Bankininkystė (4)

631 dokumentas
Komercinių bankų bankroto ir likvidavimo procedūros
Komercinių bankų bankroto ir likvidavimo procedūros. Įvadas. Komercinių bankų samprata. Komercinių bankų ypatumai lietuvoje. Bankroto ir likvidavimo samprata. Bankų bankroto ir likvidavimo procedūros lietuvoje. Komercinio banko ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2015 05 29
Lietuvos bankas ir jo vaidmuo kredito sistemoje
Įvadas. Lietuvos banko ir jo vaidmens kreditų sistemoje teorinė analizė. Lietuvos banko istorija. Lietuvos banko valdybos analizė. Lietuvos banko tikslai ir uždaviniai. Lietuvos banko funkcijos. Kredito ir mokėjimo įstaigų priežiūra. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 05 29
Lizingo sutartis
Įvadas. Lizingo samprata, pagrindinės charakteristikos. Lizingas. Ekonominiu požiūriu lizingas. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo šalys. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Operatyvinis lizingas. Lizingo procedūros organizavimo etapai, ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2015 06 03
UAB Šiaulių ir Citadele bankų veiklos analizė
Įvadas. AB „šiaulių banko“ paskolų, pelno, pelingumo ir likvidumo analizė. Visi buvę klientai, sutartys perėjo naujajam bankui. Šios bankų grupės pagrindinė veikla yra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. American Express kredito ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 11 20
Bankai kursinis darbas
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Paslaugos samprata. Paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas bei paslaugų kriterijai. Paslaugų klasifikavimas pagal funkcinę paskirtį. Paslaugų teikimo kanalai. Tiesioginis paslaugų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 05 29
Būsto kreditavimas Lietuvoje
Įvadas. Būsto kreditavimo teorinė analizė. Kas yra kreditas, kokios yra jo rūšys ir kredito principai. Lietuvos bankų teikiamų paskolų rūšys. Kredito sistema. Pagrindiniai būsto finansavimo šaltiniai. Būsto finansavimo plėtros ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 19 puslapių
2019 04 25
Būsto paskolos analizė
Įvadas. Būsto paskolų suvokimas teoriniame lygmenyje. Būsto paskolos samprata. Būsto paskolų išdavimo procesas. Respondentų atranka. Anketinės apklausos rezultatų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2019 02 17
Komerciniai bankai tarptautiniuose atsiskaitymuose
Įvadas. Komerciniai bankai. Tarptautinių atsiskaitymų formos. Komercinių bankų dalyvavimas tarptautiniuose atsiskaitymuose. Komercinių bankų paslaugos eksportuotojams ir importuotojams. Tarptautinių pavedimų įkainiai. Komercinių bankų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 05 29
SEB bankas
Įvadas. Seb bankas. Bendra informacija. Istorija Lietuvoje. SEB banko padaliniai. SEB antrinės įmonės ir socialinė veikla. SEB Antrinės įmonės. Socialinė veikla. SEB darbuotojų skaičius ir apyvarta. Konkurentai ir viešieji pirkimai. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 10 21
AB „SEB“ banko klientų pasitenkinimas teikiamų paslaugų kokybe
Įvadas. Komercinė bankininkystė. Komercinių bankų konkurencija. Bankų ir klientų santykiai. AB „Seb“ banko charakteristika. AB „Seb“ banko paslaugų kokybės vertinimas. Anketavimas. Anketavimo rezultatai. Interviu. Intervių ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 04 27
Investicinio portfelio valdymas referatas
Vilnius. Įvadas. Investicinio portfelio sudarymas. AB „Lesto“. AB „Grigiškės“. LTL „Kredito unija“. Brazilijos vyriausybės obligacijos. „Coco-Cola Company“. Investicinio portfelio valdymas. Brazilijos vyriausybės obligacijos. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 02 10
Kinijos finansų sistema
Įvadas. Bankininkystė kinijoje. Bankų atsiradimo istorija ir pinigai. Didžiausi Kinijos bankai. Kinijos finansų sistema. Prekybos finansai Kinijoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Bankininkystės referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 03 31
Tarpbankiniai atsiskaitymai
Įvadas. LB vaidmuo tarpbankiniuose atsiskaitymuose. Tarpbankinių atsiskaitymų organizavimas. Korespondentiniai santykiai. Kliringas. Tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos. Lietuvos atsiskaitymų sistemos. Elektroninės banko sistemos. SWIFT ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 01 02
Bankai referatas
Įvadas. Bankai. Banko sąvoka. Bankų atsiradimo istorinės prielaidos. Šiuolaikinė bankų sistema. Centrinis bankas. Rezervų reglamentavimas. Atviros rinkos operacijos. Diskonto norma. Tipiškos bankų paslaugos. Indėliai. Terminuotas ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 05 29
Bankų rizikos ir jų valdymas
Bankų rizikos ir jų valdymas. Rizikos sąvoka. Rizikų klasifikacija ir finansinės rizikos. Palūkanų normos rizika. Likvidumo rizika ir jos rodikliai. Užsienio valiutų rizika. Operacinė valdymo rizika (proceso rizika). Kredito rizika ir jos ...
Bankininkystės konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2016 06 22
Motyvacinis laiškas - Klientų konsultantas (-ė) banke
Klientų konsultantas (- ė) AB SEB bankas Vilnius. Motyvacinis laiškas
Bankininkystės aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 03 24
Bankų krizės ir priežiūra
Įvadas. Bankų krizių priežastys. Bankų krizių priežastys. Bankų bankrotai Lietuvoje dėl priežiūros trūkumo. Bankų krizių padariniai. Galimos finansinių institucijų baigtys esant bankų krizei. Bankų krizių pasekmės. Santykis su ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 29
Bankų veikla Lietuvoje referatas
Įvadas. Bankų atsiradimas ir jų vaidmuo. Bankų sistema. Lietuvos bankų sistema. Lietuvos bankas. Kreditas jo esmė ir būtinumas. Paskolų suteikimo tvarka. Išvados. Naudota literatūra.
Bankininkystės referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 05 29
Komercinių bankų priežiūra skaidrės
Tikslai. Sąvokos. Priežiūros institucija. Priežiūros institucijos teisės. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba. Komercinių bankų priežiūros etapai. Banko inspektavimas (tikrinimas). Komercinių bankų priežiūros raida Lietuvoje. ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 05 29
„Swedbank‟ veiklos pristatymas
Įvadas. Bankų funkcija. 2„Swedbank‟, AB pristatymas. Apie „Swedbank‟. Įmonės tikslas ir vertybės. Ryšiai ir santykiai. Rizikos ir konkurentai. Pest ir ssgg analizės. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas. Paveikslų ir lentelių ...
Bankininkystės namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2016 11 10
Centrinis bankas ir jo ypatumai
Įvadas. Centrinio banko tikslai ir funkcijos. Centrinio banko tikslai. Centrinio banko funkcijos. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Banko balansas. Banko balanso strukrūra. Centrinio banko vaidmuo šiandien. Bankininkystės ir finansų ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 04 21
Danske ir Nordea bankų veikla Lietuvoje
Įvadas. Danske banko istorija ir veikla lietuvoje. Nordea banko istorija ir veikla lietuvoje. Danske ir nordea bankų siūlomų paslaugų lyginamoji analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Bankininkystės referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 05 29
Didžiosios Britanijos komercinių bankų analizė vertinant finansinių ataskaitų duomenis: pelningumo, likvidumo, kapitalo pakankamumo, rinkos vertės ir kiti situaciją apibūdinantys rodikliai
Įvadas. Komercinių bankų finansinės būklės teorinė analizė. Komercinių bankų funkcijos, rizikos rūšys ir finansiniai rodikliai. Didžiosio britanijos komercinių bankų, „hsbc“, „lloyds tsb“, „barclays“, finansinių rodiklių ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 05 29
Elektroninės bankininkystės vystymosi analizė
Įvadas. Elektroninės bankininkystės istorija. Elektroninės bankininkystės samprata. Elektroninės bankininkystė privalumai. Elektroninės bankininkystės trūkumai. Elektroninės bankininkystės rizika. Elektroninės bankininkystės saugumas. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 11 18
Komerciniai bankai
Įvadas. Lietuvos komerciniai bankai. Bankrutavę bankai. Lietuvos komercinių bankų pagrindiniai veiklos rodikliai. Internetinės bankininkystės vartotojai. Bankų rodikliai. Likvidumo rizika. Grynasis pelnas. Kapitalas. Kapitalo pakankamumas. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 05 29
Lietuvos banko funkcijos referatas
Įvadas. Lietuvos banko veikla. Lietuvos banko tikslas ir funkcijos. Lietuvos banko funkcijų esmė. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 02 24
Swedbank bank
Utena University of. History in Brief. Organizational Structure. Services Provided for Business Customers. Services Provided for Private Customers. „Swedbank“ Group presence. Bank vision, purpose and values. Contact Information. References. ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 09 17
„Seb“ ir „Swedbank“ bankų valdomų investicinių fondų rodiklių analizė
Įvadas. Investicinių fondų teorinės analizės aspektai. Investicinių fondų samprata. Investicinių fondų rūšys. Investicinių fondų privalumai. Investicinių fondų trūkumai. Investicinių fondų pelningumo ir rizikos įvertinimas. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 12 01
Bankininkystė ir raida
Įvadas. Banko sąvoka. Bankų atsiradimas. Bankininkystės raida lietuvoje. Bankų tipai. Centriniai bankai. Depozitinė ir korespondencinė bankininkystė. Bankininkystės internacionalizavimas ir užsieninė bankininkystė. Išvados. Literatūra. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2015 05 29
Bankų ir kredito unijų veiklos skirtumų analizė
Įvadas. Finansinės institucijos. Komercinio banko steigimas, kapitalas, valdymas. Kredito unijos steigimas, kapitalas, valdymas. Pagrindiniai kredito unijų ir bankų veiklos skirtumai. Veiklos tikslas. Finansinių paslaugų teikimo apribojimai. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 05 29
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo