Bankininkystė (4)

561 dokumentas
SEB bankas
Įvadas. Seb bankas. Bendra informacija. Istorija Lietuvoje. SEB banko padaliniai. SEB antrinės įmonės ir socialinė veikla. SEB Antrinės įmonės. Socialinė veikla. SEB darbuotojų skaičius ir apyvarta. Konkurentai ir viešieji pirkimai. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 10 21
AB „SEB“ banko klientų pasitenkinimas teikiamų paslaugų kokybe
Įvadas. Komercinė bankininkystė. Komercinių bankų konkurencija. Bankų ir klientų santykiai. AB „Seb“ banko charakteristika. AB „Seb“ banko paslaugų kokybės vertinimas. Anketavimas. Anketavimo rezultatai. Interviu. Intervių ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 04 27
Bankų krizės ir priežiūra
Įvadas. Bankų krizių priežastys. Bankų krizių priežastys. Bankų bankrotai Lietuvoje dėl priežiūros trūkumo. Bankų krizių padariniai. Galimos finansinių institucijų baigtys esant bankų krizei. Bankų krizių pasekmės. Santykis su ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 29
Bankų vaidmuo ir įtaka Lietuvos ekonomikai
Įžanga. Bankų atsiradimas ir jų veiklos raida. Bankų istorijos apžvalga. Bankų veiklos aplinka ir principai. Bankai, jų funkcijos ir rūšys. Bankų atliekamos funkcijos. Bankų skirstymas. Centrinio banko bendrieji bruožai. Komercinių ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 24 puslapiai
2016 03 15
Bankų veikla Lietuvoje referatas
Įvadas. Bankų atsiradimas ir jų vaidmuo. Bankų sistema. Lietuvos bankų sistema. Lietuvos bankas. Kreditas jo esmė ir būtinumas. Paskolų suteikimo tvarka. Išvados. Naudota literatūra.
Bankininkystės referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 05 29
Komercinių bankų priežiūra skaidrės
Tikslai. Sąvokos. Priežiūros institucija. Priežiūros institucijos teisės. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba. Komercinių bankų priežiūros etapai. Banko inspektavimas (tikrinimas). Komercinių bankų priežiūros raida Lietuvoje. ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 05 29
Kreditavimo paslaugų fiziniams asmenims Lietuvos komerciniuose bankuose ir kredito institucijose analizė
Įvadas. Kreditavimo paslaugų fizinias asmenims Lietuvos komerciniuose bankuose ir kredito institucijose esmė ir jų teoriniai aspektai. Bankų veiklos esmė ir jų veiklos procesų organizavimas. Kredito institucijų veiklos esmė ir jų ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 23 puslapiai
2017 12 13
UAB Šiaulių ir Citadele bankų veiklos analizė
Įvadas. AB „šiaulių banko“ paskolų, pelno, pelingumo ir likvidumo analizė. Visi buvę klientai, sutartys perėjo naujajam bankui. Šios bankų grupės pagrindinė veikla yra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. American Express kredito ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 11 20
„Swedbank‟ veiklos pristatymas
Įvadas. Bankų funkcija. 2„Swedbank‟, AB pristatymas. Apie „Swedbank‟. Įmonės tikslas ir vertybės. Ryšiai ir santykiai. Rizikos ir konkurentai. Pest ir ssgg analizės. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas. Paveikslų ir lentelių ...
Bankininkystės namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2016 11 10
Bankų finansinė analizė
Įvadas. Finansinės analizės ir tobulinimo perspektybos teoriniai aspektai. Finansinės analizės samprata. Finansinių rodiklių grupavimas ir vertinimas. Mokumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Es ...
Bankininkystės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2015 05 29
Bankų rizikos ir jų valdymas
Bankų rizikos ir jų valdymas. Rizikos sąvoka. Rizikų klasifikacija ir finansinės rizikos. Palūkanų normos rizika. Likvidumo rizika ir jos rodikliai. Užsienio valiutų rizika. Operacinė valdymo rizika (proceso rizika). Kredito rizika ir jos ...
Bankininkystės konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2016 06 22
Centrinis bankas ir jo ypatumai
Įvadas. Centrinio banko tikslai ir funkcijos. Centrinio banko tikslai. Centrinio banko funkcijos. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Banko balansas. Banko balanso strukrūra. Centrinio banko vaidmuo šiandien. Bankininkystės ir finansų ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 04 21
Danske ir Nordea bankų veikla Lietuvoje
Įvadas. Danske banko istorija ir veikla lietuvoje. Nordea banko istorija ir veikla lietuvoje. Danske ir nordea bankų siūlomų paslaugų lyginamoji analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Bankininkystės referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 05 29
Komerciniai bankai
Įvadas. Lietuvos komerciniai bankai. Bankrutavę bankai. Lietuvos komercinių bankų pagrindiniai veiklos rodikliai. Internetinės bankininkystės vartotojai. Bankų rodikliai. Likvidumo rizika. Grynasis pelnas. Kapitalas. Kapitalo pakankamumas. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 05 29
Lietuvos bankas. Bakalauro darbas
Santrauka. Summary. Įvadas. Lietuvos banko charakteristika. Lietuvos ekonominės aplinkos pokyčiai 2004- 2006 m. Lietuvos banko silpnosios ir stipriosios veiklos pusės. Lietuvos banko privalomųjų atsargų valdymo sritis. Lietuvos banko ...
Bankininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2015 05 29
Motyvacinis laiškas - Klientų konsultantas (-ė) banke
Klientų konsultantas (- ė) AB SEB bankas Vilnius. Motyvacinis laiškas
Bankininkystės aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 03 24
„Seb“ ir „Swedbank“ bankų valdomų investicinių fondų rodiklių analizė
Įvadas. Investicinių fondų teorinės analizės aspektai. Investicinių fondų samprata. Investicinių fondų rūšys. Investicinių fondų privalumai. Investicinių fondų trūkumai. Investicinių fondų pelningumo ir rizikos įvertinimas. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 12 01
Bankininkystė ir raida
Įvadas. Banko sąvoka. Bankų atsiradimas. Bankininkystės raida lietuvoje. Bankų tipai. Centriniai bankai. Depozitinė ir korespondencinė bankininkystė. Bankininkystės internacionalizavimas ir užsieninė bankininkystė. Išvados. Literatūra. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2015 05 29
Bankų rizika
Aktyvų ir pasyvų bei banko rizikos valdymo elementas – banko veiklos analizė. Likvidumo rizika. Palūkanų normos rizika. Kapitalo rizika. Kredito rizika. Užsienio valiutų rizika. Išlaidų (kaštų) rizika. Rizikos analizė. Finansinė ir ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 05 29
Investicinio portfelio valdymas referatas
Vilnius. Įvadas. Investicinio portfelio sudarymas. AB „Lesto“. AB „Grigiškės“. LTL „Kredito unija“. Brazilijos vyriausybės obligacijos. „Coco-Cola Company“. Investicinio portfelio valdymas. Brazilijos vyriausybės obligacijos. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 02 10
Lietuvos bankas, jo funkcijos ir perspektyvos
Įvadas. Lietuvos banko įsteigimas ir įkūrimas. Lietuvos bankas. Lietuvos banko funkcijos. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 05 29
Lietuvos bankų sistema
Įvadas. Terminai ir sąvokos. Bankų sistemos istorija. Lietuvos bankų sistema. Schema. Centrinis bankas. Komerciniai bankai. Lietuvos ir Šveicarijos bankų palyginimas. Išskirtiniai bankų sistemos bruožai. Išvados. Literatūros sąrašas. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 03 21
Pagrindiniai komerciniai bankai Lietuvoje bei jų veiklos principai
Įvadas. Veikiantys komerciniai bankai Lietuvoje. Statistika. Veiklos principai. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 05 29
Tarpbankiniai atsiskaitymai
Įvadas. LB vaidmuo tarpbankiniuose atsiskaitymuose. Tarpbankinių atsiskaitymų organizavimas. Korespondentiniai santykiai. Kliringas. Tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos. Lietuvos atsiskaitymų sistemos. Elektroninės banko sistemos. SWIFT ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 01 02
10 didžiausių bankų pasaulyje
Įvadas. Japan Post Bank. China Construction Bank Corporation. JPMorgan Chase & Co. Mitsubishi UFJ bank. BNP Paribas. Credit Agricole Group. Deutsche Bank. HSBC Holdings. Industrial & Commercial Bank of China (ICBC). Bankų palyginimas. Išvados. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 05 29
Bankų sistema Lietuvoje referatas
Įvadas. Bankų raida Lietuvoje. Lietuvos centrinis bankas. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Paskolos. Lietuvos banko balansas (2006m. Balandžio mėn. ). Pinigų politika. Komerciniai bankai ir ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 05 29
Centrinio banko vaidmuo finansų rinkose
Įvadas. Centrinis bankas. Centrinių bankų veikla. Finansų rinkos. Finansinių rinkų rūšys. Lietuvos bankas. Centrinio (lb) banko vaidmuo finansų rinkose. Bankų sektorius. Akcijos ir obligacijos. Draudimo rinka ir pensijų fondai. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 11 06
Centrinis bankas ir jo funkcijos
Centrinis bankas ir jo funkcijos. Centrinio banko atsiradimas. Pirmą kartą Centrinio banko terminas pavartotas 1873m. Centrinių bankų Tikslai. Rūpinimasis ekonomika nacionalinės valiutos stabilumo ir vertės palaikymas. Centrinių bankų ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 03 29
Didžiosios Britanijos komercinių bankų analizė vertinant finansinių ataskaitų duomenis: pelningumo, likvidumo, kapitalo pakankamumo, rinkos vertės ir kiti situaciją apibūdinantys rodikliai
Įvadas. Komercinių bankų finansinės būklės teorinė analizė. Komercinių bankų funkcijos, rizikos rūšys ir finansiniai rodikliai. Didžiosio britanijos komercinių bankų, „hsbc“, „lloyds tsb“, „barclays“, finansinių rodiklių ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 05 29
Europos centrinis bankas ir Lietuva
Įvadas. Europos centinis bankas, jo tikslai ir uždaviniai. Europos centrinio banko ir nacionalinių centrinių bankų funkcijos. Sprendimus priimantys organai. Ecb valdymo struktūros priežiūros lygmenys. Ecb veiklos principai. Kapitalo ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 05 29
×
Namų darbų pagalba 24/7