Baudžiamoji politika ir jos sistema


Baudžiamojo įstatymo aiškinimas. Nusikaltimo padarymo laikas. Tyčinio nusikaltimo padarymo stadijos. Nusikaltimo padarymo stadijos.

Baudžiamoji politika. Bt dalykas, metodas, samprata, paskirtis. Metodas. Bt samprata. Bt samprata. Bt sistema. Bt šaltiniai. Tarptautinės sutartys. Jungtinių tautų konvencijos. Jungtinių tautų konvencijos. Europos sąjungos konvencijos. Teismų sprendimai. Baudžiamojo įstatymo vidinė sandara, jo galiojimas laike. Baudžiamojo įstatymo aiškinimas. Baudžiamojo įstatymo aiškinimo būdai. Baudžiamojo įstatymo galiojimas laiko atžvilgiu. Įstatymo galiojimas laike. Nusikaltimo padarymo laikas. Baudžiamojo įstatymo galiojimas erdvėje. Baudžiamojo įstatymo galiojimas asmenų atžvilgiu. Ekstradicija. Draudžiamumas. Nusikaltimas ir kiti teisės pažeidimai. Nusikaltimų klasifikavimas. Nusikalstamumas. Nusikaltimo sudėtis. Nusikaltimo objektas. Nusikaltimo dalykas. Objektyvioji nusikaltimo pusė. Veika. Pasekmės (padariniai). Priežastinis ryšys. Nusikaltimo sudėties aplinkybės. Nusiklatimo subjektas. Pakaltinamumas. Ribotas nepakaltinamumas. Specialus nusikaltimo subjektas. Girto asmens padarytas nusikaltimas. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė. Subjektyvinė nusikaltimo pusė. Tyčios rūšys, nenumatytos bk. Neatsargumas. Mišri kaltė. Motyvas, tikslas. Tyčinio nusikaltimo padarymo stadijos. Rengimasis. Baigtas nusikaltimas. Atsakomybė už parengtinę veiklą. Savanoriškas atsisakymas padaryti nusikaltimą. Aktyvioji atgaila. Aplinkybės, šalinančios atsakomybę. Būtinoji gintis. Būtinosios ginties ribų peržengimas. Asmens, padariusio nusikaltimą, sulaikymas. Būtinasis reikalingumas. Įsakymo vykdymas. Profesinė ir ūkinė rizika. Mokslinis ekspermentas. Savo teisės realizavimas. Nusikalstamos veiklos imitavimo modelis. Seimo narių parlamentinė neliečiamybė.

Kiekviena valstybė pasirenka baudžiamosios politikos kryptį ir ją galima vertinti pagrindiniais kriterijais.

įstatymų leidyba. Svarbu veikų kriminalizacija ir dekriminalizacija. Taip pat kokias bausmes siūlo valstybė už vieną ar kitą nusikalstamą veiką.

Teismų praktika. Ji parodo valstybinė teismų sistema vertina tiek pačius įstatymus, tiek teisminės valdžios požiūrį į bausmę, pasekmes.

Visuomenės nuomonė. Svarbu kaip visuomenė vertina prieš tai aptartus kriterijus. T. Įstatymų leidybą ir teismų praktiką.

Valstybės pasireiškimą nulemia eilė veiksnių (kokia baunusikalstamumo struktūra – kokios nusikaltimų rūšys sudaro nusikalstamumą. Absoliučią daugumą sudaro turtiniai nusikaltimai (75-80 %). Tai vagystės, plėšimai, sukčiavimas, nusikaltimai nuosavybei, finansams. Nusikaltimai asmeniui sudaro 15 %. Kartais šiais nusikaltimais siekiama turtinės naudos.

Nusikalstamumo būklė. Tai kriterijai, kurias parodoma, kiek nusikaltimų padaroma valstybėje per tam tikrą laikotarpį. Lietuvoje per metus padaroma apie 70000 nusikaltimų. Vertinama pagal tai, kiek nusikaltimų tenka 10000 gyventojų.

Nusikalstamumo dinamika. Parodo, koks yra reiškinio kitimas. Jo esmę sudaro lyginimas. (pvz. , 2000 m. Ir 1999 m. Pagal tai, kokia buvo nusikalstamumo būklė ir struktūra, leidžia nustatyti, ar nusikalstamumas didėja ar mažėja.

Lietuvoje padaroma šiek tiek daugiau nusikaltimų nei vakarų europoje. Tam tikrų nusikaltimų rūšys Lietuvoje nepasiekia vakarų europos lygio. Tai nusikaltimai, susiję su nelegalia narkotikų prekyba. Tačiau žiūrint į šių nusikaltimų dinamiką, galime teigti, kad po 2-3 metų pasieksime vakarų europos lygį.

Baudžiamųjų įstatymų tobulinimas. Tai kaip įstatymų leidėjas reaguoja į tam tikrų veikų priskyrimą nusikalstamoms .

1995 01 01, per metus buvo priimta per 100 naujų įstatymų. Absoliuti dauguma buvo siejama 21 atveju įstatymų leidėjas griežtino bausmes – įvedama griežtesnė bausmės rūšis ir didinamos bausLietuvoje smarkiai didėjo sunkių nusikaltimų. Vadinasi būtina griežtinti valstybės baudžiamąją politiką. Tai nebuvo pagrįsta objektyviais kriterijais. Sunkių nusikaltimų skaičius per nepriklausomybės dešimtmetį šoktelėjo trečdaliu.

Sunkių nusikaltimų skaičius objektyviai nepadidėjo. Jis didėjo keičiant baudžiamąjį įstatymą. Automobilių vagystės priskirtos prie sunkių nusikaltimų, o jų per metus padaroma apie.

Išžaginimai: 1996m. -- 168, 1997-8m. –. Tyčiniai sunkūs kūno sužalojimai: 1996m. – 351, 1997m. – 371, 1998m. –.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 98 KB
  • 2012 m.
  • 43 puslapiai (21402 žodžiai)
  • Baudžiamoji politika ir jos sistema
    10 - 1 balsai (-ų)
Baudžiamoji politika ir jos sistema. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/baudziamoji-politika-ir-jos-sistema.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 15:07
×