Bankininkystė (5)

561 dokumentas
Europos ir Lietuvos centriniai bankai ir jų vaidmuo finansinėje sistemoje
Įvadas. Europos ir Lietuvos centriniai bankai. Europos centrinis bankas. Europos centrinių bankų sistema. Lietuvos bankas. Europos ir Lietuvos centrinių bankų vaidmuo finansinėje sistemoje. ECB vaidmuo finansinėje sistemoje. Lietuvos banko ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 05 23
Internetinė bankininkystė referatas
Internetinė bankininkystė. Atpažinimo priemonės. Naudojimas lietuvoje. Elektroninė bankininkystė. Privačioji bankininkystė. Stambiausi padaliniai. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Komercinių bankų filialai. Pasaulio bankas. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 05 29
Pasaulio bankas referatas
Įvadas. Pasaulio bankas. Pasaulio banko valdymas. Išsamiau. Šiuolaikinis bankas. Pasaulio bankas, kaip tarptautinė organizacija. Tarptautinių organizacijų esmė. Pasaulio banko grupė. Plačiau apie šias institucijas. Tipiškos bankų ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 05 29
Užsienio bankai Lietuvoje
Įvadas. Bankininkystės raida Lietuvoje. Pokyčiai Lietuvos bankininkystėje leidę atsirasti užsienio bankų filialams Lietuvoje. Užsienio bankų filialų (skyrių) steigimą reglamentuojantys teisės aktai. Šiuo metu Lietuvoje veikiantys ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 05 29
AB „SEB“ banko pelno - nuostolio ataskaitos analizė
Įvadas. AB „Seb“ banko 2010 – 2015 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. AB „SEB“ banko horizontalioji 2010 – 2015 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. AB „SEB“ banko vertikalioji 2010 – 2015 metų pelno ...
Bankininkystės analizės, Analizė, 12 puslapių
2017 10 29
Bankas DNB referatas
Mokinio referatas apie DNB banką. Įvadas. Dnb bankas. Istorija. Dnb norvegijoje. Dnb tarptautinėje rinkoje. Dnb bankas lietuvoje. Banko tiekiamos finansinės paslaugos. Akcininkai. Banko teikiamos paslaugos kaišiadoryse. Valiutos keitimas. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 05 29
Bankų ir kredito unijų veiklos skirtumų analizė
Įvadas. Finansinės institucijos. Komercinio banko steigimas, kapitalas, valdymas. Kredito unijos steigimas, kapitalas, valdymas. Pagrindiniai kredito unijų ir bankų veiklos skirtumai. Veiklos tikslas. Finansinių paslaugų teikimo apribojimai. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 05 29
Bankų paslaugos studentams
Įvadas. Kredito esmė. Kredito funkcijos. Kredito sistema. Kredito formos, rūšys ir principai. Paskolų klasifikavimas. Komerciniai bankai. Swedbank. Seb. Dnb. Apklausa apie komercinių bankų teikiamas paslaugas studentams. Išvados. ...
Bankininkystės tyrimai, Tyrimas, 22 puslapiai
2015 05 29
Elektroninės bankininkystės vystymosi analizė
Įvadas. Elektroninės bankininkystės istorija. Elektroninės bankininkystės samprata. Elektroninės bankininkystė privalumai. Elektroninės bankininkystės trūkumai. Elektroninės bankininkystės rizika. Elektroninės bankininkystės saugumas. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 11 18
Kinijos finansų sistema
Įvadas. Bankininkystė kinijoje. Bankų atsiradimo istorija ir pinigai. Didžiausi Kinijos bankai. Kinijos finansų sistema. Prekybos finansai Kinijoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Bankininkystės referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 03 31
Komercinių bankų funkcijos ir operacijos referatas
Įvadas. Komercinių bankų funkcijų ir operacijų teoriniai aspektai. Komercinių bankų finansinės paslaugos. Banko sąskaita ir mokėjimo kortelės. Indėliai ir paskolos. Kitos funkcijos. Komercinių bankų funkcijų ir operacijų praktiniai ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 26 puslapiai
2015 05 29
Lietuvos banko funkcijos referatas
Įvadas. Lietuvos banko veikla. Lietuvos banko tikslas ir funkcijos. Lietuvos banko funkcijų esmė. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 02 24
Profesinė praktika AB „Šiaulių bankas“
Apie AB Šiaulių bankas. AB „ Šiaulių bankas “ istorija. AB „ Šiaulių bankas “ misija. AB „ Šiaulių bankas “ vertybės. AB Šiaulių bankas valdymo struktūra. Įmonės vidinės , išorinės ir konkurencinės aplinkos analizė. ...
Bankininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2018 11 30
UAB Medicinos bankas
Medicinos bankas. Medicinos bankas – finansų institucija. Misija. Misija – padėti banko klientams vystyti nuosavą verslą. Vizija. Vizija – pelningai ir efektyviai dirbanti finansų institucija. Tikslas. Banko tikslas – užtikrinti ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 10 19
Vieningos ES bankų priežiūros sistemos kūrimas
Įvadas. Bankų priežiūros mechanizmas. Vieningo bankų priežiūros mechanizmo tikslas. Bendro bankų priežiūros mechanizmo gerinimo veiksniai. Vieningos bankų priežiūros sistemos pasekmės. Es bankų priežiūros sistemos svarba. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 05 29
Banko priimtų indėlių analizė
Įvadas. Indėlio prasmė ir rūšys. Indėliu prasmė. Einamosios banko sąskaitos. Indėlių rūšys. Indėlių draudimas. Indėlininkams. Investuotojams. Neigiamos palūkanos. Kur veda neigiamos palūkanos? ECB neigiama palūkanų norma. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 04 15
Banko sąvoka ir atliekamos funkcijos
Įvadas. Banko sąvoka, atliekamos funkcijos ir skirstymas. Centrinis bankas. Bankininkystės raida Lietuvoje ir pasaulyje. Perėjimas nuo SSRS bankų sistemos prie nepriklausomos Lietuvos bankų sistemos. Lietuvos bankų sistema. Komerciniai ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2015 05 29
Bankų teikiamų paslaugų fiziniams asmenims analizė
Įvadas. Bankas – finansinių paslaugų teikėjas. Paskolos. Indėliai. Vietiniai ir tarptautiniai atsiskaitymai. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 01 19
Komerciniai bankai ir jų vaidmuo ekonomikoje komerciniai bankai Lietuvoje
Įvadas. Darbo objektas komerciniai bankai. Darbo tikslas išanalizuoti kas yra komerciniai bankai, jų vaidmenį ekonomikoje ir komercinius bankus Lietuvoje. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti komercinio banko sąvoką. Atskleisti komercinio banko ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 10 23
Kredito įstaigų analizė AB „SEB“ bankas ir AB „DNB“ bankas
Įvadas. AB „Seb“ banko analizė. AB „SEB“ banko paskolų dinamika. AB „SEB“ banko grynojo pelno dinamika. AB „SEB“ banko pelningumo dinamika. AB „SEB“ banko likvidumo dinamika. AB „Dnb“ banko analizė. AB „DNB“ banko ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 12 08
Lietuvos bankai
Lietuvos bankai. Tikslas. Kas yra bankas? Lietuvos bankai. Centrinis bankas. Centrinio banko tikslas. Funkcijos. Paslaugos. Komerciniai bankai. Komercinio banko tikslas. Komercinio banko funkcijos. Paslaugos. Kredito unija. Kredito unijos ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 02 08
Mokėjimų kortelių rūšys, jų privalumai ir trūkumai
Mokėjimo kortelės. Mokėjimo kortelių samprata. Mokėjimo kortelių rūšys. Mokėjimo kortelių privalumai ir trūkumai. AB „Swedbank“ mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos. AB „Swedbank“ paslaugų planų kainos. Aptarnavimo greitis. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2018 04 14
Švedijos bankų sistema
Švedijos bankų sistema. Švedija. Politinė švedijos sistema ir ekonomika. Iš švedijos bankų istorijos. Pirmieji švedijos bankai. Švedijos bankininkystės rinkoje. Bankų švedijoje skaičius. Švedijoje veikiantys bankai. Nordea. Svenska ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2015 05 29
AB „Swedbank“ veiklos planavimas
Įvadas. Veiklos planavimo teoriniai aspektai. 2„Swedbank‟, AB pristatymas. Apie „Swedbank‟. Įmonės tikslas ir vertybės. Ryšiai ir santykiai. Rizikos ir konkurentai. Pest ir ssgg analizės. 4„Swedbank“, AB paslaugų pavyzdžiai. ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 05 03
Asmens duomenų apsaugos valdymo auditas
Įvadas. Asmens duomenų apsauga. Bendrosios nuostatos. Asmens duomenų tvarkymas. Vaizdo stebėjimas. Mokumo vertinimas ir įsiskolinimo valdymas. Duomenų subjekto teisės. Duomenų saugumas. Duomenų valdytojų registravimas. Asmens duomenų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2017 03 27
Bankai ir jų veiklos ypatumai Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos centrinis bankas ir jo atliekamos funkcijos. Lietuvos banko priežiūra. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba. Kredito ir mokėjimo įstaigų priežiūra. Elektroninių pinigų įstaigų priežiūra. Draudimo rinkos ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 08 05
Bankai. Lietuvos komercinių bankų investicinio portfelio situacija ir perspektyvos
Santrauka. Summary. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Investicinio portfelio formavimo komerciniuose bankuose teorinė analizė. Investicinio portfelio formavimo esmė. Investicijų efektyvumo vertinimo esmė. Investicijų samprata ...
Bankininkystės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 75 puslapiai
2015 05 29
Bankininkystės pagrindai
BANKININKYSTĖS PAGRINDAI Ikikarinio Lietuvos banko funkcijos , tikslas , kapitalas. Pinigų multiplikatoriaus samprata , jo apskaičiavimas. Multiplikatoriaus ypatybes. Dalinio rezervavimo principas bankininkystėje kas yra privalomi rezervai , ...
Bankininkystės konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 03 21
Banko indėliai
Įvadas. Banko indėliai. Einamosios banko sąskaitos. Taupomieji indėliai. Terminuotieji indėliai. Pajamų kaupimo indėliai. Atvirieji indėliai. Čekinis indėlis. Čekinė sąskaita. Indėlių saugumas. Ką siūlo lietuvos bankai? Vilniaus ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 05 29
Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje
Įvadas. Centrinio banko samprata. Banko atsiradimas. Centrinio banko nepriklausomumas. Centrinio banko funkcija. Pinigų emisija. Monetarinė politika. Centrinis bankas – „bankų bankas“. Bankų priežiūra. Valiutos kurso politika. Europos ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 05 29
×
Namų darbų pagalba 24/7