Baudžiamoji teisė kaip teisės šaka


Įvadas. Baudžiamosios teisės samprata, objektas (dalykas) ir sistema. Baudžiamosios teisės metodas ir uždaviniai. Baudžiamosios teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Baudžiamosios teisės principai. Išvados. Literatūros sąrašas.


Bendroji temos charakteristika ir aktualumas. Baudžiamoji teisė – viena seniausių teisės šakų. Nusikaltimas ir bausmė buvo žinomos teisinės kategorijos nuo pat žmonijos egzistencijos pradžios. Visuomenė ir valstybė visais laikais kūrė tautai visuotinai privalomo elgesio taisykles, kurių imperatyvų laikymąsi valstybė užtikrindavo prievarta – sankcijomis, tam tikrais fizinio ar turtinio pobūdžio asmens suvaržymai, tokiu būdu garantuodama visuomeninę tvarką bei saugumą. Kiekvienoje civilizacijoje, valstybėje atsiranda žmonių, kurie, nepaisydami įstatymų leidėjo valios, moralės principų, daro žalą kitiems asmenims, visuomenei, valstybei, ir tokie veiksmai suponuoja galimybę taikyti baudžiamosios teisės, ultima ratio teisės nustatytas poveikio priemones pažeidėjams. Baudžiamosios teisės reikšmė visuomenėje atskleidžiama per jos objektą – saugomus svarbiausius ir esminius visuomenės ir atskiro žmogaus gėrius, kurie baudžiamosios teisės pagalba apsaugomi nuo nusikalstamų kėsinimųsi.

Temos ištirtumas. Baudžiamosios teisės, kaip teisės šakos, sampratą, jos metodus, uždavinius teisės teorijos lygmenyje yra nagrinėjęs A. Vaišvila. Bene daugiausia dėmesio šiems klausimams yra skyrę V. Piesliakas, G. Švedas.

Darbo tikslas – išsiaiškinti baudžiamosios teisės, kaip teisės šakos svarbiausius aspektus bei išryškinti šios teisės šakos išskirtinumą teisės šakų sistemoje. Šis tikslas suponuoja rašto darbo uždavinius:

pateikti baudžiamosios teisės sampratą, apibūdinti jos objektą bei sistemą;

išanalizuoti baudžiamojoje teisėje taikomus metodus bei suformuluoti esminius baudžiamosios teisės uždavinius.

ištirti baudžiamosios teisės kategoriją kitų teisės šakų kontekste ir patvirtinti šios teisės išskirtinumo prielaidas;

apžvelgti pagrindinius baudžiamosios teisės principus.

Darbo metodai. Teorinė analizė ir apibendrinimas, dokumentų analizė, lyginamasis metodas, dogmatinis ir kt. metodai.

Iš to, kas paminėta, galima daryti išvadą, kad baudžiamosios teisės pagrindas yra dvi teisinės kategorijos – nusikalstama veika ir bausmė. Tai pagrindiniai baudžiamosios teisės institutai, neretai laikomi pačia baudžiamosios teisės esme. Tai dvi kategorijos, kurių nėra kitose teisės šakose: tiek nusikalstamos veikos, tiek bausmės terminai vartojami tik baudžiamojoje teisėje.

Baudžiamoji teisė gali būti suprantama dviem aspektais: objektyviąja (ius poenale) prasme baudžiamoji teisė - tai visuma įstatymo numatytų draudimų ar įpareigojimų, kurie išdėstyti baudžiamosios teisės normose; subjektyviąja (ius puniendi) - valstybės teisė nubausti asmenį, padariusį nusikaltimą. Iš to, kas paminėta, galima suformuluoti baudžiamosios teisės sąvoką. Baudžiamoji teisė - tai valstybės nustatytų teisės normų visuma, kurios uždraudžia veikas kaip nusikalstamas ir numato poveikio priemones, taikomas už šių draudimų nepaisymą. Ši sąvoka dar kartą patvirtina, kad baudžiamosios teisės pagrindas – būtent nusikalstama veika ir bausmė. Tačiau analizuojant 2000 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto baudžiamojo kodekso (toliau – BK) normas, gali pasirodyti, kad toks supratimas yra per siauras, ir būtina plėsti baudžiamosios teisės sąvoką įtraukiant ir atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės pagrindų, baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių, baudžiamosios atsakomybės senaties, teistumo institutus. Vis dėlto manytina, jog nepaisant minėtų institutų egzistavimo, baudžiamosios teisės pagrindas išlieka tas pats – nusikalstama veika ir bausmė. Juk nepaisant to, kad šalia nusikalstamos veikos ir bausmės sąvokų BK reglamentuojama ir daugiau reglamentuotų institutų, vis dėl to, jie vienaip ar kitaip yra susiję su nusikalstamos veikos arba bausmės kategorijomis. Pavyzdžiui, analizuojant baudžiamąją atsakomybę šalinančias aplinkybes išsiaiškinama, kokia nusikalstamos veikos sudėties požymius turinti veika negali būti pripažinta nusikalstama; nagrinėjant atleidimo nuo bausmės institutą, neišvengiamai susiduriama su pradine bausmės kategorija.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 22 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3239 žodžiai)
  • Universitetas
  • Nerijus
  • Baudžiamoji teisė kaip teisės šaka
    10 - 5 balsai (-ų)
Baudžiamoji teisė kaip teisės šaka. (2016 m. Birželio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/baudziamoji-teise-kaip-teises-saka.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 08:28
×