Bankų finansinė analizė


Įvadas. Finansinės analizės ir tobulinimo perspektybos teoriniai aspektai. Finansinės analizės samprata. Finansinių rodiklių grupavimas ir vertinimas. Mokumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Es bankų finansinės veiklos tobulinimo perspektyvos. Bankų veiklos finasinė analizė. Ab dnb bankas. AB DNB banko balanso horizontalioji analizė. AB DNB bankas pelno (nuostolio) horizontalioji analizė. AB DNB bankas balanso vertikalioji analizė. AB DNB banko pelno (nuostolio) vertikalioji analizė. Hypovereinbank bankas. HypoVereinbank banko vertikalioji analizė. HypoVereinbank banko horizontalioji analizė. Europos investicinis bankas. Europos investicinis bankas balanso horizontalioji analizė. Europos investicinis bankas pelno (nuostolio) horizontalioji analizė. Europos investicinis bankas balanso vertikalioji analizė. Europos investicinis bankas pelno (nuostolio) vertikalioji analizė. Dnb bankas. Hypovereinsbank bankas. Europos investicinis bankas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir kiti šaltiniai.

Bankai, vieni svarbiausių valstybės ekonominių subjektų, jie turi nemaža įtaka spartesniam ir efektyvesniam ekonomikos augimui. Siekdami sėkmingai veikti laisvos, konkurencinės rinkos sąlygomis bankai turi efektyviai funkcionuoti, priimdami adekvačius valdymo sprendimus, nuo kurių tiesiogiai priklauso bankų veiklos rezultatai. Siekiant užtikrinti efektyvią bankų veiklą kyla būtinybė analizuoti įvairius finansinius rodiklius, kad ateityje būtų galimybė nuspėti ir išvengti bankų bankrotų bei gerinti veiklos rezultatus. Bankų finansinė analizė - tai tyrimas, banko praeities, esamos padėties ir perspektyvos vertinimui. Finansiniai rodikliai parodo ar reikalingi pasikeitimai banko veikloje, kokiu priemonių reikėtu imtis norint pasiekti užsibrėžtų tikslų, ar tikslinga teikti kai kurias paslaugas. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją, ypač naudinga nustatant pelningumą bei tobulinimo ir plėtros galimybes. Banko vadovybė, pasinaudodama analizės duomenimis gali priimti adekvačius sprendimus ir gauti maksimalią, iš šios veiklos, galimą naudą.

Pagrindinė problema, kuriai skiriamas šis darbas: ES bankų finansinė analizė ir veiklos tobulinimo perspektyvos, siekiant prisitaikyti prie kintančių išorės sąlygų, kad būtų galima veikti efektyviai, patenkinant tiek savo, tiek klientų lūkesčius. To įgyvendinimui reikalinga nuolatinė analizuojamos organizacijos finansinė kontrolė, nes tik ją atlieknt gali būti padidintas pasitikėjimas bankų sistema, o juk tai ir yra pagrindinis šios institucijos tikslas.

Baigiamojo darbo objektas – ES komercinių bankų finansinės veiklos analize.

Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti finansinės analizės teorines rodiklių reikšmes, atlikti ES komercinių bankų finansinės veiklos lyginamąją analizę bei pateikti tobulinimo perspektyvos pasiūlymus.

Teoriškai apibūdinti finanasinės analizės teorinius aspektus bei pateikti šios sąvokos sampratą;

Ištirti finansinių rodiklių reikšmė bankų sistemai.

Atlikti didžiausių ES komercinių bankų finansinę lyginamąją analizę.

Nustatyti ES bankų tobulinimo perspektyvų galimybes ateityje.

Didžiausių ES komercinių bankų finansinių rodiklių analizė.

Grafinis finansinių rodiklių analizės pateikimas.

Baigiamąjį darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje apibrėžiama finansinė analizė kaip tokia, pateikiama jos sampra ir įtaką bankų sistemai. Taip pat išanalizuojami bankams esminę reikšmę turintys finansiniai rodikliai t.y. mokumo, likvidumo, pelningumo, apyvartumo. Susipažįstama su ES bankų tobulinimo perspektyvomis, kokios jos ir kaip ketinama tai įvykdyti. Antrojoje dalyje atliekamas lyginamasis, konkrečiai pasirinktų ES bankų, analizės tyrimas, atskleidžiant jų charakteristiką. Taip pat ir esminę reikšmę turinčias balanso ir pelno vertikalią bei horizontalią analizes. Trečioji dalis atskleis išvadą, kurios bus padarytos atliekamos analizės bei tyrimo metu.

Siekdamos sėkmingai konkuruoti rinkoje, finansinės įstaigos privalo nuolat tenkinti klientų užgaidas, norus, taikyti naują techniką ir technologijas, tobulinti valdymo metodų taikymą. Sprendžiant šiuos užduotis, svarbią reikšmę turi bankų veiklos finansinė analizė, kuri padeda objektyviai įvertinti konkrečią ekonominę situaciją, bankų veiklos sąlygas ir galimybes.

Finansinė analizė yra informacijos rinkimo ir valdymo sprendimų priėmimo grandis, jos rezultatai priklauso nuo turimos informacijos apimties ir kokybės. Analizė sukuria naują informacijos fondą valdymo sprendimams priimti. Taigi finansinė analizė yra svarbus ekonominės informacijos šaltinis. Remiantis objektyvia informacija, kuri padeda nustatyti įvairius įmonės veiklos trūkumus, numatyti, kaip jų išvengti ir juos šalinti. Poškaitė, D. ir kt. (2011).

Finansinė analizė kaip mokslas yra specialių žinių sistema, apimanti:

Pažangaus ekonominio patyrimo apibendrinimą, priimant optimalius sprendimus;

Anot Mackevičiaus, tai visapusis ir objektyvus įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų tyrimas siekiant padėti įmonės vadovybei pasiekti numatytus tikslus (Mackevičius 2005: 113). Buškevičiūtė E. ir Mačerinskienė I. savo veikale „Finansų analizė“ (2005) teigia kad, „Finansų analizė yra kompleksinis ūkio subjektų finansinės bei ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas, siekiant tobulinti tiriamojo subjekto valdymą ir didinti jos veiklos efektyvumą bei pelningumą“. V.Bagdžiūnienė, finansinę analizę apibūdina kaip: „procesą, kurio metu siekiama įvertinti įmonės esamą ir būsimą finansinę būklę, jos veiklos tęstinumą” (Bagdžiūnienė 2005). Jonas Lazauskas, savo knygoje teigia, jog finansinė analizė: „yra įkomponuota į apskaitos sudėtį, dažniausiai suprantant ir pačią apskaita plačiąją prasme (t.y. kartu su analize). Atliekant finansinę analizę naudojami, įmonės balanso ir kitų atskaitomybės dokumentų duomenys, finansinė analizė įvertina įmonės finansinį stabilumą, jos bendrąją finansinę padėtį. Įmonės finansinės veiklos analizė apima visos įmonės svarbiausius finansinius rodiklius“ (Lazauskas 2005).

  • Microsoft Word 281 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 55 puslapiai (12088 žodžiai)
  • Universitetas
  • Justas
  • Bankų finansinė analizė
    10 - 6 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Bankų finansinė analizė. (2015 m. Gegužės 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/banku-finansine-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 12:12
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo