Bakalauro darbo rengimas


Įvadas. Skyriaus pavadinimas. Poskyrio pavadinimas. Skyrelio pavadinimas. Poskyrio pavadinimas. Skyriaus pavadinimas. Poskyrio pavadinimas. Išvados ir rekomedacijos. Literatūra. Priedai. (numeracija – kaip bakalauro baigiamajame darbe) Teorinė dalis. (numeracija – kaip bakalauro baigiamajame darbe) Tyrimo dizaino aprašymas. (numeracija – kaip bakalauro baigiamajame darbe) Rezultatų aprašymo dalis. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Priedai. Studento vardas, pavardė. Baigiamojo darbo pavadinimas. Bakalauro baigiamasis darbas. Fakultetas. Katedra. Fakultetas. Katedra. Pažyma nr. Apie studijų programos baigiamuosius bakalauro darbus.

Vieno autoriaus knyga: Pukelis, K.(2004). Mokytojų rengimo idealinio modelio parametrai. Monografika. Kaunas: VDU.

Bakalauro baigiamojo darbo rengimui yra skirtos 6 akademinės valandos konsultacijoms su vadovu. Studentas užpildo ir per kiekvieną konsultaciją pateikia vadovui konsultacijų tvarkaraštį (tvarkaraščio forma, Priedas Nr. 2) konsultacijos vyksta nustatytomis (skelbiamomis) vadovo darbo valandomis arba atskiru konsultuojamojo ir vadovo (pvz., ligos atveju) susitarimu. Konsultacijoms vykstant el. paštu, per kitą susitikimą konsultacijos įvykis pažymimas tvarkaraštyje (Priedas 2). Šis dokumentas (Konsultacijų tvarkaraštis – pateikiamas Edukologijos katedros vedėjo patvirtintai 3 dėstytojų komisijai, kuri atsižvelgia į darbo disciplinuotumą, rengdama Pažymą (Priedas Nr. 3)

Baigiamieji darbai svarstomi Edukologijos katedros vedėjo patvirtintoje 3 dėstytojų komisijoje, ne vėliau, kaip likus 1 mėn. iki viešojo gynimo pradžios.

Tinkamai parengto ir įrišto darbo dvi kopijas kartu su kopija elektroninėje laikmenoje studentas įteikia katedrai ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki baigiamųjų darbų viešojo gynimo pradžios. Katedros vedėjas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki baigiamųjų darbų viešo gynimo pradžios skiria recenzentą, kuriam perduodamas studento baigiamasis darbas. Darbai viešai ginami egzaminų sesijos metu. Jeigu darbo vadovas ir katedros komisija nepritaria, kad darbas parengtas tinkamai ir yra gintinas, studentas turi teisę kreiptis į baigiamųjų darbų viešojo gynimo komisiją su prašymu leisti ginti darbą, raštiškai išdėstydamas motyvus.

Bakalauro baigiamojo darbo techniniai reikalavimai yra parengti ir patvirtinti 2008 m. Rektorate (Priedas Nr.5, pateikiamas kaip atskiras dokumentas, analizuodami jį atkreipkite dėmesį į techninius reikalavimus, turininiai aptarti šiame dokumente), prašome laikytis visų reikalavimų: šrifto dydis, protarpis, paraščių dydis ir pan. Turi atitikti reikalavimus.

Bakalauro baigiamasis darbas Viešojo gynimo komisijoje vertinamas pagal šiuos kriterijus:

Baigiamųjų darbų gynimo komisijos nariai baigiamąjį darbą vertina pagal tokius kriterijus:

• Informacijos šaltinių parinkimas, literatūros analizės pateikimas, nuorodų į šaltinius naudojimas

• Tyrimo metodikos tikslingumas (tyrimo etapų nuoseklumas, tyrimo instrumentų parengimas ir kt.)

• Studento kompetencija (atsakymai į komisijos klausimus, bendras supratimas apie temą)

Kompetencijų, apibrėžtų konkrečioje studijų programoje, pasiekimo lygis (įvertis – 5) vertinamas, atsižvelgiant į šiuos aspektus:

Darbo parametrų homogeniškumas, t.y. tikslų ir uždavinių formulavimas, jų dermė su išvadomis, išvadų argumentavimas (įvertis – 1) vertinamas, atsižvelgiant į šiuos aspektus:

Kandidatas parengia pranešimą, kurio trukmė – 9 – 10 min. Rekomenduojama pranešimą parengti i vizualiai forma, naudojantis PowerPoint programa; skaidruolių rekomenduojama parengti iki 17. Bakalauro baigiamojo darbo pristatymo atvirojo gynimo bakalauro baigiamųjų darbų Viešojo gynimo komisijoje nuoseklumas, aiškumas ir logiškumas.

Bakalauro kursinio darbo rengimui yra skirtos 2 akademinės valandos konsultacijoms su vadovu. Studentas užpildo ir per kiekvieną konsultaciją pateikia vadovui konsultacijų tvarkaraštį (tvarkaraščio forma, Priedas Nr. 4, publikuojama Intranete, Direktorijoje: „NURODYMAI_IR_REIKALAVIMAI“);; konsultacijos vyksta nustatytomis (skelbiamomis) vadovo darbo valandomis arba atskiru konsultuojamojo ir vadovo (pvz., ligos atveju) susitarimu. Konsultacijoms vykstant el. paštu, per kitą susitikimą konsultacijos įvykis pažymimas tvarkaraštyje (Priedas 4). Šis dokumentas (Konsultacijų tvarkaraštis – pateikiamas Edukologijos katedros vedėjo patvirtintai 3 dėstytojų Kursinių darbų vertinimo komisijai, kuri atsižvelgia į darbo disciplinuotumą.

Kursiniai darbai svarstomi ir ginami Edukologijos katedros vedėjo patvirtintoje 3 dėstytojų komisijoje, ne vėliau, kaip likus 1 savaitei iki paskaitų sesijos pabaigos.

  • Microsoft Word 66 KB
  • 2016 m.
  • 17 puslapių (4138 žodžiai)
  • Universitetas
  • Bakalauro darbo rengimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Bakalauro darbo rengimas. (2013 m. Birželio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/bakalauro-darbo-rengimas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 10 d. 08:56
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo