Bakalauro darbai (20)

Bakalauro baigiamasis darbas, tai vienas svarbiausių darbų žmogaus gyvenime. Kaip parašyti bakalauro darbą? Čia mums būtinai reikalingas bakalauro darbas pavyzdys, tam kad galėtume pasisemti patirties iš tų, kurie tai jau padarė. Čia rasite įvairių sričių bakalauro darbų pdf, doc formatais, kurie padės suprasti kaip šis baigiamasis darbas turi atrodyti, kokia jo struktūra ir kaip reikėtų jį rašyti.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

587 dokumentai
Rzym za Nerona J. I. Kraszewskiego a Quo vadis H. Sienkiewicza
Wstęp. Źródła zainteresowania J. Kraszewskiego i H. Sienkiewicza kulturą starożytnego Rzymu. Podobieństwa pomiędzy powieściami Rzym za Nerona i Quo vadis. Fabuła. Powiązanie z filozofią i religią. Obraz Rzymu. Kreacje bohaterów. ...
Filologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2018 05 04
Savivaldybės tarybos dariniai: komitetai, komisijos ir jų veiklos tobulinimas Anykščių rajono savivaldybės pavyzdžiu
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Savivaldybės samprata ir struktūra. Savivaldybės sąvoka. Savivaldybės struktūra ir funkcijos. Lietuvos savivaldybių tarybos ir jų struktūra. Tarybos sudaromi dariniai. Tarybos ...
Viešojo administravimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2018 10 16
Šeimos samprata katalikų bažnyčios mokyme ir 9 - 10 klasių mokinių požiūris į ją
Santrauka. Summary. Įvadas. Šeimos samprata katalikų bažnyčios mokyme Šeimos samprata Šventajame Rašte. Vyro ir moters sukūrimo pagal Dievo paveikslą atspindys šeimoje Santuokinės meilės prigimtis ir svarba šeimai.
Tikybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 puslapiai
2019 05 23
Socialinio darbuotojo veikla ir sunkumai sprendžiant vaikų, gyvenančių globos namuose, psichosocialines problemas
Įvadas. Vaikų, gyvenančių globos namuose, psichosocialinių problemų charakteristika. Priežastys, lemiančios vaikų patekimą į globos namus. Vaikų, gyvenančių globos namuose, Empirinė dalis. Tyrimo metodologija. Tyrimo eiga. Tyrimo ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2019 11 14
Socialinio pedagogo veiklos su smurtą šeimoje patyrusiais vaikais ypatybės
Įvadas. Smurto sąvokos apibrėžimas. Smurto formos. Smurto šeimoje priežastys. Smurto šeimoje pasekmės vaikui. Skyrius. Socialinio pedagogo veikla darbe su smurtą patyrusiais šeimoje vaikais. Socialinės pedagogikos samprata. Socialinio ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 50 puslapių
2019 11 11
Solinio koncerto programoje atliekami muzikos kūriniai
Solinio koncerto programoje atliekamų muzikos kūrinių anotacijos. Dalyvavo studijų metu, aprašymas. 16pl. Priedai. Priedas 1 (Populiariosios muzikos studijų programos baigiamojo darbo (projekto) programa). Aplanke, patvirtinantis dokumentas ...
Muzikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 puslapiai
2018 05 09
Specializuoto lengvųjų automobilių pakabos remonto baro technologinis projektas
Įvadas. Esamos situacijos analizė. Rinkos analizė. Technologinė dalis. Technologinio proceso sudarymas. Automobilio pakabos veikimo principai. Automobilio Peugeot 207 pakabos priekinės svirties mazgo detalizacija. Technologinio proceso ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2019 05 30
Suaugusiųjų pasaulio raiška lietuvių autorių knygose vaikams: 2010 metų patirtis
Dvaikystė, tai pats gražiausias gyvenimo periodas, kuriame tiek daug patiriame, suprantame, prarandame ir atrandame. Gražiausias dalykas vaikystėje - knygos, kurios vaikus nukelia į dar neatpažintus herojų gyvenimus, padeda geriau suprasti ...
Lietuvių bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 26 puslapiai
2012 08 17
Tausaus vartojimo reklamos priemonių poveikis vartotojui
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba. Profesinių kompetencijų sąrašas. Tausaus vartojimo reklamos priemonių poveikio vartotojui teoriniai aspektai. Ekologinių ženklų paplitimas prekybos centruose. Santrauka lietuvių kalba ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 35 puslapiai
2016 10 22
Tautodailės elementų panaudojimas dailės ir technologijų veikloje mišriose amžiaus grupėse vaikų darželyje
Įvadas. Teorinė dalis. Tautodailės samprata bei savitumas. Tautodailės elementų panaudojimas ikimokyklinuko dailės ir technologijų veikloje. Pedagogo bei aplinkos reikšmė ikimokyklinuko dailės ir technologijų veikloje darželyje. ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 puslapiai
2019 04 28
Tautodailės vieta dailinio ugdymo procese pagrindinėje mokykloje
Įvadas. Tautodailės samprata ir reikšmė kultūroje. Lietuvių tautodailė kaip etinės kultūros dalis. Tautodailės sąvokos samprata ir kūrybos pradai. Tautodailės formos ir rūšys. Tautodailės ugdomoji reikšmė dailės mokyme. ...
Dailės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2019 03 30
Teatro meno edukacija socialiai remtinų vaikų grupėms
Esamos situacijos analizė. Vidinės situacijos analizė. Teisinėaplinka. Išorės situacijos apibūdinimas. Projektoribos. Projektopagrindimas. Projeko tikslai ir uždaviniai. Projekto rezultatai irpoveikis. Projektopartneriai. ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 30 puslapių
2018 02 05
Turizmo poveikis ekonomikai
Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga. Atvykstamasis turizmas pasaulyje ir Lietuvoje. Turizmo samprata. Atvykstamasis turizmas. Atvykstamojo turizmo nauda Lietuvos ekonomikai. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimas ir jo rezultatai. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 53 puslapiai
2019 11 12
Vaiko teisių apsaugos darbuotojų profesinė motyvacija ir emociniai išgyvenimai
Darbas originalus. Santrauka. Summary. Įvadas. Vaiko teisių apsaugos tarnybos veiklos pobūdis. Vaiko teisių apsaugos institucijų raida ir veiklos ypatumai. Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybų) veiklos aktualumas. Veiklą motyvuojantys ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 62 puslapiai
2019 11 11
Vaizdo projekcijų pritaikymas teatre
Įvadas. Audiovizualinių technologijų vystymosi paradigma. Technologijų vystymosi paradigma. Vaizdo dominavimas audiovizualinėje kūryboje. Vaizdo projekcijų fenomenas. Vaizdo projektoriaus ir projekcijų tecdhnologija raidos ekskursai, ...
Kino bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 72 puslapiai
2019 10 20
Valstybės tarnautojų mokymo 2007-2010 metų strategijos įgyvendinimo vertinimas: Telšių rajono atvejis
Pagrindinės sąvokos. Lentelių sąrašas. Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Strateginis valdymas viešajame sektoriuje. Strateginio valdymo proceso struktūra. Strategijos įgyvendinimo vertinimo procesas. Strategijos įgyvendinimo pagrindiniai ...
Politologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 127 puslapiai
2019 11 11
Žiniasklaidos teikiamos informacijos apie psichoaktyviąsias medžiagas situacijos analizė ir ku studentų požiūris
Įvadas. Literatūros apžvalga. Narkomanijos problema Lietuvoje. Šiandieninis psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje. Veiksniai, lemiantys psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, ir rizikos grupės. Žiniasklaidos poveikis ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 69 puslapiai
2016 10 25
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema