Bakalauro darbai (5)

Bakalauro baigiamasis darbas, tai vienas svarbiausių darbų žmogaus gyvenime. Kaip parašyti bakalauro darbą? Čia mums būtinai reikalingas bakalauro darbas pavyzdys, tam kad galėtume pasisemti patirties iš tų, kurie tai jau padarė. Čia rasite įvairių sričių bakalauro darbų pdf, doc formatais, kurie padės suprasti kaip šis baigiamasis darbas turi atrodyti, kokia jo struktūra ir kaip reikėtų jį rašyti.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

587 dokumentai
Kineziterapijos bakalaurinis darbas
Kineziterapijos efektyvumas ligoniams po klubo sąnario endoprotezavimo operacijos ankstyvame reabilitacijos etape. įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Literatros apžvalga. Klubo snario anatomija ir mechanika. Endoprotezuoto sąnario mechanika. ...
Medicinos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 76 puslapiai
2012 09 22
Pacientų, sergančių senatvine demencija, slaugos problemos slaugytojų požiūriu
Santrauka. Svarbiausių sąvokų žodynėlis. Santrupos. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Senatvinė demencija. Senatvinės demencijos etiologija ir epidemiologija. Senatvinės demencijos patogenezė ir gydymo gairės. ...
Slaugos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 puslapiai
2018 02 05
Reklamos vertinimas
Įvadas. Reklamos teoriniai aspektai. Reklamos apibūdinimas, esmė ir ryšys su kitais mokslais. Reklamos istorija. Reklamos rūšys. Reklamos organizavimas, planavimas ir reklamos. Biudžeto apskaičiavimas. Reklamos poveikis vartotojams ir ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 puslapiai
2015 05 12
Vedinimas
Užduoties lapas. Turinys. Aiškinamasis raštas. Patalpų ir išsiskiriančių teršalų higieninės bei kitos pavojingos charakteristikos. Patalpų vėdinimo ir šildymo sprendimo aprašymas. Projektinių aukštų vėdinimo oro kiekio ...
Statybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 26 puslapiai
2012 05 10
Automobilių važiuoklės diagnostika ir priežiūra uab „plungės lagūna“
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Automobilių važiuoklės diagnostikos ir priežiūros teoriniai aspektai. Automobilių važiuoklės klasifikavimas ir sandara. Automobilių ...
Inžinerijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 47 puslapiai
2014 09 29
Elektromechaninis automobilių keltuvas
Įvadas. Kėlimo mechanizmo parametrų skaičiavimas. Kinematinis skaičiavimas. Naudingumo koeficiento skaičiavimas. Atsargos koeficientas. Variklio parinkimas. Sraigto – veržlės pavaros skaičiavimas. Sraigto ir veržlės parametrų ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 73 puslapiai
2015 02 27
Knygyno paslaugų kokybės vertinimas: klientų nuomonės tyrimas
Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugos esmė, samprata, savybės. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės vertinimas kliento požiūriu. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Paslaugų kokybės tyrimo metodologija. UAB ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 74 puslapiai
2017 05 26
Marketingo organizavimas plėtojant prekybą ledais
Marketingo organizavimas plėtojant prekybą ledais. (uab „ingman ledai“ pavyzdžiu). Įvadas. Prekyba ledais ir jos plėtojimo problemos. Marketingo organizavimas, plėtojant prekybą ledais. Ledų rinkos ypatumai. Ledų gamintojai ir prekių ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2013 05 20
SEB banko personalo valdymas
Santrauka. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Žmogiškųjų išteklių organizavimas. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų telkimas ir atranka. Personalo adaptacija ir ugdymas. Darbuotojų vertinimas. Motyvacija ir poveikio priemonės. Ab ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2012 06 25
Marketingo veiksnių analizė
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Marketingo veiksnių teoriniai aspektai. Marketingo samprata ir atsiradimo priežastys. Marketingo aplinka. Marketingo kompleksas. Marketingo komplekso ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2015 01 10
Transformuojamas baldas dizaino baigiamasis darbas
Dizaino bakalauro darbas. Įvadas. Demonstruojamų profesinių kompetencijų sąrašas. Teorinė dalis literatūros šaltinių analizė. Transformuojamų objektų dizaine analizė.Dekoratyvinės lentynos analizė ir paskirtis. Baigiamojo darbo ...
Dizaino bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2013 02 15
UAB „Veivirža“ savikainos analizė
Įvadas. Santrauka. Summarry. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Savikainos analizės teoriniai aspektai. Savikainos sąvokos interpretacija. Sąnaudų lygio rodikliai. Sąnaudų mažinimo – optimizavimo ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2018 03 07
Visureigių su pneumatine važiuokle techninės priežiūros ir remonto skyriaus projektavimas
Baigiamajame projekte pademonstruotų profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Važiuoklės tipų, vyraujančių visureigiuose, apžvalga. Pneumatinės pakabos sandara ir ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 58 puslapiai
2014 04 25
„Artis“ viešbučio personalo valdymo tyrimas
Anotacija. Summary. Įvadas. Personalo valdymo teoriniai aspektai. Personalo valdymo esmė. Personalo valdymo principai. Personalo valdymo modelių įvairovė. Esminiai personalo valdymo elementai. Personalo verbavimas (paieška). Personalo ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 64 puslapiai
2017 12 03
3-4 metų vaikų bendravimo ir kalbos kultūros įgūdžių ugdymas kasdieninėje veikloje
Santrauka. Summary. Įvadas. Bendravimas - gyvenimo pagrindas. Bendravimo samprata. Bendravimo ir kalbos kultūros sąsajos. Vaikų bendravimo ir kalbos kultūros įgūdžių ugdymas kasdieniniame gyvenime. 3-4 metų vaikų bendravimo ir kalbos ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 76 puslapiai
2014 09 26
Automatinių šviesų imitacinio stendo projektavimas
Įvadas. Lietaus-šviesos jutikliai. Lietaus-šviesos daviklių veikimas. Bosch lietaus jutikliai. Automatinės šviesos užvedus variklį. Artimųjų šviesų įjungimo automatinė sistema. Automatinės dienos šviesos. Techniniai dienos žibintų ...
Mechanikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2014 11 13
Geodezinės kontrolinės nuotraukos sudarymas Plungės požeminės komunikacijos
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu sąrašas. Informacinių šaltinių apžvalga požeminių inžinerinių tinklų nuotraukai sudaryti. Plungės miesto kaštonų ir rietavo gatvių požeminių ...
Geodezijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2014 08 25
Mobiliosios Web aplikacijos įgyvendinimas
Santrumpų ir terminų žodynas. Santrauka. Abstract. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Analitinė dalis. Mobiliųjų web aplikacijų privalumai ir trūkumai. Tinkamų įrankių ir technologijų pasirinkimas. Panašių egzistuojančių ...
Informatikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 28 puslapiai
2018 02 11
Naujo produkto įvedimo į rinką rėmimo strategija
Santrauka. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. „n“ įmonės esamos situacijos analizė. „n“ įmonės charakteristika. „n“įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekės. Kainos. Paskirstymo kanalai. Rėmimas. ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 61 puslapis
2013 05 20
Parduotuvės statybos technologiniai sprendimai
Užduotis. Darbo savarankiškumo patvirtinimas. Įvadas. Anotacija. Annotation. Statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos Statybos įstatymas ir teisiniai reglamentai. Statinio statybos tvarka. Architektūrinė dalis Bendrieji duomenys. ...
Statybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 puslapiai
2016 04 14
Slaugytojo vaidmuo po galvos smegenų insulto
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Naudojamos sąvokos ir terminai. Insultas. Jo rūšys, rizikos veiksniai. Slaugos problemos ir slaugytojos vaidmuo. Pasekmės ir priemonės motorikos sutrikimų atveju – slaugytojos veikla. ...
Slaugos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 puslapiai
2015 04 26
Statybos sektoriaus vystymasis Lietuvoje
Vadovas. dr. Rasa Zabarauskaitė. Statybų sektoriaus teoriniai aspektai. Statybos sektoriaus reikšmė ekonomikoje. Statybos sektorius, jo mikro ir makro aplinka. Statybos šakos ciklai ir šios šakos ekonominis vaidmuo. Statybos politika. ...
Statybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 76 puslapiai
2014 10 26
UAB „Parduotuvė“ apskaitos politika: pinigų apskaita
Turinys. Santrauka. 7. Summary. 8. Lentelių ir paveiklsų sąrašas. 9. Įvadas. 12. Buhalterinės apskaitos organizavimas. 14. Buhalterinė apskaita ir jos reglamentavimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. 14. Pinigų apskaitos reglamentavimas. ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 92 puslapiai
2017 10 16
Įmonės AB “Vilniaus degtinė” makroaplinkos ir mikroaplinkos analizė ir jų įtaka pajamoms bei pelningumui
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka užsienio kalba. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Makroaplinkos ir mikroaplinkos, pajamų. Bei pelningumo teoriniai aspektai Makroaplinka ir jos elementai. Mikroaplinka ir jos elementai. Pajamų ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 58 puslapiai
2015 01 19
Įmonės verslo plėtros galimybių įvertinimas
Įmonės verslo plėtros galimybių įvertinimas.
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 66 puslapiai
2017 01 13
Investicinio projekto Saulės jėgainė rizikos vertinimas
Įvadas. Investicinio projekto ir rizikos vertinimo samprata. Investicijų apibrėžimo analizė ir investicijų klasifikacija. Investicinio projekto apibrėžimas ir klasifikacija. Investavimo rizika ir rizikos veiksniai. Rizikų skirstymas. ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 77 puslapiai
2013 09 22
Kaimo turizmo kūrimas kurorto priemiestyje
Įvadas. Turizmo paslaugos kurorto priemestyje. Turizmo paslaugų esmė. Turizmo paslaugų esančių kurorto priemiestyje teikimo samprata ir tikslai. Turizmo paslaugų esančių kurorto priemiestyje rūšys ir formavimo ypatumai. Turizmo sodybos ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 50 puslapių
2012 09 30
Pajamų apskaita biudžetinėse įstaigose
Įvadas. Atsiskaitymų su valstybės iždu. Esmė ir principai. Buhalterinė apskaita biudžetinėse įstaigose. Valstybės mokesčių sistema ir atskaitymai į iždą. Išskaitymų (mokesčių) iš darbo užmokesčio tvarka. Jurbarkų ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 43 puslapiai
2014 05 12
Anotacija. Summary. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Konkurencingumą lemiančių veiksnių nustatymas. Teoriniai aspektai. Konkurencijos ir konkurencingumo sampratų apžvalga. Konkurentų analizės svarba. Konkurencingumo tyrimo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 65 puslapiai
2013 12 16
Vaikų sergančių bronchų astma kineziterapijos efektyvumas ūmiu ligos periodu
Santrauka. Įvadas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Bronchų astma. Bronchų astmos etiopatogenezė. Bronchų astmos klasifikacija. Bronchų astmos klinika. Bronchų astmos komplikacijos. Bronchų astmos diagnostika. Bronchų ...
Medicinos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 32 puslapiai
2012 05 16
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema