Baudžiamasis kodeksas konspektas


Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas. Būtinasis reikalingumas. Pasikėsinimo rūšys. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Bendrininkų rūšys. Baudžiamojo įstatymo numatyto bendrininkų sąrašas yra baigtinis. Vykdytojo ekscesas. Prisidėjimo ir bendrininkavimo skirtumas tame, kad subjektas, nors ir prisideda prie nusikaltimo, jo veiksmai nėra susiję priežastiniu ryšiu su kitų asmenų daroma ar padaryta nusikalstama veika ir jos pasekmėmis. Pagal veiksmų atlikimo laiką. Pagal veikos pobūdį(pakartotinumas). Recidyvas.

Banditizmas – baudžiamoji atsakomybė nuo 16 metų, tačiau jei 14 –16 dalyvauja – jis bus patrauktas atsakomybėn už vagystę arba už plėšimą. 5. lytis Alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų paveikto asmens atsakomybė BK girto ar apsvaigusio nuo narkotikų ir kt. medžiagų asmens padaryta veika užtraukia baudžiamąją atsakomybę lygiai taip pat kaip ir blaivaus ar neapsvaigusio. Dvi išimtys:1. medicininis aspektas – ar apsvaigimo būsena fiziologinė ar patologinė. Tai viena iš medicininių nepakaltinamumo kriterijų. Patologinis girtumas – daugumoje atveju pripažįstamas nepakaltinamumu.2. jei asmuo tokioje būsenoje atsiduria prievarta, buvo prieš savo valią apsvaigintas ir dėl to ne sugeba suvokti veiksmų esmę ir juos valdyti – gali būti baudžiamas švelniau ar būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės.Medicininiu kriterijumi yra laikinas psichikos sutrikimas, prie kurio priskiriamas ir apsvaigimas. Ar tas laikinas psichikos sutrikimas sukelia atitinkamas teisines pasekmes, ar ne – jau kitas klausimas, nes tai tik medicininis kriterijus, o dar turi būti juridinis, tai yra sugebėjimas suvokti ir valdyti. Vertinant girtumą, tokiais atvejais turi būti vertinama ne formaliai( medicininis kriterijai-promilių kiekiais), o vertinant kiek apsvaigimas išoriškai paveikė žmogų.Juridinis asmuo atsako tik už nusikalstamas veikas, už kurių padarymą šio kodekso specialiojoje dalyje numatyta juridinio asmens atsakomybė.Juridinis asmuo atsako už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas tuo atveju:1) jeigu nusikalstamą veiką padarė fizinis 2) veiką padaryta juridinio asmens naudai arba interesais:turtinė nauda, interesai turi būti labai svarbus juridiniam asmeniui 3) asmuo gali dirbti individualiai ar juridinio asmens vardu, 4) asmuo turi užimti juridinio asmens vadovaujančias pareigas, arba turėti vieną iš šių teisių:atstovauti juridiniam asmeniui,priimti sprendimus juridinio asmens vardu, kontroliuoti juridinio asmens veiklą.Juridinis asmuo gali atsakyti už nusikalstamą veiką ir tuo atveju, jei juridinio asmens naudai padarė juridinio asmens darbuotojas ar įgaliotas atstovas, dėl asmens nepakankamos priežiūros arba kontrolės.Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė nepašalina fizinio asmens baudžiamosios atsakomybės. Šie juridiniai asmenys, negali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn:1) valstybė,2) savivaldybė, 3) valstybės ir savivaldybės institucija ir įstaiga 4) tarptautinė viešoji organizacija.Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė, nuo fizinio asmens baudžiamosios atsakomybės skiriasi tuo, kad juridiniam asmeniui taikomos skirtingos nusikaltimo padarymo teisines pasekmes, poveikio priemones:Juridinio asmens įspėjimas;Piniginė bauda, Juridinio asmens veiklos apribojimas:Draudimas užsiimti konkrečia veikla, Padalinio uždarymas, Juridinio asmens likvidavimas. Juridiniam asmeniui gali būti taikoma papildoma poveikio priemonė – juridinio asmens paviešinimas. Kaltė.- asmens psichinis santykis su daroma veika ir pasekmėmis.Kaltė jungia - intelekto ir valios – kategorijos. Psichologinis katės turinys apima ir intelektualųjį ir valinį momentą. Skirtingas šių momentų tarpusavio derinys padarant nusikalstamą veiką leidžia išskirti dvi kaltės formas: tyčia ir neatsargumasKaltės formos turi ypatingą reikšmę teisingai kvalifikuojant nusikaltimus. Nuo kaltės formos priklauso ir atsakomybės už konkretaus nusikaltimo padarymą dydis(tyčinis nusikaltimas laikomas pavojingesniu, todėl, be griežtesnės atsakomybė).Tyčia - tai tokia kaltės forma kai kaltininkas supranta daromos veikos pavojingumą, numato jos pasekmes ir jų siekia arba jei ir nenori tokių pasekmių, tačiau sąmoningai leidžia joms kilti Tyčios rūšys: tiesioginė, netiesioginė Tyčios požymiai:Intelektualinis momentas:1. asmuo suvokia savo veikos pavojingumą 2. numato savo veikos pasekmes Valinis momentas: tiesioginės tyčios atveju - kaltininkas nori(siekia) pasekmių, netiesioginės tyčios atveju - nors ir nenori, bet sąmoningai leidžia joms kilti.Tiesioginės ir netiesioginės tyčios skirtumas: jei akcentuoja pasekmes - tiesioginė tyčia, jei kaltininkas pasekmėms abejingas, tai yra siekia tik veikos - netiesioginė tyčia Tyčinės veikos klasifikacija:1. pagal tyčios atsiradimo momentą:a) iš anksto apgalvota tyčia (kai nuo nusikaltimo ketinimo iki realizavimo praeina pakankamai ilgas laiko tarpas, per kurį apgalvojama, kaip bus daromas nusikaltimas. Ji santykinai pavojingesnė nei staigioji.b) staiga atsiradusi tyčia - kai tarp ketinimo ir realizavimo yra laiko tarpas nedidelis arba nusikaltimo ketinimas realizuojamas tuoj pat. Ji mažiau pavojinga.b1) staigiosios porūšis - afektinė tyčia. Jos esmė - staigiai kilęs ketinimas iš karto realizuojamas. Skirtumas tame, kad būtinas vienas iš dviejų tų veiksmų šaltinių:arba neteisėtas nukentėjusiojo elgesys, arba sunkus įžeidimas.Šis išskyrimas nusikaltimų kvalifikavimui didelės reikšmės neturi, bet svarbus paskiriant bausmę.2. pagal jos apibrėžtumą arba konkretumą: a) apibrėžta tyčia:paprasta apibrėžta tyčia - kai tikslas aiškus ir vienas; alternatyviai apibrėžta tyčia - kai kaltininkas numato du ar daugiau konkrečiai apibrėžtų tikslų (eina vogti auto arba radijo) neapibrėžta tyčia - kaltininkas suvokia savo nusikalstamos veikos pobūdį, numato pasekmes, tačiau jų neindividualizuoja. Klasifikavimo reikšmė:a) esant apibrėžtai tyčiai, nusikaltimas kvalifikuojamas pagal tyčios kryptingumą:1) kaltininkas nepasiekė rezultatų - nebaigtas nusikaltimas ir veika bus kvalifikuojama kaip pasikėsinimas padaryti nusikaltimą, kurio siekė (eina plėšti banko ir tikisi 1 mln. Lt, bet randa tik 200 tūkst.) - tikslo nepasiekė.2) kaltininkas pasiekė rezultatus, kurių siekė - baigtas nusikaltimas3) kaltininkas viršijo rezultatus - norėjo 1 mln., o paima 5 mln. - apibrėžta tyčia perauga į neapibrėžtą ir veika kvalifikuojama pagal faktiškai atsiradusias pasekmes (kvalifikavimas pagal 5 mln. grobimą).b) esant neapibrėžtai tyčiai, nusikaltimas kvalifikuojamas pagal kilusias(faktines) pasekmės: Neapibrėžtos tyčios atveju, galimi du variantai kai sunku kvalifikuoti nusikalstamą veiką: tai vagystei ir nusikaltimuose prieš asmenį. Pvz.: eina vogti (neapibrėžta tyčia), bet rezultatų nepasiekia ir nes sulaikomas. Kaip kvalifikuoti?1) grobimas smulkus iki 1MGL - administracinė atsakomybė2) nedidelės vertės turto pagrobimas2) paprasta vagystė3) vagystė stambiu mastu. Teorijoje turtiniuose nusikaltimuose kvalifikuojama kaip pasikėsinimas į švelniausias pasekmes, o nusikaltimuose prieš asmenį reikia kvalifikuoti, kaip pasikėsinimą į sunkiausias pasekmes, kurias galėjo numatyti kaltininkas. pvz., žiema, statybos, išgertuvės, du išėjo į kiemą, susistumdė ir vienas su metaliniu strypu trenkė kitam per galvą, bet kitas turėjo šalmą ir medikai sužalojimų nerado. Galimi keli straipsniai: nuo smūgio sudavimo iki nužudymo. Bendroji tyčia - kaltininkas suvokia savo nusikalstamos veikos pobūdį ir numato konkrečias pasekmes, tačiau norimas pasekmes pasiekia kitais veiksmais nei planavo. Jei kaltininkas turi aiškų tikslą, bet pasiekia jį kitais būdais, tai pasekmės inkriminuojamos kaip tyčinės. Neatsargumas - asmuo numatė pavojingas pasekmes, bet lengvabūdiškai tikėjosi jų išvengti, taip pat jei asmuo nenumatė, kad bus pasekmės, bet galėjo ir turėjo jas numatyti. Atsakomybė gali kilti tik tada, kai atsiranda pasekmės.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 79 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 32 puslapiai (17114 žodžiai)
  • Oskar
  • Baudžiamasis kodeksas konspektas
    10 - 4 balsai (-ų)
Baudžiamasis kodeksas konspektas. (2015 m. Rugsėjo 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/baudziamasis-kodeksas-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 09:14
×