Bankai. Lietuvos komercinių bankų investicinio portfelio situacija ir perspektyvos


Komercinio banko veiklos analize. Banku situacija. Diplominis banku. Investavimas komerciniame banke. Lietuvos komercinių bankų palyginamoji finansinė analizė. Lietuvos banku padetis 2010-2013. Komerciniu banku pranasumai. Investavimo vadybos perspektyvos lietuvoje. Komerciniai investiciniai bankai. Seb portfelio pelningumas.

Bankininkystės diplominis darbas. Santrauka. Summary. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Investicinio portfelio formavimo komerciniuose bankuose teorinė analizė. Investicinio portfelio formavimo esmė. Investicijų efektyvumo vertinimo esmė. Investicijų samprata ir jų klasifikavimas komerciniuose bankuose. Investicinio portfelio efektyvumo vertinimo metodai. Investicinio portfelio formavimo procesas. Investicinio portfelio parinkimo strategijų teorinė analizė. Aktyviosios investicinio portfelio strategijos valdymo esmė, privalumai ir trūkumai. Pasyviosios investicinio portfelio strategijos valdymo esmė, privalumai ir trūkumai. Akcijų investicinis portfelis. Obligacijų investicinis portfelis. Komercinių bankų ab seb „vilniaus bankas“, ab bankas „hansabankas“ ir ab "dnb nord bankas" investicinės veiklos analizė. Komercinių bankų atrinkimo analizė ir investavimo apžvalga. Ab bankas „hansabankas“ pagrindinės investavimo kryptys. Hansa baltijos akcijų fondas. Hansa rytų europos fondas. Hansa rusijos akcijų fondas. Hansa fund of funds. Vanguard euro government bond index fund. Hansa pinigų rinkos fondas. Ab seb „vilniaus bankas“ pagrindinės investavimo kryptys. Ab seb „vilniaus bankas“ regioniniai akcijų fondai. Ab seb „vilniaus bankas“ sektoriniai akcijų fondai. Ab seb „vilniaus bankas“ obligacijų fondai. Ab seb „vilniaus bankas“ mišrūs fondai. Ab "dnb nord banko" pagrindinės investavimo kryptys. Komercinių bankų ab seb „vilniaus bankas“, ab bankas „hansabankas“ ir ab "dnb nord bankas" investicinio portfelio pelningumo analizė. Ab bankas „hansabankas“ investicinių portfelių pelningumo lyginamoji analizė. Ab seb „vilniaus bankas“ investicinių portfelių pelningumo lyginamoji analizė. Ab "dnb nord bankas" investicinių portfelių pelningumo lyginamoji analizė. Pelningiausio investicinio portfelio nustatymas ir hipotezės tikrinimas. Išvados. Terminų žodynas. Literatūra.


Temos naujumas

Investicinė bankininkystė Lietuvoje šiuo metu dar tik vystosi, nes palyginti menkai yra paplitusi investavimo kultūra šalyje, nemažą lėšų dalį gyventojai (bei įmonės) laiko ne kredito įstaigose, arba yra laikomos indėlių forma, laikantis konservatyvaus pinigų investavimo požiūrio. Todėl profesionalus investicijų valdymas bei optimalaus investicijų portfelio suformavimas, remiantis Lietuvoje komercinių bankų siūlomais investiciniais instrumentais, yra pakankamai nauja tema.

Tyrimo objektas

Komercinių bankų investicinė veikla.

Tyrimo tikslas

Įvertinti komercinių bankų AB SEB „Vilniaus bankas“, AB bankas „Hansabankas“ ir DnB NORD bankas investicinės veiklos formavimo politiką, siekiant išsiaiškinti efektyvumą sisteminiu požiūriu.

Tyrimo uždaviniai

1.Įvertinti ir susisteminti teorinius komercinių bankų investicinės veiklos politikos formavimo ir valdymo kriterijus, efektyvaus investicinio portfelio sudarymo metodus.

2.Išanalizuoti Lietuvos komercinių bankų investicinę veiklą, siekiant atskleisti investicijų pasiskirstymo struktūrą.

3.Nustatyti efektyviausius investicijų formavimo sprendimus.

4.Pateikti komercinių bankų investicinių krypčių veiklos perspektyvinį vertinimą.

Hipotezė

Naudojant akcijų investavimo strategiją į išsivysčiusių šalių akcijų rinkas, kai valiuta – eurai, su vidutine rizika investicinė grąža didesnė.

Tyrimo objekto atrankos pagrindimas

Komerciniai bankai buvo atrinkti pagal jų apyvartos dydį – trys didžiausios apyvartos bankai Lietuvoje 2006 metais buvo AB SEB „Vilniaus bankas“, AB bankas „Hansabankas“ ir DnB NORD bankas.

Bankai. Lietuvos komercinių bankų investicinio portfelio situacija ir perspektyvos. (2012 m. Gegužės 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/bankai-lietuvos-komerciniu-banku-investicinio-portfelio-situacija-ir-perspektyvos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:29