Balansas ir jo teikiama informacija UAB „Ginestra“ įmonėje


Sąvokos. Įvadas. Balanso reikšmė. Balanso analizė. Balanso analizės tipai. Ilgalaikio turto analizė. Nematerialaus turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Kapitalo analizė. UAB "Ginestra" įmonės aprašymas. UAB "Ginestra" įmonės finansinė analizė. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra. Priedai.


Dabartinėje rinkoje norint išsilaikyti tarp konkuruojančių įmonių pagrindinis dalykas būtu finansiniai rodikliai. Svarbiausia gerai pasiskaičiuoti ir pasiskrstyti savo pelną bei finansiniu sišteklius.

Finansinė atskaitomybė leidžia pamatyti įmonės veiklos visumą bei finansinę būklę, nors ir fiksuotu laiko momentu. Tai svarbu, nes kai nematoma visuma, kyla pavojus ko nors svarbaus nepastebėti. Be to, nagrinėjant ilgesnio laikotarpio atskaitomybės duomenis galima pastebėti pagrindines įmonės veiklos tendencijas, pvz. ar įmonės veikla plečiama ir jei taip, tai kokių lėšų -nuosavų ar skolintų sąskaita. Todėl labai svarbu mokėti analizuoti finansinės atskaitomybės duomenis. Tačiau reikia nepamiršti, kad finansinė apskaita ir jos duomenų pagrindu sudaroma finansinė atskaitomybė skirta išoriniams jos vartotojams ( kreditoriams, valdžios institucijoms ir kt.), tačiau ne įmonės vadovams valdymo sprendimams priimti. Finansinė apskaita negali tiksliai ir teisingai atspindėti realios įmonės veiklos, nes ji rodo tik informacinį įmonės veiklos modelį, o ne pačią veiklą. Be to, nagrinėjant finansinę atskaitomybę, reikia nepamiršti, kad joje esantys duomenys jau yra pasenę, ir padėtis jau gali būti pasikeitusi. Vienas svarbiausių finansinės atskaitomybės dokumentų yra balansas.

1. Balanse pateikiami tik piniginę vertę turintys rodikliai. Tai realiai apriboja jo svarbą, nes neįskaitoma žmogiškojo kapitalo (direktorių, vadovų, darbuotojų) vertė;

2. Balanse parodyto turto vertė lygi jo likutinei vertei, o ne rinkos vertei. Reali turto vertė gali būti daug mažesnė, nei rodo apskaitos dokumentai. Tokiu atveju duomenys neatspindi realios situacijos, įmonės veiklos rezultatai iškreipiami ir neįmanoma objektyviai nustatyti tikrosios turto vertės;

3 . Balanse nenurodomas pelnas, o tai yra vienas pagrindinių bet kurios įmonės tikslų;

Balansas yra sudarytas iš dviejų dalių: Turto ir Nuosavybės. Turto dalyje parodoma įmonės turto sudėtis, o Nuosavybės dalyje nurodoma, kas to turto savininkai, nes turtas nebūtinai turi priklausyti pačiai įmonei. Netgi labai dideliu turtu disponuojanti įmonė gali turėti daug skolų ir įsipareigojimų. Tokiu atveju įmonė turtu tik disponuoja, jį valdo ir tvarko, tačiau jis nėra įmonės nuosavybė ir realiai visa balanse nurodyta turto suma įmonės savininkams nuosavybės teise nepriklauso.

Vertikalioji analyze -Parodo turto ir jo finansavimo šaltinių struktūrą įmonėje, t.y. įvertinamas ilgalaikio ir trumpalaikio turto ir atskirų turto straipsnių santykis bei nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų santykis. Šios analizės privalumai yra tokie.

(Grynasis pelnas + palūkanos) / (Trumpalaikis turtas + ilgalaikis materialusis turtas)

Likvidumas - šis rodiklis parodo vertybinių popierių ar materialių vertybių pavertimo grynaisiais pinigais galimybę. Taipogi likvidumo rodikliai parodo įmonės pajėgumą laiku įvykdyti skolinius įsipareigojimus. Pagrindinis likvidumo rodiklis yra likvidumo koeficientas. Jis apskaičiuojamas kaip trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis. Šis koeficientas padeda nustatyti, kiek įmonės likvidūs aktyvai viršija trumpalaikius pasyvus. Jei šio koeficiento reikšmė maža, tai reiškia, kad įmonei sunku vykdyti įsipareigojimus. Nors praktiškai įvairiose verslo šakose šio rodiklio reikšmė labai skiriasi, tačiau manoma, kad patenkinamas šio rodiklio

lygis yra nuo 1,2 iki 2. Kadangi ne visas turtas yra vienodai likvidus, tai skiriami trys skirtingi likvidumo laipsniai.

1.likvidumo laipsnis - Kritinis likvidumas = pinigai / trumpalaikiai įsipareigojimai;

2 likvidumo laipsnis - Greitas likvidumas = (trumpalaikis turtas - atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai;

  • Microsoft Word 91 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (7731 žodžiai)
  • Universitetas
  • Greta
  • Balansas ir jo teikiama informacija UAB „Ginestra“ įmonėje
    10 - 3 balsai (-ų)
Balansas ir jo teikiama informacija UAB „Ginestra“ įmonėje. (2018 m. Sausio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/balansas-ir-jo-teikiama-informacija-uab-ginestra-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 22 d. 13:42
×