Baroko epocha


Lietuvių aprašymas. Barokas. Epochos ribos. Žmogaus jausena. Kas būdingiausia menui. Įdomi to meto žmonių apranga. Literatūros motyvai. Poezija. Menas. Barokas Lietuvoje. Stilius ir stilistika. Archaizmai. Naujadarai. Tropai. Metafora. Antropomorfizacija. Personifikacija. Alegorija. Simbolis. Metonimija. Sinekdocha. Antonomazija. Hiperbolė. Litotė. Ironija. Stilistinės figūros. Pakartojimas. Anafora. Epifora. Simploka. Paralelizmas. Antitezė. Laipsniavimas. Inversija.

Baroko epocha. (2014 m. Sausio 13 d.). http://www.mokslobaze.lt/baroko-epocha.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 22:09