Banko paslaugos verslo klientams


Bankininkystės referatas. Šiaulių banko paslaugos verslo klientams. Trumpa banko istorija. Banko sąskaitos. Mokėjimai ir įmokos. Indėliai. Kreditai ir faktoringas. Mokėjimo kortelės. Elektroninė bankininkystė. Prekyba valiuta. Dokumentiniai atsiskaitymai ir garantijos. Investavimas. Čekiai. Paslaugų paketas “startas“. Kitos paslaugos.


Juridiniai asmenys, neregistruoti Lietuvos Respublikoje, norėdami atidaryti banko są-skaitas, turi pateikti prašymą banko sąskaitai atidaryti, dvi parašų ir antspaudo pavyzdžių korte-les, įmonės registracijos pažymėjimą, įmonės įstatus/nuostatus/statutą, užsienio valstybės notaro patvirtintą įgaliojimą atstovauti įmonei, savo šalies centrinio banko leidimą atidaryti banko są-skaitą užsienyje(jeigu to reikalauja tos šalies įstatymai), įgaliotieji asmenys privalo pateikti asmens dokumentus ir turėti įmonės antspaudą. Visi pateikti dokumentai turi būti legalizuoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje arba ambasadoje, išskyrus dokumentus išduotus valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi teisinės pagalbos bei teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose sutartis. Visi dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vertėjo parašas turi būti patvirtintas vertimo biuro antspaudu arba Lietuvos Respublikos notaro. Jeigu pateikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos no-taro.

Banko paslaugos verslo klientams. (2014 m. Vasario 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/banko-paslaugos-verslo-klientams.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 23:55