Banko veiklos efektyvumo vertinimas


Įvadas. Komercinio banko veiklos efektyvumo, pelno ir rizikos vertinimo aspektai. Komercinio banko veiklos efektyvumo rodikliai ir vertinimo metodai. Pelno ir rizikos santykis komerciniuose bankuose. Pelningumo vertinimas komercinių bankų veikloje. Komercinio banko veiklos rizikos valdymo aspektai. Ab „šiaulių banko“ veiklos pelno ir rizikos analizė ir efektyvumo vertinimas. Ab “šiaulių banko” finansinės padėties vertinimas pelningumo ir efektyvumo rodiklių pagalba. Efektyvumo rodiklių ir rizikos rūšių jautrumo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Summary. Literatūros ir šaltinių sąrašas.

Temos aktualumas.   Banko veiklos efektyvumas- tikslingų ir efektyvių pastangų rezultatas, pagrįstas atliekamų funkcijų ir suteikiamų paslaugų kokybe ir apimtimi bei gautu pelnu. Komercinio banko veiklos efektyvumas yra itin aktualus bankų egzistavimo veiksnys, todėl tikslingas aktyvų ir pasyvų valdymas turi įtakos ne tik banko pelnui, bet ir ekonomikos vystymuisi ir stabilumui bei šalies ūkio stiprinimui. Kadangi sutrikimai bankų sistemoje gali palikti didelius ir neigiamus rezultatus šalies ekonominėje situacijoje, komercinio banko veiklą riboja bankų priežiūros įstaigų normatyvai, pagal kuriuos turi būti sudaromas banko pelno ir rizikos balansas. Banko veiklos efektyvumą ir jį lemiančius veiksnius aktualu analizuoti ne tik bankų vadovams ir darbuotojams, bet taipogi ir investuotojams bei kitiems finansų rinkos dalyviams. Banko veiklos efektyvumo vertinimas yra itin svarbus bankui priimant sprendimus, sudarant planus bei formuojant banko strategiją. Pastaruoju metu, kai Lietuvoje savo veiklą plėtoja ne tik Lietuvos bankai, bet ir užsienio šalių bankai, itin aktualus bankams tapo rizikos valdymas bei efektyvumo ir įtakos jam didinimas.

Darbo objektas - banko veiklos efektyvumo vertinimas, AB ŠIAULIŲ BANKAS veiklos finansiniai rodikliai.

Darbo tikslas - susisteminti banko veiklos efektyvumo vertinimo metodus, išskiriant pelno ir rizikos santykį, tuo remiantis įvertinti AB ŠIAULIŲ BANKAS veiklos efektyvumą ir pateikti siūlymus šio banko veiklos pelningumui ir rizikai gerinti.

Struktūra- pirmojoje dalyje nagrinėjama teorinė literatūra. Nagrinėjami banko veiklos efektyvumo rodikliai ir vertinimo metodai, tokie kaip Du Ponto analizė, buhalterinis ir ekonominis vertinimai. Taip pat apibūdinami pelningumo ir rizikos vertinimai banko veikloje. Antrojoje dalyje skaičiuojami banko AB ŠIAULIŲ BANKAS rodikliai ir atliekama analizė banko efektyvumo vertinimui. Darbo pabaigoje formuojamos išvados ir pasiūlymai.

Komercinių bankų veikla yra išties išskirtinė, kaip teigė Ivaškevičius, Sakalas ( Ivaškevicius D., Sakalas A. „Bankų vadyba” 1997), „Bankų veikla yra specifinė, kadangi yra dirbama su vienu iš sudėtingiausių objektų- pinigais, kurie yra kiekvieno asmens gyvenimo lygio, pasiekimo matas ir kurių apyvartos procese susiduria skirtingi įvairių žmonių grupių interesai“. Banko veiklos efektyvumas bei pelno ir rizikos santykis – tai sritys, kurias bankai stengiasi kuo geriau kontroliuoti. Efektyviai veikiančio banko darbas priklauso nuo pagrindinių tikslų įgyvendinimo. Maksimalus pelnas ir didelis kapitalo rentabilumas- tai pagrindiniai banko veiklos tikslai, kuriems pasiekti yra analizuojami ir vertinami finansiniai ištekliai bei nefinansiniai aplinkos veiksniai. Prie finansinių tikslų galima priskirti gerų finansinių normatyvų ir rodiklių išsaugojimą ir maksimizavimą, o prie nefinansinių- gerą banko įvaizdį, pasitikėjimą ir savarankiškumą. Prie šių tikslų galima pridėti ir aukštos pozicijos konkurencinėje bankų rinkoje užtikrinimą, o aršėjanti konkurencija skatina bankus skirti vis daugiau dėmesio efektyviam veiklos valdymui ir pasirinkti veiksmingiausią ir optimaliausią rizikos valdymą. Tačiau finansų sektorius vis tiek susiduria su stabilumo ir efektyvumo problemomis dėl sparčios finansinių priemonių plėtros. Taigi, kadangi šalyje egzistuojančių komercinių bankų priežiūra negali suteikti jokių garantijų, kad bankas nebankrutuos, kiekvienas bankas turi įvertinti veiksnius, kurie lemia banko rizikos, pelningumo ir finansinio turto valdymą.

Vertinant banko efektyvumą, svarbu atsižvelgti į banko efektyvumo rodiklius. Efektyvumo rodikliai yra itin svarbūs banko veiklos vertinime, nes jie parodo, kaip efektyviai veikia bankas. Ekonominėje literatūroje efektyvumo rodikliai autorių išskiriami skirtingai, todėl nėra griežtos rodiklių klasifikavimo sistemos, tačiau galima išskirti pagrindinius, dažniausiai autorių minimus rodiklius:

Išlaidų ir pajamų santykio rodiklis (Cost-income ratio, CIR)

Tai yra vienas iš pagrindinių rodiklių, parodančių banko veiklos efektyvumą. Iš vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX (2010) pateiktos metodikos, galima teigti, jog rodiklis rodo, kokia nepalūkanų išlaidų (tame tarpe operacinių išlaidų) dalis tenka vienam banko uždirbamų grynųjų palūkanų pajamų ir nepalūkanų pajamų litui. Pasak F.Jasevičienės, mažesnė šio rodiklio reikšmė parodo, jog banko vadovybė racionaliau uždirba pajamas ir efektyviau valdo išlaidas, palyginti su kitais bankais, kurių šio rodiklio reikšmės yra didesnės ( F. Jasevičienė „Komercinė bankininkystė: analizė ir vertinimai” 2013).

Šis rodiklis parodo banko veiklos efektyvumą panaudojant finansinius išteklius ir leidžia suprasti, kokia palūkanų išlaidų dalis tenka vienam banko bendrų veiklos pajamų litui. Anot F.Jasevičienės, kuo mažesnė šio rodiklio reikšmė, tuo bankas efektyviau valdo savo išlaidas ir didina pelningumą ( F. Jasevičienė „Komercinė bankininkystė: analizė ir vertinimai” 2013).

  • Microsoft Word 289 KB
  • 2015 m.
  • 25 puslapiai (5211 žodžiai)
  • Universitetas
  • Justas
  • Banko veiklos efektyvumo vertinimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Banko veiklos efektyvumo vertinimas. (2015 m. Kovo 31 d.). https://www.mokslobaze.lt/banko-veiklos-efektyvumo-vertinimas.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 23 d. 22:27
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo