Bankininkystės savarankiški darbai

22 dokumentai
Komerciniai bankai ir jų funkcijos
Įvadas. Komercinių bankų samprata ir istorinė raida Lietuvoje. Komercinių bankų esmė ir siekiai. Komercinių bankų funkcijos. Komercinių bankų apžvalga Lietuvoje. Komercinių bankų pagrindinės finansinės paslaugos. Komerciniai bankai ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2014 05 12
Komercinių bankų funkcijos ir operacijos
Įvadas.Teorinė dalis. Komerciniai bankai.Komercinių bankų valdymas.Komercinių bankų veiklos politika.Pagrindiniai komercinių bankų veiklos principai.Komercinių bankų funkcijos.Komercinių bankų operacijos.Praktinė dalis. Dnb ir danske ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2013 10 28
Komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio vertinimas Lietuvoje
Komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio vertinimas lietuvoje. komercinių bankų sektoriaus koncentracijos lygio nustatymo metodai. Koncentracijos lygio matavimo koeficientai/indeksai. Herfindahl-hirschman indeksas. Bankų koncentracijos ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2013 03 17
Lizingo sutartis
Įvadas. Lizingo samprata, pagrindinės charakteristikos. Lizingas. Ekonominiu požiūriu lizingas. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo šalys. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Operatyvinis lizingas. Lizingo procedūros organizavimo etapai, ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2015 06 03
Komerciniai bankai. jų operacijos ir funkcijos
Įvadas. Dėstomoji dalis. Bankų istorijos apžvalga. Komercinio banko sąvoka. Lietuvos komercinių bankų operacijų nomenklatūra. Lietuvoje veikiančių komercinių bankų apžvalga. Finasta bankas. Bankų pagrindinės funkcijos. Komerciniai ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2013 10 24
UAB Šiaulių ir Citadele bankų veiklos analizė
Įvadas. AB „šiaulių banko“ paskolų, pelno, pelingumo ir likvidumo analizė. Visi buvę klientai, sutartys perėjo naujajam bankui. Šios bankų grupės pagrindinė veikla yra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. American Express kredito ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 11 20
Šiuolaikiniai finansai ir finansinės paslaugos (Elektroninė bankininkystė)
Įvadas. Teorinė dalis. Bankininkystės samprata. El. saugumas. Bankininkystės rūšys. Elektroninės bankininkystės privalumai ir trūkumai. Elektroninės bankininkystės teikiamų paslaugų vartotojai. Praktinė dalis. Bankų pristatymas. ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2017 03 12
AB Šiaulių banko pelno - nuostolio ataskaitų analizė
Įvadas. AB ,,šialių banko“ finansinė padėtis. AB ,,šiaulių banko“ pelno (nuostolio) ataskaitų analizė. AB „Šiaulių bankas“ horizontalioji 2011 – 2016 metų pelno (nuostolio) ataskaitų analizė. AB „Šiaulių bankas“ ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 11 22
Banko veiklos organizavimas Kredito unijos
Įvadas. Kreditu unijos. Kas yra kredito unija. Lietuvos centrinė kredito unija. Lcku veikla. LCKU teikiamos paslaugos. Lcku turto, paskolų ir indėlių tendencijos. Išvados. Literatūra. Priedas.
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 03 25
Lietuvos komercinių bankų funkcijos ir operacijos savarankiškas darbas
Įvadas. Lietuvos komercinių bankų istorija. funcijos ir operacijos. AB „Swedbank“ ir AB „Dnb“ bankų palyginimas pagal indėlius. Terminuotų indėlių analizė. Vartojimo paskolos analizė. Apklausos rezultatų analizė. AB ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2017 04 24
Likvidumo rodikliai ir jų kitimo priežastys AB DNB banke
Įvadas. Banko likvidumas. Likvidumo rodikliai. Pagrindianiai likviddumo rodikliai. Likvidumo riziką AB BnD banke. Išvados.
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 03 25
AB „Šiaulių banko“ bei UAB „Medicinos banko“ paskolų, pelno, pelningumo ir likvidumo dinamika
AB „Šiaulių banko“ bei UAB „Medicinos banko“ paskolų, pelno, pelningumo ir likvidumo dinamikaĮvadas. AB „šiaulių banko“ paskolų, pelno, pelingumo ir likvidumo analizė. AB „Šiaulių banko“ aprašymas. AB „Šiaulių ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 12 05
AB DNB ir AB CITADELE bankų būsto paskolų duomenų palyginimas
Įvadas. Dnb bankas. Atsiradimo istorija. DNB banko būsto paskola. Palūkanų pasirinkimas. Paskolų palūkanų normą sudaro. Europos bankų ilgalaikio finansavimo normos (EBIFNPaskolos gražįnimo būdai. Išskirtinės paskolos gražįnimo ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 01 22
Banko duomenų valdymas
Tyrimų metodai. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai tyrimai. Trumpalaikiai tyrimai. Ilgalaikiai tyrimai. Įvykusio fakto tyrimai. Aprašomieji tyrimai. Koreliaciniai tyrimai. Analitiniai tyrimai. Vertinimo tyrimai. Priežastinis lyginamieji tyrimai. ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 10 05
Euro zonos atsiradimas ir vystymasis (2)
Įvadas. Euro zonos atsiradimas. Narystė euro zonoje. Euro zonos vystymąsis. Euro vaidmuo pasaulyje. Mastrichto kriterijai. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 12 12
Finansų analizė AB Grigiškės
Socialinių mokslų kolegijos finansu katedra bankininkystė ir investicijų valdymas finansų analizės. Ilgalaikio turto iš viso. Trumpalaikio turto iš viso. Nuosavo kapitalo iš viso. Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso. Įsipareigojimai ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2016 02 10
Greitųjų paskolų sąlygos
Paraiška kreditui gauti. Kredito suteikimas ir pratęsimas. Kreditavimo sutarties atsisakymo ir nutraukimo sąlygos ir tvarka. Kredito grąžinimas. Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimas. Priežiūros institucija. Literatūros ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 06 03
Kredito įstaigų analizė AB „SEB“ bankas ir AB „DNB“ bankas
Įvadas. AB „Seb“ banko analizė. AB „SEB“ banko paskolų dinamika. AB „SEB“ banko grynojo pelno dinamika. AB „SEB“ banko pelningumo dinamika. AB „SEB“ banko likvidumo dinamika. AB „Dnb“ banko analizė. AB „DNB“ banko ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 12 08
Pagrindiniai strateginiai veiksniai Lietuvos bankų sektoriuje
Pagrindiniai strateginiai veiksniai Lietuvos bankų sektoriuje. Strateginė bankų sektoriaus matrica. Bankų veiklos rezultatai pirmą pusmetį Šaltinis. Pinigų pervedimo įkainiai bankuose Pervedant pinigus to paties banko klientui. Atliekant ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 02 19
Pinigų samprata, savybės, rūšys
Pinigų samprata , savybės , rūšys Violeta Mačiulienė. Straipsnio tyrimo objektas –. Straipsnio tyrimo metodai. Pinigų istorinė raida. Pirmieji popieriniai pinigai. Pinigų samprata ir jų rūšys. Pinigų raida Lietuvoje. Elektroninių ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2016 10 08
Rizikos valdymu pagrįstas vidaus audito veiklos planavimas
Rizikos valdymu pagrįstas vidaus audito veiklos planavimas. Įvadas. Apklausa. Pagrindiniai apklausos vykdymo metodai. Apklausa žodžiu (interviu). Apklausa telefonu. Apklausa paštu. Apklausa internetu. Apklausa raštu. Parengtos anketos ...
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 02 10
Snoro žlugimo priežastys ir pasekmės
Snoro žlugimo priežastys ir pasekmės. AB „ Snoras “ bankrotas. Banką „ Snoras “ auditavusios įmonės vaidmuo. Banko „ Snoras “ žlugimo priežastys. Banko „ Snoras “ bankrutavimo pasekmės.
Bankininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 10 18
×