Bankininkystė

703 dokumentai
Šiaulių bankas veiklos finansinė analizė ir prognozavimas
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. AB Šiaulių bankas charakteristikas ir veiklos finansinė analizė. AB Šiaulių bankas charakteristika. AB Šiaulių bankas veiklos finansinė analizė. AB Šiaulių bankas balanso horizontalioji analizė. AB Šiaulių bankas pelno ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 48 puslapiai
2018 02 20
SEB bankas praktikos ataskaita
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Bendroji dalis apie AB SEB banką. AB SEB bankas. Banko istorija. AB SEB banko vizija, misija ir vertybės. Antrinės įmonės. AB SEB banko teikiamos paslaugos. Paskolų teikimas. Pinigų valdymas. Praktinė dalis. Banko būklės ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2015 05 29
Snoro banko nacionalizavimo bankroto atvejo analizė ir vertinimas
Įvadas. Banko bankroto teorija. Lietuvos bankų funkcijos. Bankų bankrotas ir likvidumas. Snoro banko bankroto analizė. Banko snoro nacionalizavimas. Ab banko ,,snoras’’ bankroto proceso apžvalga. Išvados. Literatūra
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 05 29
Bankai ir jų veiklos principai. Bankų poveikis ekonomikai
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kas yra bankas. Bankų istorija. Tipiškos bankų paslaugos. Bankų tipai. Bankai lietuvoje. Pinigų politikos strategija. Bankininkystės teisė. Lietuvos respublikos bankų įstatymas. Finansai. Lietuvos centrinio banko veiklos principai ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 31 puslapis
2015 05 29
DNB banko analizė
Įvadas. AB DNB bankas charakteristika ir veiklos finansinė analizė. AB DNB bankas charakteristika. AB DNB bankas balanso horizontalioji analizė. AB DNB bankas pelno (nuostolio) horizontalioji analizė. AB DNB bankas balanso vertikalioji ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2015 05 29
Būsto kreditas. Bankų palyginimas kreditų atžvilgiu
Įvadas. Banko paskolos teoriniai aspektai. Kas tai yra bankas, jo samprata. Paskolos dydis. Reikalingi dokumentai. Palūkanos. Kredito grąžinimas. Nauda. Rizika. Lietuvos bankų apžvalga. Pavyzdinė skaičiuoklės lentelė (sudaryta autoriaus ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 05 29
Tarptautinių atsiskaitymų bankas ir jo vaidmuo tarptautiniuose atsiskaitymuose
Įvadas. Tarptautinių atsiskaitymų samprata. Tarptautinių atsiskaitymų bankas. Lietuvos narystė tarptautinių atsiskaitymų banke. Tarptautinių atsiskaitymų banko vaidmuo. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2015 05 29
Komerciniai bankai Lietuvoje
Komercinių bankų plėtojimas lietuvoje. Įvadas. Bendroji bankų sistemos ir rinkos apžvalga lietuvoje. Komercinis bankas – kaip finansų įmonė. Komercinių bankų charakteristika. Komercinių bankų veiklos principai ir funkcijos. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2015 05 29
SEB bankas praktika
Paveikslėlių sarašas. Įvadas. Ab seb banko organizacija ir jos aplinka. AB SEB Organizacijos istorija. AB SEB Organizacinė struktūra ir valdymo organai. Veiklos pobūdis. Naudojamos programinės technologijos ir inovacijos. Veiklos planavimas ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 puslapiai
2015 05 29
Bankų paslaugos fiziniams asmenims
Įvadas. Bankas kaip paslaugų teikėjas. Lietuvos bankų teikiamos paslaugos fiziniams asmenims. Lietuvos bankų teikiami kreditai. Bankų teikiamų būsto kreditų bendri bruožai bei jų skirtumai. Hansabanko teikiami būsto kreditai. Vilniaus ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2015 05 29
Europos centrinis bankas
Įvadas. Europos centrinių bankų sistema. Pokyčiai centrinėje bankininkystėje. Tikslas ir pareigos. Pagrindiniai uždaviniai. Europos centrinis bankas. Vaidmuo. Nepriklausomybė. Atsakingumas. Tikslų siekimas. Viešumas. Valdymas. Europos ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 05 29
Bankų veikla Lietuvoje
Įvadas. Bankų samprata ir veikla. Bankų rūšys ir funkcijos. Bankų veiklos aplinka ir principai. Lietuvos bankų veiklos analizė. Lietuvos bankų veiklos rezultatai. Aktyvai, klientams suteiktos paskolos, bankuose laikomi indėliai ir užimama ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 07 28
Bankų teikiamų paslaugų fiziniams asmenims lyginamoji analizė
Įvadas. Terminuoti indėliai. AB „Hansabankas“ terminuoti indėliai. AB bankas „Snoras“ terminuoti indėliai. AB „Dnb Nord“ bankas terminuoti indėliai. Valiutų pirkimas ir pardavimas. AB „Hansabankas“ valiutų pirkimas ir ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 05 29
SEB bankas referatas
Įvadas. AB seb banką. Apie SEB banką. SEB banko tvaraus verslo prioritetai. Organizacinė struktūra. Banko teikiamos paslaugos privatiems klientams. Padaliniai, partneriai ir konkurentai. Seb banko darbuotojai. Apyvartos pokyčiai. Seb banko ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 04 08
Komerciniai bankai ir jų funkcijos
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Komercinių bankų samprata ir istorinė raida Lietuvoje. Komercinių bankų esmė ir siekiai. Komercinių bankų funkcijos. Komercinių bankų apžvalga Lietuvoje. Komercinių bankų pagrindinės finansinės paslaugos. Komerciniai bankai ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2016 08 04
Baltijos šalių centrinių bankų palyginimas
Įvadas. Centrinis bankas. Centrinis bankas, jo funkcijos ir veiklos organizavimas. Centrinio banko nepriklausomybės problemos. Lietuvos centrinis bankas – lietuvos bankas. Lietuvos centrinis bankas. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 05 29
Šiaulių banko praktikos ataskaita
Įvadas. Bendroji dalis. AB „Šiaulių bankas“ struktūra, valdymas ir veikla. Teikiamų paslaugų apžvalga. Praktinė dalis. AB „Šiaulių bankas“ pelno (nuostolių) ir balanso ataskaitų analizė. AB „Šiaulių bankas“ pelno ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2017 05 06
Elektroninė bankininkystė privalumai, trūkumai, analizė
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Elektroninės bankininkystės evoliucija. Elektroninės bankininkystės privalumai ir trūkumai. Elektroninės bankinkystės privalumai. Elektroninės bankinkystės trūkumai. Ebs raida lietuvoje. Ebs ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 05 29
Ab „Šiaulių bankas“ veiklos analizė
Įvadas. Ab “šiaulių bankas” veiklos analizė teoriniu aspektu. Šiaulių banko istorija. Banko vertybės, misija ir vizija. Stambiausi akcininkai. AB „Šiaulių bankas“ reitingai. AB „Šiaulių bankas“ paslaugos ir produktai. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2015 12 01
Praktikos ataskaita „Swedbank“ AB
Įvadas. AB ,,Swedbank“ įmonės apžvalga. AB ,,Swedbank“ įmonės istorija. AB „Swedbank“ PEST analizė. AB „Swedbank“ SSGG analizė. Organizacijos vertybės. Finansų valdymo esmė ir funkcijos. AB ,,Swedbank“ finansinių ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2020 02 11
Šiaulių bankas veiklos finansinė analizė
Įvadas. Komerciniai bankai ir jų pagrindinės paslaugos. Finansų analizės reikšmė ir esmė. Finansų analizės tikslai. Finansų analizės atlikimo šaltiniai. Finansų analizės atlikimo būdai. Ab „šiaulių banko“ veiklos ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 05 29
Vartojimo paskolos
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Vartojimo paskolų samprata. Vartojimo kreditų rūšys. Vartojimo kreditų privalumai ir trūkumai. Vartojimo paskolų komerciniuose bankuose analizė. AB „Swedbank“. AB seb bankas. AB dnb ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 11 22
Europos centrinis bankas referatas
Europos centrinis bankas. Įvadas. Europos centrinis bankas (ecb). Ecb įkūrimas. Ecb vaidmuo. Ecb valdymas. Ecb vykdomoji valdyba. Ecb kapitalas. Ecb monetarinė politika. Kainų stabilumo nauda. Du ecb monetarinės politikos strategijos ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 05 29
Lietuvos Bankas ir jo veikla
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Lietuvos banko veiklos istorija. Lietuvos banko sudėtis ir valdymo struktūra. Lietuvos banko struktūriniai padaliniai. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Lietuvos banko atliekamos funkcijos. Pagrindinių ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2015 05 29
Seb bankas. Pristatymas
AB SEB bankas – didžiausias komercinis bankas Lietuvoje, priklausantis Šiaurės Europos finansų įmonių grupei SEB, kuri valdo 99,7 procento SEB banko akcijų. Komercinis bankas – kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2015 05 29
Komercinių bankų produktų ir paslaugų analizė
Įvadas. Bankų istorinė raida pasaulyje. Bankų istorinė raida Lietuvoje. Komerciniai bankai Lietuvoje. Mokėjimo kortelės AB „Swedbank“, AB SEB, AB DNB bankuose. Taupymas ir investavimas AB „Swedbank“, AB SEB, AB DNB bankuose. Indėliai ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2015 05 29
AB Šiaulių banko pelno - nuostolio ataskaitų analizė
Įvadas. AB ,,šialių banko“ finansinė padėtis. AB ,,šiaulių banko“ pelno (nuostolio) ataskaitų analizė. AB „Šiaulių bankas“ horizontalioji 2011 – 2016 metų pelno (nuostolio) ataskaitų analizė. AB „Šiaulių bankas“ ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 11 23
Bankinės paslaugos Lietuvoje
Įvadas. Banko ir paslaugos sampratos. Bankinių paslaugų klasifikavimas. Fiziniams asmenis teikiamos bankų paslaugos. Juridiniams asmenims teikiamos bankų paslaugos. Išvados. Literatūra. Auganti konkurencija tarp bankų, finansų rinkų ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 05 29
Komercinių bankų funkcijos ir operacijos
Įvadas.Teorinė dalis. Komerciniai bankai.Komercinių bankų valdymas.Komercinių bankų veiklos politika.Pagrindiniai komercinių bankų veiklos principai.Komercinių bankų funkcijos.Komercinių bankų operacijos.Praktinė dalis. Dnb ir danske ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2015 05 29
Bankai jų veikla Lietuvoje ir pasaulyje
Įvadas. Bankų rūšys. Bankai ir jų veikla Lietuvoje ir pasaulyje. Bankų atsiradimas Lietuvoje. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai Lietuvoje. Bankai šveicarijoje. Didžiausias bankas Šveicarijoje. Šveicarijos bankų paslaptis. Revoliucija ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 05 29
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo