Bankininkystė (3)

631 dokumentas
Lietuvos ir Latvijos bankų palyginamieji aspektai
Įvadas. Bankų sistemos raida. Lietuvos ir latvijos bankų sistemos raida (nuo. Metų). Bankų sistemos struktūra. Lietuvos bankų sistemos struktūra. Latvijos bankų sistema. Lietuvos ir latvijos bankų sistemos palyginimas. Šalių bankų ...
Bankininkystės analizės, Analizė, 17 puslapių
2015 05 29
Šveicarijos bankai. Bankai ir tarptautinė prekyba Šveicarijoje
Įvadas. Šalies valiuta ir jos sistema. Valiutos samprata ir jos sistema. Šveicarijos valiutos istorija. Šveicarijos monetos. Šveicarijos popieriniai pinigai. Šveicarijos bankų sistema bei tarptautinių atsiskaitymų instrumentai. Šveicarijos ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 05 29
AB Šiaulių bankas praktikos ataskaita
Įvadas. Banko veikla ir teisinis jos reglamentavimas. Įmonės organizacinė kultūra. Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo aspektai. Įmonės dokumentų valdymo sistema. Įmonės informacijos ir finansų valdymas. Veikla praktikos metu. ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2017 09 20
Banko vietiniai pavedimai
Įvadas. Vietiniai mokėjimo pavedimai. Vietinių mokėjimo pavedinų rūšys, tipai, vykdymas, savybės. Ab „seb“ bankas. Ab bankas „finasta“. Ab „citadele“ bankas. Ab „dnb nord“ bankas. Ab bankas „snoras“. Ab „šiaulių ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2015 05 29
Pažintinės praktikos ataskaita „Nasdaq“, „DNB“ ir „Danske Bank“
Įvadas. Nasdaq. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos vizija, misija, vertybės, tikslai ir uždaviniai. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės personalas. Įmonės gamybos tipas arba teikiamų paslaugų pobūdis. Įmonės ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2017 10 30
Profesinė praktika AB „Šiaulių bankas“
Apie AB Šiaulių bankas. AB „ Šiaulių bankas “ istorija. AB „ Šiaulių bankas “ misija. AB „ Šiaulių bankas “ vertybės. AB Šiaulių bankas valdymo struktūra. Įmonės vidinės , išorinės ir konkurencinės aplinkos analizė. ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2018 11 30
Centrinis bankas ir jo vaidmuo užtikrinant finansų sistemos stabilumą
Įvadas. Centrinis bankas. Centrinio banko kilmė. Centrinio banko tikslai ir funkcijos. Centrinio banko vaidmuo užtikrinant finansų sistemos stabilumą. Finansinis stabilumas. Finansų sistemos stabilumo užtikrinimas požiūriai ir priemonės. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 05 29
Būsto kreditavimas
Lentelių ir iliustracijų sąrašas. Įvadas. Banko paskolos teoriniai aspektai. Kas tai yra bankas, jo samprata. Reikalingi dokumentai. Palūkanos. Nauda. Rizika. Lietuvos bankų apžvalga. Būsto paskolų palūkanos Lietuvoje. Išduotų būsto ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2018 01 04
Juridinių asmenų kreditavimo „Swedbank“, AB ir AB DNB bankuose palyginamoji analizė
Santrauka. Summary. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Kredito samprata ir kreditavimo principai. Kreditavimo paslaugos juridiniams asmenims. Kredito rizika ir jos valdymas. Tyrimo dizainas. Darbo metodai ir priemonės. „Swedbank“, AB ...
Bankininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 46 puslapiai
2016 05 07
Lietuvos bankų indėlių analizė
Įvadas. Indėlis. Banko indėlio sutartis. Banko indėlio sutarties šalys. Banko indėlio sutarties forma ir esminės sutarties sąlygos. Indėlių rūšys. Terminuotasis indėlis. Kaupiamasis indėlis. Einamasis indėlis. Indėlių draudimas. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 05 11
Paskolų užtikrinimo priemonių AB SEB bankas vertinimas
Įvadas. Paskolos sutarties, kaip pagrindinio šaltinio, įtvirtinančio paskolos gražinimo užtikrinimo priemones, pagrindiniai aspektai. Paskolų grąžinimo užtikrinimo priemonių analizė. Netesybų pagrindiniai aspektai. Hipotekos esmė ir ...
Bankininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 25 puslapiai
2016 04 25
Telefoninė bankininkystė AB „SEB“ bankas
Įvadas. Telefoninės bankininkystės teorinės dalies aspektai. Elektroninės paslaugos telefoninės bankininkytės raida. Telefoninės bankininkystės rūšys. Akcinės bendrovės seb banko charakteristika. Akcinės bendrovės SEB banko ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 05 12
Bankai ir jų funkcijos
Įvadas. Bankų istorinė raida. Bankų atsiradimas. Bankų raida Lietuvoje. Bankų veiklos vaidmuo. Pinigai ir jų reikšmė. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų veiklos esmė ir turinys. Bankų sistemos institucijų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 08 02
Banko vykdomų mokėjimo pavedimų analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Vietiniai mokėjimo pavedimai. Tarptautiniai mokėjimo pavedimai. Periodiniai mokėjimo pavedimai. Praktinė dalis. Ab „dnb“ bankas. Ab „citadele“ bankas. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 05 29
Bankų finansinė analizė
Įvadas. Finansinės analizės ir tobulinimo perspektybos teoriniai aspektai. Finansinės analizės samprata. Finansinių rodiklių grupavimas ir vertinimas. Mokumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Es ...
Bankininkystės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2015 05 29
Banku sistema Lietuvoje kursinis
Įvadas. Bankų istorija. Lietuvos bankų apžvalga. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai Lietuvoje. Užsienio bankų filialai. Išvados. Naudota literatūra.
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 05 29
Bankų vaidmuo ir įtaka Lietuvos ekonomikai
Įžanga. Bankų atsiradimas ir jų veiklos raida. Bankų istorijos apžvalga. Bankų veiklos aplinka ir principai. Bankai, jų funkcijos ir rūšys. Bankų atliekamos funkcijos. Bankų skirstymas. Centrinio banko bendrieji bruožai. Komercinių ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 24 puslapiai
2016 03 15
Komercinių bankų sistema ir jos kitimo ekonominė analizė Lietuvoje
Įvadas. Komerciniai bankai. Esmė ir funkcijos. Steigimas ir valdymas. Komercinė bankininkystės veikla. Komercinių bankų veiklos reglamentavimas. Komercinių bankų raida nepriklausomoje Lietuvoje. Bankų sektorius ankstyvuoju laikotarpiu. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 11 09
Komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio vertinimas Lietuvoje
Komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio vertinimas lietuvoje. komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio nustatymo metodai. Koncentracijos lygio matavimo koeficientai/indeksai. Herfindahl-hirschman indeksas. Bankų koncentracijos ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2015 05 29
Lietuvos bankas. Bakalauro darbas
Santrauka. Summary. Įvadas. Lietuvos banko charakteristika. Lietuvos ekonominės aplinkos pokyčiai 2004- 2006 m. Lietuvos banko silpnosios ir stipriosios veiklos pusės. Lietuvos banko privalomųjų atsargų valdymo sritis. Lietuvos banko ...
Bankininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2015 05 29
Lietuvos bankų sistema, ar ji stabili.
Lietuvos bankų sistema, ar ji stabili. Įvadas. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenėje. Bankų funkcijos,veikla ir rūsys. Lietuvos bankų sistema. Lietuvos centrinis bankas. Komercinis bankas. Teoriniai bankų sistemos problemų aspektai. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 05 29
Lietuvos komercinių bankų funkcijos ir operacijos
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Komerciniai bankai. Esmė ir funkcijos. Komercinių bankų antrinės įmonės. Komercinių bankų priežiūra. Komerciniai bankai Lietuvoje. Komercinių bankų aktyvinės operacijos. Pagrindinės komercinio banko ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 05 29
Mokėjimo ir elektroninės įstaigos Lietuvoje
Įvadas. Mokėjimo įstaigos Lietuvoje. Uab „Perlo paslaugos“ veikla Lietuvoje. AB „Lietuvos paštas“ veikla Lietuvoje. Elektroninių pinigų įstaigų veikla Lietuvoje. Elektroninių pinigų įstaiga – Uab „EVP international“ ir jos ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 10 27
Seb bankas skaidrės
S|E|B bankas. Ab seb bankas. Istorija. Akcininkai. Antrinės įmonės. SEB banko valiutų kursai. Indėliai. Kortelės.
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 05 29
Bankininkystė Lietuvoje
Įvadas. Bankininkystės istorija lietuvoje. Bankai įsikūrę lietuvoje. Lietuvos banko įstatymai, funkcijos ir veikla. Lietuvos bankas. Lietuvos banko teisinis statutas. Lietuvos banko pagrindinis tikslas. Lietuvos banko funkcijos ir veikla. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 21 puslapis
2015 05 29
Kreditavimo paslaugų fiziniams asmenims Lietuvos komerciniuose bankuose ir kredito institucijose analizė
Įvadas. Kreditavimo paslaugų fizinias asmenims Lietuvos komerciniuose bankuose ir kredito institucijose esmė ir jų teoriniai aspektai. Bankų veiklos esmė ir jų veiklos procesų organizavimas. Kredito institucijų veiklos esmė ir jų ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 23 puslapiai
2017 12 13
Lietuvos bankų pelningumo analizė
Įvadas. Bankų pelningumo samprata ir analizės teoriniai aspektai. Bankų pelningumo samprata. Bankų pelningumo analizės ypatumai ir šaltiniai. Pagrindiniai bankų pelningumo rodikliai. Lietuvos bankų pelningumo ir jį sąlygojančių ...
Bankininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 puslapiai
2015 05 29
AB DNB ir AB CITADELE bankų būsto paskolų duomenų palyginimas
Įvadas. Dnb bankas. Atsiradimo istorija. DNB banko būsto paskola. Palūkanų pasirinkimas. Paskolų palūkanų normą sudaro. Europos bankų ilgalaikio finansavimo normos (EBIFNPaskolos gražįnimo būdai. Išskirtinės paskolos gražįnimo ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 01 22
Duomenų analizės metodai referatas
Įvadas. Duomenų analizės procesas. Kiekybinės ir kokybinės duomenų analizės metodų charakteristika. Kiekybinių duomenų analizė. Centrinės tendencijos matas vidurkiai, moda, mediana. Dviejų kintamųjų analizės metodai. Kokybinių ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 05 31
Centrinis bankas referatas
Įvadas. Centrinis bankas. Centrinio banko pinigų politika ir jos priemonės. Europos centrinis bankas. Lietuvos respublikos centrinis bankas. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės referatai, Referatas, 25 puslapiai
2017 09 22
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo