Bankroto nustatymas įmonėje


Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Bankroto analizės teoriniai aspektai. Bankroto analizės reikšmė. Bankroto prognozavimo modeliai ir jų vertinimas. Įmonių veiklos tęstinumo ir veiklos analizė. Kompleksinis bankroto tikimybės tyrimas UAB „Kauno švara“ įmonėje. Trumpa įmonės charakteristika. UAB „Kauno švara“ veiklos rizikos analizė. Finansinių rodiklių analizė. Bankroto prognozavimo modelių tyrimas „Kauno švara“ įmonėje. Bankroto tikimybė ir ateities prognozė „Kauno švara“ įmonėje. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbe pristatoma teoriniais ir praktiniais aspektais išnagrinėta bankroto tikimybės analizės ir prognozavimo tema. Darbe pateikta bankroto tikimybės analizės reikšmė, bankroto tikimybės prognozavimo modeliai ir jų vertinimas, atlikta imonių tęstinumo ir plėtros analizė, bei atliktas kompleksinis bankroto tikimybės pasirinktos įmonės tyrimas. Šios temos aktualumas yra didelis, nes kiekviena įmonė norinti išlikti konkurencingoje rinkoje, privalo efektyviai įvertinti savo silpąsias sritis remiantis finansinėmis ataskaitomis bei bankroto prognozavimo modeliais ir taip išvengti bankroto.

Darbo problema: Ar įmonės veikla yra pakankamai efektyvi, kad išliktų konkurencingoje rinkoje ir nebankrutuotų.

Darbo metodai: literatūros šaltinių analizė, finansinių ataskaitų(balanso, pelno(nuostolių) ir pinigų srautų) analizė.

Darbo struktūra: Teorinėje dalyje aptariama bankroto tikimybės analizės reikšmė, išanalizuojami ir įvertinami bankroto tikimybės prognozavimo modeliai, atlikta imonių tęstinumo ir plėtros analizė. Praktinėje dalyje atliekamas kompleksinis bankroto tikimybės tyrimas, bei įvertinama ateities prognozė.

Darbo rezultatai: „Kauno švara“ bankroto yra minimali, bet įmanoma. Plėtros galimybės yra geros, įmonė yra stabili.

Siūlomos rekomendacijos: Reikėtų mažinti pardavimų savikainos rodiklį, bei pagerinti ilgalaikių įsipareigojimų mokumą.

Darbo tikslas:  Išanalizuoti ir įvertinti bankroto tikimybę bei ateities prognozę UAB „Kauno švara“ įmonėjė.

Išanalizuoti pagrindinius bankroto tikimybės, veiklos testinumo ir plėtros analizės teorinius aspektus.

Darbo objektas: UAB „Kauno švara“ finansinių ataskaitų duomenys, veiklos rezultatai ir juos sąlygojantys veiksniai.

Be akivaizdžios neigiamos įtakos šalies ekonomikai, bankrutuojančios įmonės neigiamai paveikia ir šalies gyventojus: jie praranda santaupas, lieka be darbo bei patiria psichologines traumas.

Siekiant užkirsti bankrotą įmonėse svarbu atlikti bankroto tikimybės analizę. Šiai analizei keliami trys pagrindiniai uždaviniai:

Nustatyti įmonės bankroto tikimybę pagal tam tikrus bankroto prognazavimo modelius(finansų analitikas turėtų pasirinkti 3-4 įvairių autorių sukurtas bankroto prognazavimo modelius ir pagal juos apskaičiuoti bankroto tikimybę);

Įmonės bankroto tikimybės analizės pagrindinis tikslas yra 3-5 metų finansinės ataskaitos ir buhalterinės apskaitos sistemos duomenys. (Finansinė analize,374p., 2014m.)

Toliau kalbant apie tiesinės diskriminantinės analizės modelius svarbu paminėti tris išskirtus E. Altman modelius bei britų mokslininkų Springate sukurtą modelį įmonės tęstinumui nustatyti. E. Altman modeliai yra sugrupuoti i tris dalis pagal įmonių rūšis:

Jei pagal šią formulę Z reikšmė mažesnė už 1,10, bankroto tikimybė labai didelė, jei reikšmės intervalas yra 1,10-2,59, bankrotas yra įmanomas, o jeigu reikšmė didesnė už 2,60, bankroto tikimybė labai maža. (Finansinė analizė, 151p., 2010m.)

Tiesinės diskriminantinės analizės modeliai gali pateikti tik tiesinę finansinių rodiklių ir bankroto tikimybės priklausomybę, o šis santykis greitai kintamomis ekonominėmis ir konkurencinėmis sąlygomis dažniausiai nebūna toks paprastas ir vien tiesinis. Atsižvelgiant į tai buvo sukurti logistinės regresijos modeliai, kuriuose bankroto tikimybei nustatyti naudojama loginės regresijos funkcija.

Šio modelio gautos reikšmės padeda nustatyti ne tik bankroto tikimybę, bet ir bet ir numatyti konkrečias įmones reorganizavimo alternatyvas. Jei reikšmės yra intervale 0,00-0,02, tokią įmonę nėra jokio būtinumo reorganizuoti. Jei nemokumo galimybės ribos yra 0,68-1,09, tai įmonei gresia bankroto procedūra.

Apibendrinant išnagrinėtus bankroto prognozavimo modelius galiu teigti, jog juose naudojamų santykinių rodiklių lyginimas padeda nustatyti, kurie finansiniai rodikliai yra patys svarbiausi, t.y. į kuriuos rodiklius kiekvienas įmonės finansų analitikas privalo atkreipti dėmesį atliekant įmones finansinę analizę bankrotui prognazuoti. Taigi, svarbiausi santykiniai rodikliai yra susiję su turto pelningumu, antroje vietoje pagal reikšmingumą bankroto tikimybei yra ilgalaikio ir trumpalaikio mokumo rodikliai. Galiausiai būtina pabrėžti, kad siekiant nustatyti įmonės veiklos tęstinumą ir plėtrą negalima pasikliauti vien bankroto prognozavimo modeliais.

  • Microsoft Word 61 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (4478 žodžiai)
  • Kolegija
  • Edvinas
  • Bankroto nustatymas įmonėje
    10 - 2 balsai (-ų)
Bankroto nustatymas įmonėje. (2017 m. Birželio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/bankroto-nustatymas-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Gegužės 25 d. 15:47
×