Bankų valdymo struktūra ir organai


Bankų valdymo struktūra ir organai. Kredito ir bankų dalyko projektinis darbas.


bendrą banko veiklos ir rizikos valdymo strategijos parengimą ir patvirtinimą, jos atitikimo banko veiklą reglamentuojantiems teisės aktams ir priežiūriniams reikalavimams;

banko valdymo organų narių ir kitų darbuotojų, kurių funkcijos banke laikomos reikšmingomis, skyrimą ir (arba) atleidimą;

Banko valdymo organų nariai turi aktyviai ir veiksmingai dalyvauti banko vidaus valdymo sistemoje, sugebėti priimti savarankiškus, pagrįstus, objektyvius banko valdymo sprendimus ir vertinimus.

Banko valdymo organų nariai skiriami (renkami) įvertinus jų gebėjimą skirti pakankamai laiko ir pastangų savo funkcijų vykdymui. Kiekvienas narys turėtų įsipareigoti apriboti kitus savo profesinius įsipareigojimus tiek, kad jie netrukdytų tinkamai atlikti priskirtas funkcijas. Atsižvelgiant į tai, banko valdymo organų narių funkcijos turi būti apibrėžtos banko vidaus dokumentuose, kiekvienas banko valdymo organų narys turi turėti ribotą, jam priskirtų funkcijų skaičių. Banko vidaus dokumentuose rekomenduojama nurodyti, šioms funkcijoms atlikti būtiną minimalų darbo laiką.

Banko valdymo organai, atsižvelgdami į banko organizacinę struktūrą, veiklos mastą ir prisiimamas rizikas yra atsakingi, kad banke būtų įsteigti ir veiksmingai veiktų šie komitetai: Vidaus audito komitetas; Rizikų valdymo komitetas; Paskolų komitetas; Atlyginimų komitetas; jeigu reikalinga - Atitikties komitetas. Steigiant šiuos komitetus turi būti užtikrinama, kad jų sudėtis būtų pakankama, komitetų nariai turėtų pakankamą kvalifikaciją ir patirtį, taip pat juose dalyvautų pakankamas narių skaičius. Kiekvienas komitetas privalo turėti dokumentuotus ir aiškiai apibrėžtus įgaliojimus bei veiklos procedūras. Komitetų vadovų rotacijos klausimai taip pat privalo būti dokumentuoti, rotacijos procesas turi užtikrinti komitetų veiklos tęstinumą.

banko valdymo organų narių nepriklausomumo įvertinimą, skiriant jiems naujas funkcijas;

Banko ir finansinės grupės interesų konfliktų valdymas turi numatyti priemones, kurios apimtų:

Projekto vykdymo etapai: surinkta medžiaga apie bankų valdymo struktūrą ir organus, anketinės apklausos vykdymas ir gautos informacijos analizė.

Apklausos tikslas – surinkti tikslią informaciją kiek žmonės žino apie bankų valdymo struktūrą ir organus.

Pirmuoju šios anketos klausimu norėjome sužinoti žmonių lytį. Didžiausią dalį anketinėje apklausoje dalyvavusių žmonių sudarė moterys, tai atitiko 56.8%, vyrų 39.8%, o 3.4% žmonių neatsakė į klausimą.

Sekantis anketos klausimas buvo susijęs su respondentais. Anketinėje apklausoje dalyvavusių respondentų amžiaus diapazonas buvo nuo 18 iki 36 ir daugiau metų. Didžiausią dalį anketinėje apklausoje dalyvavusių žmonių sudarė 18-25 metų žmonės, tai sudarė 86.4%. 26 – 35 metų sudarė 6.8%, iki 18 metų 4.5%. 36 ir daugiau metų 1.1%, o neatsakė į klausimą 1.1% žmonių.

  • Bankininkystė Projektas
  • Microsoft Word 270 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2442 žodžiai)
  • Kolegija
  • Viktorija
  • Bankų valdymo struktūra ir organai
    10 - 3 balsai (-ų)
Bankų valdymo struktūra ir organai. (2016 m. Gegužės 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/banku-valdymo-struktura-ir-organai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 20:11
×