Bankininkystės kursiniai darbai

103 dokumentai
Snoro banko nacionalizavimo bankroto atvejo analizė ir vertinimas
Įvadas. Banko bankroto teorija. Lietuvos bankų funkcijos. Bankų bankrotas ir likvidumas. Snoro banko bankroto analizė. Banko snoro nacionalizavimas. Ab banko ,,snoras’’ bankroto proceso apžvalga. Išvados. Literatūra
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 05 29
DNB banko analizė
Įvadas. AB DNB bankas charakteristika ir veiklos finansinė analizė. AB DNB bankas charakteristika. AB DNB bankas balanso horizontalioji analizė. AB DNB bankas pelno (nuostolio) horizontalioji analizė. AB DNB bankas balanso vertikalioji ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2015 05 29
Būsto kreditas. Bankų palyginimas kreditų atžvilgiu
Įvadas. Banko paskolos teoriniai aspektai. Kas tai yra bankas, jo samprata. Paskolos dydis. Reikalingi dokumentai. Palūkanos. Kredito grąžinimas. Nauda. Rizika. Lietuvos bankų apžvalga. Pavyzdinė skaičiuoklės lentelė (sudaryta autoriaus ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 05 29
Tarptautinių atsiskaitymų bankas ir jo vaidmuo tarptautiniuose atsiskaitymuose
Įvadas. Tarptautinių atsiskaitymų samprata. Tarptautinių atsiskaitymų bankas. Lietuvos narystė tarptautinių atsiskaitymų banke. Tarptautinių atsiskaitymų banko vaidmuo. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2015 05 29
Komerciniai bankai Lietuvoje
Komercinių bankų plėtojimas lietuvoje. Įvadas. Bendroji bankų sistemos ir rinkos apžvalga lietuvoje. Komercinis bankas – kaip finansų įmonė. Komercinių bankų charakteristika. Komercinių bankų veiklos principai ir funkcijos. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2015 05 29
Bankų paslaugos fiziniams asmenims
Įvadas. Bankas kaip paslaugų teikėjas. Lietuvos bankų teikiamos paslaugos fiziniams asmenims. Lietuvos bankų teikiami kreditai. Bankų teikiamų būsto kreditų bendri bruožai bei jų skirtumai. Hansabanko teikiami būsto kreditai. Vilniaus ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2015 05 29
Bankų teikiamų paslaugų fiziniams asmenims lyginamoji analizė
Įvadas. Terminuoti indėliai. AB „Hansabankas“ terminuoti indėliai. AB bankas „Snoras“ terminuoti indėliai. AB „Dnb Nord“ bankas terminuoti indėliai. Valiutų pirkimas ir pardavimas. AB „Hansabankas“ valiutų pirkimas ir ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 05 29
Baltijos šalių centrinių bankų palyginimas
Įvadas. Centrinis bankas. Centrinis bankas, jo funkcijos ir veiklos organizavimas. Centrinio banko nepriklausomybės problemos. Lietuvos centrinis bankas – lietuvos bankas. Lietuvos centrinis bankas. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 05 29
Elektroninė bankininkystė privalumai, trūkumai, analizė
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Elektroninės bankininkystės evoliucija. Elektroninės bankininkystės privalumai ir trūkumai. Elektroninės bankinkystės privalumai. Elektroninės bankinkystės trūkumai. Ebs raida lietuvoje. Ebs ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 05 29
Ab „Šiaulių bankas“ veiklos analizė
Įvadas. Ab “šiaulių bankas” veiklos analizė teoriniu aspektu. Šiaulių banko istorija. Banko vertybės, misija ir vizija. Stambiausi akcininkai. AB „Šiaulių bankas“ reitingai. AB „Šiaulių bankas“ paslaugos ir produktai. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2015 12 01
Komercinių bankų produktų ir paslaugų analizė
Įvadas. Bankų istorinė raida pasaulyje. Bankų istorinė raida Lietuvoje. Komerciniai bankai Lietuvoje. Mokėjimo kortelės AB „Swedbank“, AB SEB, AB DNB bankuose. Taupymas ir investavimas AB „Swedbank“, AB SEB, AB DNB bankuose. Indėliai ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2015 05 29
Lietuvos Bankas ir jo veikla
Įvadas. Lietuvos banko veiklos istorija. Lietuvos banko sudėtis ir valdymo struktūra. Lietuvos banko struktūriniai padaliniai. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Lietuvos banko atliekamos funkcijos. Pagrindinių ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2015 05 29
Bankai jų veikla Lietuvoje ir pasaulyje
Įvadas. Bankų rūšys. Bankai ir jų veikla Lietuvoje ir pasaulyje. Bankų atsiradimas Lietuvoje. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai Lietuvoje. Bankai šveicarijoje. Didžiausias bankas Šveicarijoje. Šveicarijos bankų paslaptis. Revoliucija ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 05 29
Komercinio banko ir kredito unijos palyginimas
Komerciniai bankai. Kredito unijos. Kredito unijų ir komercinių bankų lyginamoji analizė. Kredito unijų ir komercinių bankų panašumai ir skirtumai. Kredito unijų ir komercinių bankų paskolų ir indėlių analizė. Kredito unijos ir ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 05 29
Tarptautinė bankininkystė
Įvadas. Tarptautiniai bankai. Tarptautinių atsiskaitymų bankas. Europos centrinis bankas ir Europos centrinių bankų sistema. Korespondentinė ir ofšorinė bankininkystė. Korespondentinė bankininkystė. Ofšorinė bankininkystė. Banko ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 05 29
Lietuvos banku raida ir atliekamos funkcijos
Įvadas. Bankininkystės raida lietuvoje. Lietuvos centrinio banko raida. Lietuvos centrinio banko raida tarpukariu. Lietuvos centrinio banko raida po nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos komercinių bankų raida. Lietuvos komercinių bankų raida ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 05 29
Bankų veiklos efektyvumas
Bankų veiklos efektyvumo vertinimo metodai: esmė, privalumai, trūkumai ir taikymo sritys. Įvadas. Bankų veiklos efektyvumo vertinimo apžvalga. Efektyvumo samprata. Bankų veikla, jos aplinka ir principai. Veiklos esmė. Veiklos aplinka. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 05 29
Banko paslaugų asortimentas Swedbank
Įvadas. Naudota literatūra. Informacinių šaltinių apžvalga. Kreditai. Mokėjimai ir atsiskaitymai. Mokėjimo kortelės. Čekiai. Vekseliai. Obligacijos. Indėliai. Elektroninė bankininkystė. Draudimas. Pensijų fondai. Darbo metodai ir ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 05 29
Bankų kaip finansinių tarpininkų veikla Lietuvoje
Įvadas. Bankininkystės pradžia Lietuvoje. Komercinių bankų pagrindinės funkcijos. Lietuvos komercinių bankai kaip finansiniai tarpininkai. Bankų kaip finansinių tarpininkų veikla. Bankų veikla ir tikslai. Bankų paslaugos. Bankų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 05 29
DNB IR Swedbank bankų palyginimas
Įvadas. Konkurencijos samprata. Tobula konkurencija. Netobula konkurencija. Konkurencijos vaidmuo rinkoje. Bankų veiklos konkurencinė aplinka. DNB banko veikla. AB banko „Swedbank“ banko veikla. Bankų konkurencingumas. AB banko ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 12 09
AB „SEB bankas“ veiklos analizė
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Bankų atsiradimas ir samprata. Bankų atsiradimas. Bankų samprata. Banko veiklos rodiklių teorinė analizė. Banko darbuotojai. Banko kreditai. Indėliai. Banko balansas. Mokėjimo kortelės. Darbo ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 puslapiai
2018 05 09
Lietuvos bankas
Įvadas. Lietuvos bankas. Lietuvos banko istorija. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Departamentai. Savarankiški skyriai. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Pinigų politika. Užsienio atsargų valdymas. Užsienio atsargų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 05 29
Federalinis bankas monetarinė politika
Įvadas. Federalinė rezervų sistema. Jav vyriausybės vykdomos politikos. Federalinės rezervų sistemos organizacinė struktūra. Federalinio rezervų banko tikslai bei veikimo priemonės. Federalinio rezervų banko vykdoma monetarinė politika. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 05 29
Bankų vaidmuo ekonomikoje
Įvadas. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Lietuvos centrinio banko charakteristika. Lietuvos centrinio banko funkcijos ir veikla. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 05 29
Banko vietiniai pavedimai
Įvadas. Vietiniai mokėjimo pavedimai. Vietinių mokėjimo pavedinų rūšys, tipai, vykdymas, savybės. Ab „seb“ bankas. Ab bankas „finasta“. Ab „citadele“ bankas. Ab „dnb nord“ bankas. Ab bankas „snoras“. Ab „šiaulių ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2015 05 29
Šveicarijos bankai. Bankai ir tarptautinė prekyba Šveicarijoje
Įvadas. Šalies valiuta ir jos sistema. Valiutos samprata ir jos sistema. Šveicarijos valiutos istorija. Šveicarijos monetos. Šveicarijos popieriniai pinigai. Šveicarijos bankų sistema bei tarptautinių atsiskaitymų instrumentai. Šveicarijos ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 05 29
Būsto kreditavimas
Lentelių ir iliustracijų sąrašas. Įvadas. Banko paskolos teoriniai aspektai. Kas tai yra bankas, jo samprata. Reikalingi dokumentai. Palūkanos. Nauda. Rizika. Lietuvos bankų apžvalga. Būsto paskolų palūkanos Lietuvoje. Išduotų būsto ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2018 01 04
Lietuvos bankų indėlių analizė
Įvadas. Indėlis. Banko indėlio sutartis. Banko indėlio sutarties šalys. Banko indėlio sutarties forma ir esminės sutarties sąlygos. Indėlių rūšys. Terminuotasis indėlis. Kaupiamasis indėlis. Einamasis indėlis. Indėlių draudimas. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 05 11
Telefoninė bankininkystė AB „SEB“ bankas
Įvadas. Telefoninės bankininkystės teorinės dalies aspektai. Elektroninės paslaugos telefoninės bankininkytės raida. Telefoninės bankininkystės rūšys. Akcinės bendrovės seb banko charakteristika. Akcinės bendrovės SEB banko ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 05 12
Bankai ir jų funkcijos
Įvadas. Bankų istorinė raida. Bankų atsiradimas. Bankų raida Lietuvoje. Bankų veiklos vaidmuo. Pinigai ir jų reikšmė. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų veiklos esmė ir turinys. Bankų sistemos institucijų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 08 02
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo