Bankroto procesas Lietuvoje


Bankroto proceso schema. Bankroto priezastys. Bankrotas bakalauro darbas. Imoniu kurimosi ir bankrotu dinamika. Bankroto proceso analize. 5moni7 bankroto dinamika lietuvoje 2013. Įmonių bankrotas įmonių kūrimosi ir bankrotų dinamika lietuvoje. Imoniu bankroto dinamika lietuvoje. Taikos sutartis įmonių bankroto 2013 m.. Kursinis darbas imones bankroto ir atvejo analize.

Ekonomikos bakalauro darbas. Bankroto procesas lietuvoje. Bakalaurinis darbas. Įvadas. Bankrotas. Sąvokos. Bankroto atsiradimo priežastys. Bankroto numatymas. Bankroto procesas. Pareiškimo pateikimas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Administratorius bankroto byloje. Skolininko, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesų gynimas, kai yra iškelta bankroto byla. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka. Bankroto bylos nutraukimas. Taikos sutartis. Bankrutuojančios įmones sanavimas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Tyčinis bankrotas.Bankrotų skaičius europoje ir palyginimas su lietuva. Įmonių skačius lietuvoje ir jo ryšys su bankrotais. Bankroto procesai ne teismo tvarka. Supaprastinti bankroto procesai. Bankroto proceso iniciatoriai. Pradėtų bankroto procesų individualiose įmonėse pagal apskritis skaičius. Bankrutavusių įmonių turtas, kreditorių reikalavimai ir darbuotojų skaičius. Įmonių restruktūrizavimas. Bankrotas ir ekonomika. Bankrotas. Kas tai? Įmonės bankroto veiksnių klasifikavimas. Bankroto procesas. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo. Bankroto bylų nagrinėjimas teisme. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Bankroto bylos nutraukimas. Taikos sutartis. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka. Bankrutuojančios įmonės pertvarkymo procesas. Bankrutuojančios įmonės pertvarkymo technologinė schema. Projektų pertvarkymo būdai. Priemonės bankrotui išvengti. Įmonės finansinė analizė. Bankroto tikimybės nustatymas. Įmonių kūrimosi dinamika lietuvoje. Įmonių bankrotų dinamika lietuvoje. Bankrotų trukmė. Kitas statusas. Restruktūrizacija – alternatyva bankrotui. Tyčinis bankrotas. Bankrotas - būdas atsikratyti skolų. Bankroto problema. Bankrotas europos sąjungoje. Išvados. Pasiūlymai. Literatūros sąrašas.


Bakalaurinio darbo tikslai ir uždaviniai:

•Apibūdinti reiškinį – bankrotą, aprašyti jo procedūras;

•Išskirti bankrotą sąlygojančius veiksnius ir jo numatymą;

•Išanalizuoti LR įstatyminę bazę susijusią su bankrotais

•Išanalizuoti Lietuvos situaciją susijusią su bankrotais iš įvairių aspektų

•Apžvelgti buvusią ir esamą situaciją, numatyti tendencijas

•Pateikti alternatyvų ir sprendimų būdų situacijai gerinti

Bankroto procesas Lietuvoje. (2013 m. Kovo 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/bankroto-procesas-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:21