Barbarų teisė


Nusikaltimai prieš asmenį salijų teisyne. Barbaru istorija.

Bendri barbarų teisės bruožai,asmeninis teisės taikymas,teisės šaltiniai. Bendri Salijų teisyno bruožai. Nusikaltimai prieš asmenį Salijų įstatyme Kūnos sužalojimai, nužudymai,asmens įžeidimai. Turtiniai nusikaltimai Salijų teisyne. Teismo proceso bruožai Salijų įstatyme. Bausmės. Šeima ir santuoka. Paveldėjimas. Anglosaksų genčių teisė bendri bruožai, Etelberto, Inės, Alfredo, Etelstano, Knuto įstatymai. Etelberto įstatymas. Inės įstatymas. Alfredo įstatymas. Etelstano įstatymas. Knuto įstatymai. Karalių aktai. Perėjimas prie teritorinio teisės taikymo.

Užkariautiems romėnams germanų valdovai buvo pripažinę galimybę jų tarpusavio santykiams ir toliau taikyti savo – romėnų teisę.

Šios bendrosios taisyklės išimtį sudarė Ostgotų karalystės teisynas, pavadintas “Karaliaus Teodoriko ediktu

Valdantieji pakluso valdomųjų teisei, tačiau nevisiškai, nes ostgotų teisynas daugiau buvo skirtas romėnų baudžiamajai nei civilinei teisei

Tarpusavio santykius ostgotai reguliavo laikydamiesi ir savo papročių. Tai jau buvo teisės šaltinis galiojantis visiems laisviesiems žmonėms, gyvenantiems atitinkamoje teritorijoje.

Su Etelberto, pirmojo krikščionio anglosaksų karaliaus, vardu yra susijęs Etelberto įstatymo pasirodymas

Visuomenės narių konfliktai dažnai spręsti pagal stipresniojo teisę, bet apskritai to meto teisei pirmiausiai buvo skiriama taikinamoji funkcija.

Asmens teisės šiuose teisės šaltiniuose dar neskyrė nuo kolektyvo teisių

Teritorinių visuomenės junginiai: gyventojų šeimos ar kiemai jungėsi į kaimus (vilas), kaimai į šimtines arba apygardas, šios į silpnai organizuotas grafystes, hercogystes.

Kiekvienas kaimas, šimtinė, grafystė turi savo savivaldos organus – laisvųjų žmonių susirinkimus, reguliariai šaukiamus visuomeniniams reikalams spręsti ir teismo funkcijoms vykdyti.

Pagrindinis teismo instrumentas buvo bendras šimtinių susirinkimas, pirmininkaujamas pačių susirinkimo išrinkto tungino, dalyvaujant teisės (papročių) žinovams rachinburgams.

Bendrų visos genties susirinkimų jau nešaukė, bet tam tikra jo liekana buvo vadinama “kovos laukai” – kartą per metus šaukiamos kariuomenės apžiūros, kur buvo ne tik apžiūrimi ginklai, bet ir skelbiami įstatymai

Rūmų grafas vykdė teismo funkcijas, vadovavo teismo dvikovoms, stebėjo nuosprendžių vykdymą.

Tikrieji valstybės teritorijos šeimininkai ir valdytojai buvo stambieji žemvaldžiai savo rankose tolydžio sutelkę finansinę, administracinę ir teismo valdžią jiems priklausantiems žmonėms.

Vergui, nužudžius kitą vergą, Salijų įstatymai abiejų vergų savininkams pataria žudiką pasidalyti.

Labai detaliai ir kazuistiškai Salijų įstatymai reglamentuoja įvairių rūšių kūno sužalojimą.

Išskaičiuojamos baudos, kurias skriaudėjai privalėjo mokėti nukentėjusiesiems už jiems padarytą žalą, tarp jų – už nužudymą, užpuolimą, vagystę.

Karalių įstatymų leidyba VI-VII a. ėmė plėstis, užsimenama apie šventą monarchų valdžią, jų įstatymų leidybos teises.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 17 KB
  • 2016 m.
  • 7 puslapiai (2139 žodžiai)
  • Monika
  • Barbarų teisė
    10 - 2 balsai (-ų)
Barbarų teisė. (2013 m. Spalio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/barbaru-teise.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 12:19
×