Bakalauro darbų pavyzdžiai

Bakalauro baigiamasis darbas, tai vienas svarbiausių darbų žmogaus gyvenime. Kaip parašyti bakalauro darbą? Čia mums būtinai reikalingas bakalauro darbas pavyzdys, tam kad galėtume pasisemti patirties iš tų, kurie tai jau padarė. Čia rasite įvairių sričių bakalauro darbų pdf, doc formatais, kurie padės suprasti kaip šis baigiamasis darbas turi atrodyti, kokia jo struktūra ir kaip reikėtų jį rašyti.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

628 dokumentai
Korupcijos prevencijos programų Lietuvos valstybės tarnyboje analizė
Įvadas. Korupcijos fenomenas. Korupcijos samprata. Korupcijos atsiradimo priežastys. Korupcijos pasekmės. Korupcijos prevencija ir jos svarba kovoje su korupcija. Užsienio šalių patirtis kovoje su korupcija. Korupcijos prevencijos strategija ...
Teisės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 82 puslapiai
2014 08 28
Motyvavimo įtaka darbuotojų lojalumui
Santrauka. Abstract. Įvadas. Motyvacija ir lojalumas teoriniai aspektai. Motyvacijos samprata. Darbuotojų lojalumo samprata. Darbuotojų lojalumo matavimas. Motyvavimo įtakos darbuotojų lojalumui įmonėms tyrimas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 71 puslapis
2014 09 09
Nuotekų valymas. Bakalauro darbas.
Įžanga. Teorinė darbo dalis. Nuotekos. Mechaniniai nuotekų valymo įrenginiai. Parengtinio valymo įrenginiai. Pirminis valymas. Nuotekų valymas veikliuoju dumblu. Nuotekų dezinfekavimas. Dumblo apdorojimo įrenginiai. Metodologinė darbo ...
Chemijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 puslapių
2012 01 09
UAB „Evarebus“ greitai gendančių produktų vežimo proceso analizė ir gerinimas
Baigiamojo darbo žiniaraštis. Baigiamojo darbo anotacija. Final work annotation. Įvadas. Analitinė dalis. Literatūros ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės padėties analizė. Tiriamoji dalis. Tyrimo metodikos parinkimas. Gautų ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 53 puslapiai
2018 10 08
Apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Santrauka. Summary. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas UAB „Užuolaidų studija“. UAB ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2017 05 21
Vadovavimo stilių įtaka organizacijų veiklai
Įvadas. Vadovavimo funkcija organizacijos valdyme. Vadovavimas ir vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilių įvairovė. Vadovas bei jo vaidmuo organizacijoje. Valdžios panaudojimo vadovavime formos ir galimybės. Vadovavimo stilius sąlygojantys ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 51 puslapis
2017 08 08
Muitinės procedūros
Įvadas. Muitinės vykdomų procedūrų atlikimo tvarka. Muitinės sankcionuoti veiksmai. Eksporto procedūros vykdymas. Prekių išleidimo laisvai cirkuliuoti (importo) procedūros vykdymas. Muitinio sandėliavimo procedūros vykdymas. Tranzito ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 49 puslapiai
2012 04 25
„Artis“ viešbučio personalo valdymo tyrimas
Anotacija. Summary. Įvadas. Personalo valdymo teoriniai aspektai. Personalo valdymo esmė. Personalo valdymo principai. Personalo valdymo modelių įvairovė. Esminiai personalo valdymo elementai. Personalo verbavimas (paieška). Personalo ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 64 puslapiai
2017 12 03
UAB „Veivirža“ savikainos analizė
Įvadas. Santrauka. Summarry. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Savikainos analizės teoriniai aspektai. Savikainos sąvokos interpretacija. Sąnaudų lygio rodikliai. Sąnaudų mažinimo – optimizavimo ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2018 03 07
Elektros tinklų projektavimas 0,4 kw
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Puodkalių kaimo 0,4 kv elektros tinklų projektavimas. Darbo metodika ir priemonių aprašymas. Vartotojų galių skaičiavimas. Linijos laidų parinkimas. Linijų ...
Elektrotechnikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2014 09 29
Logistinio darbo organizavimas
Įvadas. Logistinio darbo organizavimo ir darbo santykių sąsaja. Darbo organizavimo teorijos. Logistikos sistemos. Darbo santykių ir žmogiškojo veiksnio svarba logistikoje. Uab ,,containership‘‘ konteinerių logistikos proceso įvertinimas. ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 50 puslapių
2013 12 28
Socialinio darbuotojo pagalbos galimybės sprendžiant benamių socialines problemas
Įvadas. Benamystės kaip socialinio reiškinio teorinė analizė. Benamystės sampratos analizė. Benamystės raiška mikro bei makro lygiais. Socialinio darbuotojo vaidmenys teikiant socialines paslaugas benamiams. Socialinių darbuotojų ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2015 03 25
Sveikatingumo įmonės klientų aptarnavimas
Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Klientų aptarnavimo ypatumai. Klientų aptarnavimo kokybė. Klientų aptarnavimo standartas ir tvarka. Paslaugų politika ir klientų aptarnavimas. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. Uab „C&d ...
Sveikatos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 31 puslapis
2015 04 13
Slaugytojo vaidmuo po galvos smegenų insulto
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Naudojamos sąvokos ir terminai. Insultas. Jo rūšys, rizikos veiksniai. Slaugos problemos ir slaugytojos vaidmuo. Pasekmės ir priemonės motorikos sutrikimų atveju – slaugytojos veikla. ...
Slaugos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 puslapiai
2015 04 26
Apskaitos politika ir ataskaitų sudarymas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. Pagrindinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Europos Sąjungoje. Pagrindinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 35 puslapiai
2013 12 03
IKT (Informacinių komunikacinių technologijų) pletra Įmonėje
Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Eksporto ir importo formavimo galimybių teoriniai aspektai. Logistikos plėtros tendencijos. Klientų aptarnavimas. Geresnio klientų aptarnavimo planavimas. Logistikos paslaugų nauda ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 puslapiai
2017 04 04
Transformuojamas baldas dizaino baigiamasis darbas
Dizaino bakalauro darbas. Įvadas. Demonstruojamų profesinių kompetencijų sąrašas. Teorinė dalis literatūros šaltinių analizė. Transformuojamų objektų dizaine analizė.Dekoratyvinės lentynos analizė ir paskirtis. Baigiamojo darbo ...
Dizaino bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2013 02 15
UAB „Dpd Lietuva“ finansinio ataskaitų rinkinio parengimas ir pelningumo rodiklių analizė
Įvadas. Finansinių ataskaitų rinkinio parengimo ir pelningumo rodiklių teoriniai aspektai. Finansinių ataskaitų samprata ir reikšmė. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Pelningumo rodiklių esmė. Išvados ir siūlymai. Literatūra. ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 24 puslapiai
2018 04 27
Žemės sklypo topografinės nuotraukos sudarymas
Baigiamojo darbo tema. Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos privataus žemės sklypo topografinės nuotraukos sudarymas. Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Teorinis pagrindas ...
Geodezijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 31 puslapis
2015 04 30
Automobilių važiuoklės diagnostika ir priežiūra uab „plungės lagūna“
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Automobilių važiuoklės diagnostikos ir priežiūros teoriniai aspektai. Automobilių važiuoklės klasifikavimas ir sandara. Automobilių ...
Inžinerijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 47 puslapiai
2014 09 29
Geodezinės kontrolinės nuotraukos sudarymas Plungės požeminės komunikacijos
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu sąrašas. Informacinių šaltinių apžvalga požeminių inžinerinių tinklų nuotraukai sudaryti. Plungės miesto kaštonų ir rietavo gatvių požeminių ...
Geodezijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2014 08 25
Naujo produkto įvedimo į rinką rėmimo strategija
Santrauka. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. „n“ įmonės esamos situacijos analizė. „n“ įmonės charakteristika. „n“įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekės. Kainos. Paskirstymo kanalai. Rėmimas. ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 61 puslapis
2013 05 20
Paskirstymo kanalų formavimo ir jų pasirinkimą lemiančių veiksnių analizė
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Paskirstymo sistemos kūrimas ir valdymas teoriniu požiūriu. Atsargų formavimas ir valdymas. Paskirstymo grandinės samprata, paskirstymo būdai ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 62 puslapiai
2017 05 19
SEB banko personalo valdymas
Santrauka. Įvadas. Personalo valdymo samprata. Žmogiškųjų išteklių organizavimas. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų telkimas ir atranka. Personalo adaptacija ir ugdymas. Darbuotojų vertinimas. Motyvacija ir poveikio priemonės. Ab ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2012 06 25
Investicinio projekto Saulės jėgainė rizikos vertinimas
Įvadas. Investicinio projekto ir rizikos vertinimo samprata. Investicijų apibrėžimo analizė ir investicijų klasifikacija. Investicinio projekto apibrėžimas ir klasifikacija. Investavimo rizika ir rizikos veiksniai. Rizikų skirstymas. ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 77 puslapiai
2013 09 22
Knygyno paslaugų kokybės vertinimas: klientų nuomonės tyrimas
Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugos esmė, samprata, savybės. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės vertinimas kliento požiūriu. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Paslaugų kokybės tyrimo metodologija. UAB ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 74 puslapiai
2017 05 26
Statybos sektoriaus vystymasis Lietuvoje
Vadovas. dr. Rasa Zabarauskaitė. Statybų sektoriaus teoriniai aspektai. Statybos sektoriaus reikšmė ekonomikoje. Statybos sektorius, jo mikro ir makro aplinka. Statybos šakos ciklai ir šios šakos ekonominis vaidmuo. Statybos politika. ...
Statybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 76 puslapiai
2014 10 26
Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas
Įvadas. Finansavimo šaltinių identifikavimas. Ilgalaikių finansavimo šaltinių samprata ir reikšmė. Ilgalaikių įmonės finansavimo šaltinių alternatyvos. Įmonės finansavimo galimybių gerinimo priemonės. Uab „Degalinė“ finansinių ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2015 11 17
Kompiuterių tinklo paslaugų diegimas įmonėje, naudojant „Cisco“ tinklo įrangą
I. Simbolių sąrašas. Ii. Iliustracijų sąrašas. Iii. Lentelių sąrašas. Iv. Santrumpos. Įvadas. Tyrimo objektas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Motyvacija. Analitinė dalis. Pagrindiniai reikalavimai. Reikalavimai tinklui. Reikalavimai ...
Informatikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 80 puslapių
2017 11 07
Marketingo organizavimas plėtojant prekybą ledais
Marketingo organizavimas plėtojant prekybą ledais. (uab „ingman ledai“ pavyzdžiu). Įvadas. Prekyba ledais ir jos plėtojimo problemos. Marketingo organizavimas, plėtojant prekybą ledais. Ledų rinkos ypatumai. Ledų gamintojai ir prekių ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2013 05 20
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo