Bakalauro darbai (4)

Bakalauro baigiamasis darbas, tai vienas svarbiausių darbų žmogaus gyvenime. Kaip parašyti bakalauro darbą? Čia mums būtinai reikalingas bakalauro darbas pavyzdys, tam kad galėtume pasisemti patirties iš tų, kurie tai jau padarė. Čia rasite įvairių sričių bakalauro darbų pdf, doc formatais, kurie padės suprasti kaip šis baigiamasis darbas turi atrodyti, kokia jo struktūra ir kaip reikėtų jį rašyti.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

587 dokumentai
UAB „Ad Rem Transport“ naujo maršruto analizė ir vertinimas
Baigiamojo darbo užduotis. Baigiamojo darbo anotacija. Final work annotation. Įvadas. Analitinė dalis. Literatūros ir informacinių šaltinių apžvalga. Transporto samprata. Transporto sektoriaus ir ekonomikos tarpusavio ryšys. Transporto ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2017 05 15
UAB "Gintaro baldai“ konkurencingumo didinimas
Santrauka. Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Konkurencijos teoriniai aspektai. Konkurencijos samprata. Konkurencingumas, konkurencinis pranašumas ir jį lemiantys veiksniai. Konkurencinio pranašumo modeliai ir strategijos. ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2016 04 28
Kompiuterinių tinklų atnaujinimas
Įvadas. Analitinė dalis. Vietiniai kompiuterių tinklai. Bevielio ryšio technologija. Bevielių tinklų n standartas. Bevielio tinklo topologijos. Prieigos taškų darbo režimai. Bevielio ryšio saugumo užtikrinimo priemonės. RADIUS serveris. ...
Informatikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 66 puslapiai
2015 06 24
Transformatorinės pastotės projektavimas
Įvadas. Profesinių kompetencijos, kurias siekiama pademonstruoti šiuo darbu, sąrašas. Ab „vst“ šilutės-šilalės skyriaus. /. ,. Kv transformatorinės pastotės projektavimo apžvalgos analizė. Uždarosios transformatorinės pastotės ...
Elektrotechnikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 53 puslapiai
2012 03 21
Korupcijos prevencijos programų Lietuvos valstybės tarnyboje analizė
Įvadas. Korupcijos fenomenas. Korupcijos samprata. Korupcijos atsiradimo priežastys. Korupcijos pasekmės. Korupcijos prevencija ir jos svarba kovoje su korupcija. Užsienio šalių patirtis kovoje su korupcija. Korupcijos prevencijos strategija ...
Teisės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 82 puslapiai
2014 08 28
Elektros tinklų projektavimas 0,4 kw
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Puodkalių kaimo 0,4 kv elektros tinklų projektavimas. Darbo metodika ir priemonių aprašymas. Vartotojų galių skaičiavimas. Linijos laidų parinkimas. Linijų ...
Elektrotechnikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2014 09 29
Muitinės procedūros
Įvadas. Muitinės vykdomų procedūrų atlikimo tvarka. Muitinės sankcionuoti veiksmai. Eksporto procedūros vykdymas. Prekių išleidimo laisvai cirkuliuoti (importo) procedūros vykdymas. Muitinio sandėliavimo procedūros vykdymas. Tranzito ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 49 puslapiai
2012 04 25
Paslaugų kokybės vertinimas
Įvadas. Rėmimo komplekso teoriniai aspektai. Rėmimo samprata. Rėmimo komplekso elementai. Reklamos samprata ir jos sudedamosios dalys. Pardavimų skatinimas, jo priemonės ir funkcijos. Ryšiai su visuomene, jo tikslai ir uždaviniai. Asmeninis ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 puslapių
2014 01 15
Vidinės komunikacijos poveikis darbuotojų pasitenkinimui darbu
Įvadas. Teorinė vidinės komunikacijos koncepcijos analizė. Komunikacijos samprata ir esmė. Vidinės komunikacijos procesas ir funkcijos. Vidinės komunikacijos formos ir rūšys. Vidinės komunikacijos efektyvumas. Teorinė darbuotojų ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 puslapiai
2014 05 01
Viešbučio svečių aptarnavimo tobulinimas
Įvadas. Viešbučio svečių aptarnavimo organizavimas teoriniu aspektu. Svečių aptarnavimo organizavimo samprata. Svečių viešėjimo ciklas viešbutyje. Viešbučio svečių aptarnavimo būdai ir principai teoriniu aspektu. Literatūros ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 puslapiai
2017 05 24
Laisvalaikio pramogų internetinės svetainės projektavimas ir kūrimas
Lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Anotacija lietuvių kalba. Anotacija anglų kalba. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Interneto tinklalapiai ir svetainės. Interneto svetainių kūrimo principai. Turinio valdymo sistema. ...
Informatikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2018 05 22
Nuotekų valymas. Bakalauro darbas.
Įžanga. Teorinė darbo dalis. Nuotekos. Mechaniniai nuotekų valymo įrenginiai. Parengtinio valymo įrenginiai. Pirminis valymas. Nuotekų valymas veikliuoju dumblu. Nuotekų dezinfekavimas. Dumblo apdorojimo įrenginiai. Metodologinė darbo ...
Chemijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 puslapių
2012 01 09
Sveikatingumo įmonės klientų aptarnavimas
Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Klientų aptarnavimo ypatumai. Klientų aptarnavimo kokybė. Klientų aptarnavimo standartas ir tvarka. Paslaugų politika ir klientų aptarnavimas. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. Uab „C&d ...
Sveikatos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 31 puslapis
2015 04 13
Elektroninio verslo projektavimas
Įvadas. Teoriniai elektroninio verslo ir jo projektavimo aspektai. Elektroninio verslo samprata. Elektroninio verslo sandara. Elektroninio verslo modeliai. Elektroninė komercija. Elektroninės komercijos samprata. Elektroninės komercijos formos. ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 86 puslapiai
2016 01 02
Juostinis dviejų greičių konvejeris
Įvadas. Juostinio konvejerio veikimo principas. Panaudojimas. Konvejerio charakteristikos. Bendri techniniai konvejerio skaičiavimai. Konstrukcinių konvejerio elementų parinkimas. Konvejerio pritaikymo grafiko sudarymas. Traukos skaičiavimai. ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 57 puslapiai
2013 09 03
Įmonės UAB “X” veiklos analizė
Įvadas. Finansinės analizės esmė, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinių ataskaitų rodikliai. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Uab “X”finansinės ataskaitos. Horizontalioji ir vertikalioji ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2015 03 23
Šeimos klinikos pastato projektavimas
Įvadas. Aiškinamasis raštas. Statinio statybos teisinis reglamentas. Privalomųjų techninio projekto rengimo dokumentų bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas, ...
Statybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 107 puslapiai
2015 09 30
Transkontinentinių konteinerių krovos problemos Klaipėdos uoste
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Klaipėdos uosto transkontinentinių konteinerių apžvalga. Klaipėdos uoste vykdoma konteinerių krova. Konteinerių terminalų krovos įranga. Transkontinentinių konteinerių krova Klaipėdos ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2015 04 26
Apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Santrauka. Summary. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas UAB „Užuolaidų studija“. UAB ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2017 05 21
Atsargų valdymo analizė
Įvadas. Atsargų valdymas teoriniu aspektu. Atsargų samprata ir vieta logistinėje sistemoje. Atsargų valdymo modeliai. Atsargų valdymo UAB „Elga“ analizė. Tyrimo metodika ir organizavimas. UAB „Elga“ veiklos charakteristika. ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 puslapiai
2018 04 21
Uždarosios akcinės bendrovės apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas ūkio subjekte. Ūkio subjekto veiklos apžvalga. ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 47 puslapiai
2018 10 30
Logistinio darbo organizavimas
Įvadas. Logistinio darbo organizavimo ir darbo santykių sąsaja. Darbo organizavimo teorijos. Logistikos sistemos. Darbo santykių ir žmogiškojo veiksnio svarba logistikoje. Uab ,,containership‘‘ konteinerių logistikos proceso įvertinimas. ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 50 puslapių
2013 12 28
Menopauzė ir jos reikšmė sveikatai ir moters gyvenimo kokybei
Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga. Moterų menopauzės samprata. Gyvenimo kokybės samprata. Menopauzės reikšmė moterų sveikatai. Menopauzės sukeltų simptomų reikšmė moterų gyvenimo kokybei. Tiriamoji darbo dalis. Tyrimo ...
Sveikatos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 47 puslapiai
2014 10 20
Motyvavimo įtaka darbuotojų lojalumui
Santrauka. Abstract. Įvadas. Motyvacija ir lojalumas teoriniai aspektai. Motyvacijos samprata. Darbuotojų lojalumo samprata. Darbuotojų lojalumo matavimas. Motyvavimo įtakos darbuotojų lojalumui įmonėms tyrimas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 71 puslapis
2014 09 09
Automobilių važiuoklės serviso projektas
Įvadas. Analitinė dalis. Važiuoklės remonto ir šarnyrų restauravimo baro rinkos analizė. Važiuoklės remonto ir šarnyrų restauravimo baro projektavimo etapai. Važiuoklės remonto ir šarnyrų restauravimo technologinė dalis. Gamybos ...
Mechanikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 37 puslapiai
2017 05 17
Honda civic variklio galios didinimas naudojant turbokompresorių
Įvadas. Sudedamosios turbokompresoriaus sistemos dalys. Turbokompresorius. Tarpinis oro aušintuvas. Variklio valdymo blokas. Našesni degalų purkštukai. Dujų išmetimo sistema. Perteklinio slėgio vožtuvas. Originalaus variklio pagrindiniai ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 88 puslapiai
2016 12 05
IKT (Informacinių komunikacinių technologijų) pletra Įmonėje
Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Eksporto ir importo formavimo galimybių teoriniai aspektai. Logistikos plėtros tendencijos. Klientų aptarnavimas. Geresnio klientų aptarnavimo planavimas. Logistikos paslaugų nauda ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 puslapiai
2017 04 04
Piliečių dalyvavimo savivaldoje sąlygos: atvejo analizė
Įvadas. Piliečių dalyvavimo savivaldoje tyrimo koncepcija (pds). Piliečių dalyvavimo savivaldoje samprata. Piliečių dalyvavimo savivaldoje sąlygos. Koks yra dalyvavimas klaipėdos rajono savivaldybėje. dokumentų analizė. Teisiniai ir ...
Viešojo administravimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 64 puslapiai
2014 11 10
Socialinio darbuotojo pagalbos galimybės sprendžiant benamių socialines problemas
Įvadas. Benamystės kaip socialinio reiškinio teorinė analizė. Benamystės sampratos analizė. Benamystės raiška mikro bei makro lygiais. Socialinio darbuotojo vaidmenys teikiant socialines paslaugas benamiams. Socialinių darbuotojų ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2015 03 25
Benzininio vidaus degimo variklio galios didinimas naudojant oro pripūtimą
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Santrumpos. Įvadas. Oro pripūtimo agregatų tipai. Turbokompresorius. Išmetamųjų dujų sklendė. Kompresorius su mechanine pavara. Orapūtės parinkimas. Originalaus variklio pagrindiniai ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 95 puslapiai
2016 12 05
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema