Bankroto tikimybės prognozavimas AB Žemaitijos pienas


Santrauka. Įvadas. Bankroto prognozavimo teoriniai pagrindai. Bankroto reikšmė. Bankroto prognozavimo modeliai. AB “žemaitijos pienas“ bankroto prognozavimas. Įmonės charakteristika. Įmonės bankroto prognozavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.


Kursinio darbo metu buvo pristatyta bankroto reikšmė, jo pagrindiniai aspektai. Pagal Lietuvos finansų analizavimo autorius išskirti pagrindiniai rodikliai, kuriuos apskaičiavę galime spręsti apie įmonės būseną, ar ji bankrutuoja, ar ne. Tolimesnėje darbo eigoje buvo parinkti 4 labiausiai naudojami bankroto prognozavimo modeliai – E. I. Altman, Taffler ir Tisshaw, Spingate ir Lis. Naudojantis šiais modeliais buvo apskaičiuota įmonės AB „Žemaitijos pienas“ bankroto tikimybė ir pateiktos viso darbo išvados.

Darbo tikslas – atlikti bankroto tikimybės prognozavimą įmonėje AB „Žemaitijos pienas“.

Pasirinkti tinkamiausius finansinius rodiklius ir pagal juos apskaičiuoti bankroto tikimybę;

Pasirinkti kelis bankroto prognozavimo modelius ir remiantis jais įvertinti pasirinktos įmonės bankroto tikimybę.

Apibendrinant galima teigti, kad bankroto prognozavimas įmonei yra ypač svarbus ir būtinas, kadangi nė viena įmonė nėra nuo jo apsaugota. Jei įmonė vieną dieną jaučiasi stabili, tai nereiškia, kad jau rytoj jos veiklai negrės pavojus. Investuotojai, pirkėjai, akcininkai, bankai, tiekėjai ir kiti subjektai, susiję su įmone, verslo santykius nori palaikyti tik su sėkmingai veikiančia įmone, tai yra su ta, kuri yra moki. Taigi tam, kad laiku pamatyti, jog įmonei gali grėsti bankroto tikimybė, reikia iš anksto nustatyti iškilusias problemas, tai yra prognozuoti.

Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos apţvalgoje apibrėžiami trys bankroto požymiai:

Įmonėms bankroto byla gali būti iškelta tiek dėl išorinių, tiek dėl vidinių priežasčių (Žvinklys ir Vabalas 2006):

Administracijos apgavystės, sukčiavimas (suklastotos finansinės ataskaitos ir t.t.) ir pan.

Remiantis mokslininkų nuomone, galima išskirti šiuos pagrindinius įmonių bankroto privalumus ir rekomendacijas (Grigaravičius 2003):

Įmonių bankroto procedūros turi būti pakankamai lanksčios, teisingos bei visuotinai priimtinos, realizuojant skirtingų interesų įvairovę lygiateisiškumo (teisingumo) principu;

Įvairių verslo grupių interesai sprendžiami nustatyta tvarka, tai yra kolektyvinio susitarimo, kurį reglamentuoja teisės aktai, pagrindu (bankroto įstatymai ir kt.);

Įmonių bankroto teisės aktų, bankroto procedūrų efektyvumas padeda įvertinti kreditorių ir kitų investuotojų verslo riziką, todėl, priklausomai nuo kreditorių interesų užtikrinimo laipsnio ir kuo aiškesnio tikėtino rezultato, gali mažėti kreditavimo rizika;

Įmonių bankroto norminių aktų ir procedūrų efektyvumo laipsnis gali mažinti ekonominę recesiją ar jos trukmę, pagreitinti įmonių pertvarkymo procesus;

Bankroto procedūros sprendžia ne tik nemokių įmonių problemas – šis procesas taip pat mažina bankų ir kitų tarpininkų finansinės krizės riziką.

Remiantis Mackevičiumi ir Silvanavičiūte (2006) galima teigti, kad bankrotas gali turėti neigiamų pasekmių ne tik pačiai įmonei, bet ir kitoms įmonėms bei valstybei. Bankrutuojanti įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, taip pat gali prarasti gamybinius pajėgumus, gali susilpnėti bendras šalies ūkio konkurencingumas, padidėti nedarbas ir daug kitų įvairių problemų gali iškilti.

Apibendrinant bankroto prognozavimo būtinumą, galima teigti, kad bankroto tikimybės prognozavimas yra būtinas tiek pačiai įmonei, tiek valstybei. Jeigu įmonė laiku pastebėtų, kad jos veiklai gresia bankrotas, ji galėtų priimti įmonei palankius sprendimus, įgalinančius išvengti pavojaus. Tokiu atveju, nesumažėtų įmonės mokumas ir įmonei galbūt pavyktų išvengti bankroto, tuo pačiu ir darbuotojai neprarastų darbo vietų ir nesumažėtų valstybės nedarbo lygis.

Apibendrinant, bankrotas – didžiausią grėsmę kelianti įmonių veiklos vystymosi alternatyva, kurią yra būtina analizuoti ir prognozuoti. Teorinėje darbo dalyje buvo aprašytos pagrindinės bankroto priežastys ir požymiai, aprašytos priemonės kaip tikslingiausia jo išvengti, paaiškinti bankroto privalumai ir kodėl jo reikia. Taip pat, išskirtos dvejos bankrotui išvengti priemonių rūšys, paaiškintas bankroto prognozavimo būtinumas ir jo pasekmės. Pasirinktai darbo temai ir tikslui įgyvendinti buvo parinkti pagrindiniai 4 bankroto prognozavimo modeliai, kuriuos tolimesnėje darbo dalyje nagrinėsime ir pritaikysime pasirinktai įmonei.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 40 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (4354 žodžiai)
  • Kolegija
  • Mantas
  • Bankroto tikimybės prognozavimas AB Žemaitijos pienas
    10 - 3 balsai (-ų)
Bankroto tikimybės prognozavimas AB Žemaitijos pienas. (2017 m. Birželio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/bankroto-tikimybes-prognozavimas-ab-zemaitijos-pienas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 07:26
×