Bakalauro darbų pavyzdžiai

Bakalauro baigiamasis darbas, tai vienas svarbiausių darbų žmogaus gyvenime. Kaip parašyti bakalauro darbą? Čia mums būtinai reikalingas bakalauro darbas pavyzdys, tam kad galėtume pasisemti patirties iš tų, kurie tai jau padarė. Čia rasite įvairių sričių bakalauro darbų pdf, doc formatais, kurie padės suprasti kaip šis baigiamasis darbas turi atrodyti, kokia jo struktūra ir kaip reikėtų jį rašyti.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

628 dokumentai
Marketingo priemonės
Įvadas. Marketingo priemonių teoriniai aspektai. Marketingo priemonių samprata. Prekių asortimento politika ir ją lemiantys veiksniai. Kainų politika ir ją lemiantys veiksniai. Paskirstymo valdymas. Rėmimo politika ir jos elementai. Uab ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 43 puslapiai
2013 10 13
Viešbučio svečių aptarnavimo tobulinimas
Įvadas. Viešbučio svečių aptarnavimo organizavimas teoriniu aspektu. Svečių aptarnavimo organizavimo samprata. Svečių viešėjimo ciklas viešbutyje. Viešbučio svečių aptarnavimo būdai ir principai teoriniu aspektu. Literatūros ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 puslapiai
2017 05 24
Honda civic variklio galios didinimas naudojant turbokompresorių
Įvadas. Sudedamosios turbokompresoriaus sistemos dalys. Turbokompresorius. Tarpinis oro aušintuvas. Variklio valdymo blokas. Našesni degalų purkštukai. Dujų išmetimo sistema. Perteklinio slėgio vožtuvas. Originalaus variklio pagrindiniai ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 88 puslapiai
2016 12 05
Mini sumo roboto projektas
Robotas bakalauro darbas. Įvadas. Naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Mini sumo roboto projektavimas. Roboto funkcinės schemos sudarymas. Roboto automatizavimo schemos sudarymas ir analizė. Roboto įtaisų suvartojamos galios ...
Elektronikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 37 puslapiai
2013 01 12
Elektroninio verslo projektavimas
Įvadas. Teoriniai elektroninio verslo ir jo projektavimo aspektai. Elektroninio verslo samprata. Elektroninio verslo sandara. Elektroninio verslo modeliai. Elektroninė komercija. Elektroninės komercijos samprata. Elektroninės komercijos formos. ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 86 puslapiai
2016 01 02
Pacientų, sergančių senatvine demencija, slaugos problemos slaugytojų požiūriu
Santrauka. Svarbiausių sąvokų žodynėlis. Santrupos. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Senatvinė demencija. Senatvinės demencijos etiologija ir epidemiologija. Senatvinės demencijos patogenezė ir gydymo gairės. ...
Slaugos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 puslapiai
2018 02 05
Įmonės finansinių rodiklių analizė (2)
Įvadas. Finansinės veiklos analizės turinys. Finansinės analizės reikšmė, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės būdai. Finansų analizės šaltiniai ir jų rūšys. Finansiniai koeficientai. Finansinių koeficientų reikšmė ir ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas
2012 04 03
Įmonių veiklos auditas Lietuvoje. Bakalauro darbas.
Summary. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Audito samprata ir reikšmė įmonėms. Audito apibrėžimas ir rūšys. Audito būtinumas ir aplinka. Audito stadijos ir procesinė apskaita. Tarptautinis auditas. Auditas išvystytose ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 puslapiai
2011 12 28
Mobiliosios Web aplikacijos įgyvendinimas
Santrumpų ir terminų žodynas. Santrauka. Abstract. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Analitinė dalis. Mobiliųjų web aplikacijų privalumai ir trūkumai. Tinkamų įrankių ir technologijų pasirinkimas. Panašių egzistuojančių ...
Informatikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 28 puslapiai
2018 02 11
PVM analizė Europos Sąjungos šalyse
Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio reglamentavimas. Pridėtinės vertės mokesčio taikymas Europos sąjungoje. Pridėtinės vertės mokestis es šalyse narėse. Tyrimas, pasirinkus ES šalis. Išvados. Literatūra. Anotacija. Santrauka. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 58 puslapiai
2015 04 27
UAB "Gintaro baldai“ konkurencingumo didinimas
Santrauka. Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Konkurencijos teoriniai aspektai. Konkurencijos samprata. Konkurencingumas, konkurencinis pranašumas ir jį lemiantys veiksniai. Konkurencinio pranašumo modeliai ir strategijos. ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2016 04 28
UAB „Apsolut-trans“ ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė
Įvadas. Ilgalaikio materialiojo turto samprata ir klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatacijos, remonto ir nurašymo ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2019 05 06
Nuotekų valymo įrenginiai
Santrauka. Summary. Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų susidarymo kiekiai ir užterštumas. Mažieji nuotekų valymo įrenginiai. Teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kuktiškių miestelio nuotekų valymo ...
Aplinkos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 36 puslapiai
2014 01 15
UAB „Parnasas“ veiklos analizė ir gerinimas
Įvadas. Literatūros analizė. Pagrindiniai automobilių transporto privalumai bei trūkumai. Automobilių transporto klasifikavimas. Pest ir ssgg analizės. Finansinė analizė. Pagrindiniai finansinės analizės principai. Pagrindiniai ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 67 puslapiai
2019 04 06
Viešbučio valdymo ir veiklos analizė bei perspektyvos „Europa city Vilnius“
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Viešbučių valdymas ir veikla. Viešbučių sąvoka ir verslo esmė veiklos tikslai ir uždaviniai. Viešbučių tipai ir klasifikavimas. Viešbučių ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 67 puslapiai
2014 12 04
Atsargų valdymo analizė
Įvadas. Atsargų valdymas teoriniu aspektu. Atsargų samprata ir vieta logistinėje sistemoje. Atsargų valdymo modeliai. Atsargų valdymo UAB „Elga“ analizė. Tyrimo metodika ir organizavimas. UAB „Elga“ veiklos charakteristika. ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 puslapiai
2018 04 21
Vidinės komunikacijos poveikis darbuotojų pasitenkinimui darbu
Įvadas. Teorinė vidinės komunikacijos koncepcijos analizė. Komunikacijos samprata ir esmė. Vidinės komunikacijos procesas ir funkcijos. Vidinės komunikacijos formos ir rūšys. Vidinės komunikacijos efektyvumas. Teorinė darbuotojų ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 puslapiai
2014 05 01
Kompiuterinių tinklų atnaujinimas
Įvadas. Analitinė dalis. Vietiniai kompiuterių tinklai. Bevielio ryšio technologija. Bevielių tinklų n standartas. Bevielio tinklo topologijos. Prieigos taškų darbo režimai. Bevielio ryšio saugumo užtikrinimo priemonės. RADIUS serveris. ...
Informatikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 66 puslapiai
2015 06 24
Naujo turizmo produkto kūrimo Lietuvos kelionių agentūrose analizė
8,5( 2 atsiliepimai )
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka užsienio kalba. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Turizmo samprata. Turizmo produktas. Naujo turizmo produkto kūrimas. Pirminis etapas – idėjų kūrimas. ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2015 01 13
Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymo organizavimo ypatumai
Bakalauro darbo santrauka. Pagrindin÷s sąvokos. Įvadas. Skyrius.Socialinių įgūdži ų samprata ir ikimokyklinio amžiaus. Vaikų psichosocialinös raidos teoriniai aspektai. Socialinių įgūdži ų samprata ir klasifikacija. Ikimokyklinio ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2018 04 05
Įmonės UAB “X” veiklos analizė
Įvadas. Finansinės analizės esmė, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinių ataskaitų rodikliai. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Uab “X”finansinės ataskaitos. Horizontalioji ir vertikalioji ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2015 03 23
Transkontinentinių konteinerių krovos problemos Klaipėdos uoste
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Klaipėdos uosto transkontinentinių konteinerių apžvalga. Klaipėdos uoste vykdoma konteinerių krova. Konteinerių terminalų krovos įranga. Transkontinentinių konteinerių krova Klaipėdos ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2015 04 26
3-4 metų vaikų bendravimo ir kalbos kultūros įgūdžių ugdymas kasdieninėje veikloje
Santrauka. Summary. Įvadas. Bendravimas - gyvenimo pagrindas. Bendravimo samprata. Bendravimo ir kalbos kultūros sąsajos. Vaikų bendravimo ir kalbos kultūros įgūdžių ugdymas kasdieniniame gyvenime. 3-4 metų vaikų bendravimo ir kalbos ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 76 puslapiai
2014 09 26
Paslaugų kokybės vertinimas
Įvadas. Rėmimo komplekso teoriniai aspektai. Rėmimo samprata. Rėmimo komplekso elementai. Reklamos samprata ir jos sudedamosios dalys. Pardavimų skatinimas, jo priemonės ir funkcijos. Ryšiai su visuomene, jo tikslai ir uždaviniai. Asmeninis ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 puslapių
2014 01 15
Transformatorinės pastotės projektavimas
Įvadas. Profesinių kompetencijos, kurias siekiama pademonstruoti šiuo darbu, sąrašas. Ab „vst“ šilutės-šilalės skyriaus. /. ,. Kv transformatorinės pastotės projektavimo apžvalgos analizė. Uždarosios transformatorinės pastotės ...
Elektrotechnikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 53 puslapiai
2012 03 21
Įmonės verslo plėtros galimybių įvertinimas
Įmonės verslo plėtros galimybių įvertinimas.
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 66 puslapiai
2017 01 13
Automobilių važiuoklės serviso projektas
Įvadas. Analitinė dalis. Važiuoklės remonto ir šarnyrų restauravimo baro rinkos analizė. Važiuoklės remonto ir šarnyrų restauravimo baro projektavimo etapai. Važiuoklės remonto ir šarnyrų restauravimo technologinė dalis. Gamybos ...
Mechanikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 37 puslapiai
2017 05 17
Elektromechaninis automobilių keltuvas
Įvadas. Kėlimo mechanizmo parametrų skaičiavimas. Kinematinis skaičiavimas. Naudingumo koeficiento skaičiavimas. Atsargos koeficientas. Variklio parinkimas. Sraigto – veržlės pavaros skaičiavimas. Sraigto ir veržlės parametrų ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 73 puslapiai
2015 02 27
Juostinis dviejų greičių konvejeris
Įvadas. Juostinio konvejerio veikimo principas. Panaudojimas. Konvejerio charakteristikos. Bendri techniniai konvejerio skaičiavimai. Konstrukcinių konvejerio elementų parinkimas. Konvejerio pritaikymo grafiko sudarymas. Traukos skaičiavimai. ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 57 puslapiai
2013 09 03
Kelio rekonstrukcija bakalauro darbas
Įvadas. Literatūros ir informacijos šaltinių analizė. Analitinė dalis. Alternatyvių sprendimų analizė. Alternatyvių sprendimų vertinimas. Projektinė dalis. Konstrukciniai sprendimai. Rekonstruojamo kelio kategorijos nustatymas. Trasos ...
Inžinerijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 78 puslapiai
2016 06 07
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo