. Įvertinimo metodika. Šilumos poveikio ribojimas. Sprogimo momentinio viršslėgio ribojimas. Skysčių pasklidimo skaičiavimas. Technologinio proceso aprašymas. ...
Saugos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 51 puslapis
2015 03 27
Dekoratyvinių sprendimų panaudojimas vaikiškoje striukėje
Įvadas. Baigiamojo darbo techninė užduotis. Gaminio techninis projektavimas. Mados krypties analizė. Eskizinis projektavimas. Medžiagų ir furnitūros parinkimas. Konstravimo metodikos parinkimas ir bazinio pagrindo sudarymas. Vaikiškos ...
Dizaino bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 63 puslapiai
2018 10 18
Direktyvai publicistiniame diskurse
Anotacija. Įvadas. Pagrindinės darbe vartojamos sąvokos. Temos aktualumas. Darbo tikslas ir uţdaviniai. Tiriamoji medţiaga. Darbo metodai. Darbo struktūra. Direktyvų samprata. Direktyvų tyrimų apţvalga. Direktyvų rūšys. Kalbinė ...
Filologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 79 puslapiai
2019 05 07
Dirvožemio radioaktyvioji tarša ir mažinimo priemonės
Santrauka. Summary. Įvadas. Dirvožemio tarša šiluminės katilinės aplinkoje. Šiluminės katilinės aplinkoje susidaranti tarša. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys tarša šiluminėse katilinėse. Priemonės ir būdai ...
Aplinkos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 35 puslapiai
2020 04 28
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo