Bankininkystė (3)

561 dokumentas
Banko vietiniai pavedimai
Įvadas. Vietiniai mokėjimo pavedimai. Vietinių mokėjimo pavedinų rūšys, tipai, vykdymas, savybės. Ab „seb“ bankas. Ab bankas „finasta“. Ab „citadele“ bankas. Ab „dnb nord“ bankas. Ab bankas „snoras“. Ab „šiaulių ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2015 05 29
Bankai ir jų funkcijos
Įvadas. Bankų istorinė raida. Bankų atsiradimas. Bankų raida Lietuvoje. Bankų veiklos vaidmuo. Pinigai ir jų reikšmė. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų veiklos esmė ir turinys. Bankų sistemos institucijų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 08 02
Būsto kreditavimas
Lentelių ir iliustracijų sąrašas. Įvadas. Banko paskolos teoriniai aspektai. Kas tai yra bankas, jo samprata. Reikalingi dokumentai. Palūkanos. Nauda. Rizika. Lietuvos bankų apžvalga. Būsto paskolų palūkanos Lietuvoje. Išduotų būsto ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2018 01 04
Komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio vertinimas Lietuvoje
Komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio vertinimas lietuvoje. komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio nustatymo metodai. Koncentracijos lygio matavimo koeficientai/indeksai. Herfindahl-hirschman indeksas. Bankų koncentracijos ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2015 05 29
Lietuvos bankų sistema, ar ji stabili.
Lietuvos bankų sistema, ar ji stabili. Įvadas. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenėje. Bankų funkcijos,veikla ir rūsys. Lietuvos bankų sistema. Lietuvos centrinis bankas. Komercinis bankas. Teoriniai bankų sistemos problemų aspektai. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 05 29
Lietuvos komercinių bankų funkcijos ir operacijos
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Komerciniai bankai. Esmė ir funkcijos. Komercinių bankų antrinės įmonės. Komercinių bankų priežiūra. Komerciniai bankai Lietuvoje. Komercinių bankų aktyvinės operacijos. Pagrindinės komercinio banko ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 05 29
Mokėjimo ir elektroninės įstaigos Lietuvoje
Įvadas. Mokėjimo įstaigos Lietuvoje. Uab „Perlo paslaugos“ veikla Lietuvoje. AB „Lietuvos paštas“ veikla Lietuvoje. Elektroninių pinigų įstaigų veikla Lietuvoje. Elektroninių pinigų įstaiga – Uab „EVP international“ ir jos ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 10 27
Pažintinės praktikos ataskaita „Nasdaq“, „DNB“ ir „Danske Bank“
Įvadas. Nasdaq. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos vizija, misija, vertybės, tikslai ir uždaviniai. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės personalas. Įmonės gamybos tipas arba teikiamų paslaugų pobūdis. Įmonės ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2017 10 30
Seb bankas skaidrės
S|E|B bankas. Ab seb bankas. Istorija. Akcininkai. Antrinės įmonės. SEB banko valiutų kursai. Indėliai. Kortelės.
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 05 29
Bankininkystė Lietuvoje
Įvadas. Bankininkystės istorija lietuvoje. Bankai įsikūrę lietuvoje. Lietuvos banko įstatymai, funkcijos ir veikla. Lietuvos bankas. Lietuvos banko teisinis statutas. Lietuvos banko pagrindinis tikslas. Lietuvos banko funkcijos ir veikla. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 21 puslapis
2015 05 29
Banku sistema Lietuvoje kursinis
Įvadas. Bankų istorija. Lietuvos bankų apžvalga. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai Lietuvoje. Užsienio bankų filialai. Išvados. Naudota literatūra.
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 05 29
Komercinių bankų sistema ir jos kitimo ekonominė analizė Lietuvoje
Įvadas. Komerciniai bankai. Esmė ir funkcijos. Steigimas ir valdymas. Komercinė bankininkystės veikla. Komercinių bankų veiklos reglamentavimas. Komercinių bankų raida nepriklausomoje Lietuvoje. Bankų sektorius ankstyvuoju laikotarpiu. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 11 09
Lietuvos bankų indėlių analizė
Įvadas. Indėlis. Banko indėlio sutartis. Banko indėlio sutarties šalys. Banko indėlio sutarties forma ir esminės sutarties sąlygos. Indėlių rūšys. Terminuotasis indėlis. Kaupiamasis indėlis. Einamasis indėlis. Indėlių draudimas. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 05 11
Lietuvos bankų pelningumo analizė
Įvadas. Bankų pelningumo samprata ir analizės teoriniai aspektai. Bankų pelningumo samprata. Bankų pelningumo analizės ypatumai ir šaltiniai. Pagrindiniai bankų pelningumo rodikliai. Lietuvos bankų pelningumo ir jį sąlygojančių ...
Bankininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 puslapiai
2015 05 29
Paskolų užtikrinimo priemonių AB SEB bankas vertinimas
Įvadas. Paskolos sutarties, kaip pagrindinio šaltinio, įtvirtinančio paskolos gražinimo užtikrinimo priemones, pagrindiniai aspektai. Paskolų grąžinimo užtikrinimo priemonių analizė. Netesybų pagrindiniai aspektai. Hipotekos esmė ir ...
Bankininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 25 puslapiai
2016 04 25
Bankrutuojančios AB banko „Snoras“ bankroto proceso analizė bei vertinimas
Įvadas. Banko bankroto teorija. Bankų, esančių Lietuvoje, ar turinčių Lietuvos banko licenciją, funkcijos. Bankų bankrotas ir likvidavimas. Banko bankroto analizė. BAB banko „Snoras“ bankroto atvejo analizė. AB banko ,,SNORAS'' ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 03 21
Komercinių bankų bankroto ir likvidavimo procedūros
Komercinių bankų bankroto ir likvidavimo procedūros. Įvadas. Komercinių bankų samprata. Komercinių bankų ypatumai lietuvoje. Bankroto ir likvidavimo samprata. Bankų bankroto ir likvidavimo procedūros lietuvoje. Komercinio banko ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2015 05 29
Lietuvos bankas ir jo vaidmuo kredito sistemoje
Įvadas. Lietuvos banko ir jo vaidmens kreditų sistemoje teorinė analizė. Lietuvos banko istorija. Lietuvos banko valdybos analizė. Lietuvos banko tikslai ir uždaviniai. Lietuvos banko funkcijos. Kredito ir mokėjimo įstaigų priežiūra. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 05 29
Lizingo sutartis
Įvadas. Lizingo samprata, pagrindinės charakteristikos. Lizingas. Ekonominiu požiūriu lizingas. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo šalys. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Operatyvinis lizingas. Lizingo procedūros organizavimo etapai, ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2015 06 03
AB DNB ir AB CITADELE bankų būsto paskolų duomenų palyginimas
Įvadas. Dnb bankas. Atsiradimo istorija. DNB banko būsto paskola. Palūkanų pasirinkimas. Paskolų palūkanų normą sudaro. Europos bankų ilgalaikio finansavimo normos (EBIFNPaskolos gražįnimo būdai. Išskirtinės paskolos gražįnimo ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 01 22
Bankai kursinis darbas
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Paslaugos samprata. Paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas bei paslaugų kriterijai. Paslaugų klasifikavimas pagal funkcinę paskirtį. Paslaugų teikimo kanalai. Tiesioginis paslaugų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 05 29
Centrinis bankas referatas
Įvadas. Centrinis bankas. Centrinio banko pinigų politika ir jos priemonės. Europos centrinis bankas. Lietuvos respublikos centrinis bankas. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės referatai, Referatas, 25 puslapiai
2017 09 22
Komerciniai bankai tarptautiniuose atsiskaitymuose
Įvadas. Komerciniai bankai. Tarptautinių atsiskaitymų formos. Komercinių bankų dalyvavimas tarptautiniuose atsiskaitymuose. Komercinių bankų paslaugos eksportuotojams ir importuotojams. Tarptautinių pavedimų įkainiai. Komercinių bankų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 05 29
AB „SEB bankas“ veiklos analizė
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Bankų atsiradimas ir samprata. Bankų atsiradimas. Bankų samprata. Banko veiklos rodiklių teorinė analizė. Banko darbuotojai. Banko kreditai. Indėliai. Banko balansas. Mokėjimo kortelės. Darbo ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 puslapiai
2018 05 09
Banko vykdomų mokėjimo pavedimų analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Vietiniai mokėjimo pavedimai. Tarptautiniai mokėjimo pavedimai. Periodiniai mokėjimo pavedimai. Praktinė dalis. Ab „dnb“ bankas. Ab „citadele“ bankas. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 05 29
Telefoninė bankininkystė AB „SEB“ bankas
Įvadas. Telefoninės bankininkystės teorinės dalies aspektai. Elektroninės paslaugos telefoninės bankininkytės raida. Telefoninės bankininkystės rūšys. Akcinės bendrovės seb banko charakteristika. Akcinės bendrovės SEB banko ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 05 12
AB Šiaulių bankas praktikos ataskaita
Įvadas. Banko veikla ir teisinis jos reglamentavimas. Įmonės organizacinė kultūra. Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo aspektai. Įmonės dokumentų valdymo sistema. Įmonės informacijos ir finansų valdymas. Veikla praktikos metu. ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2017 09 20
Bankai referatas
Įvadas. Bankai. Banko sąvoka. Bankų atsiradimo istorinės prielaidos. Šiuolaikinė bankų sistema. Centrinis bankas. Rezervų reglamentavimas. Atviros rinkos operacijos. Diskonto norma. Tipiškos bankų paslaugos. Indėliai. Terminuotas ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 05 29
Duomenų analizės metodai referatas
Įvadas. Duomenų analizės procesas. Kiekybinės ir kokybinės duomenų analizės metodų charakteristika. Kiekybinių duomenų analizė. Centrinės tendencijos matas vidurkiai, moda, mediana. Dviejų kintamųjų analizės metodai. Kokybinių ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 05 31
Juridinių asmenų kreditavimo „Swedbank“, AB ir AB DNB bankuose palyginamoji analizė
Santrauka. Summary. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Kredito samprata ir kreditavimo principai. Kreditavimo paslaugos juridiniams asmenims. Kredito rizika ir jos valdymas. Tyrimo dizainas. Darbo metodai ir priemonės. „Swedbank“, AB ...
Bankininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 46 puslapiai
2016 05 07
×
Namų darbų pagalba 24/7