Baudžiamoji teisė konspektas


Baudziamosios teises konspektas. Baudziamoji teise sutaptis. Bendrosios ir specialiosios normų konkurencija ir jos įveikimas. Realioji nusikaltimų sutaptis. Recidyvo rusys. Nusikaltimo rusys ir kvalifikavimas. Pakartotinumas ir recidyvas. Baudziamosios teises bruozai. Sutapties ir baudziamosios teises normu konkurencija. Baudžiamoji teisė konspektai.

Nusikaltimų kvalifikavimo sąvoka, jos sudėtinės dalys. Teisinės sąmonės (ts) esmė ir funkcijos kvalifikuojant nusikaltimus. Nusikaltimų kvalifikavimo klaidos ir jų žalingi padariniai. Kvalifikuojančio nusikaltimą vidinis įsitikinimas kaip profesinės teisinės sąmonės pasireiškimo forma. Nusikaltimų teorija ir praktika užsienio šalyse, jų sprendimo būdai. Teisinės sąmonės defektai ir jų įtaka nusikaltimų kvalifikavimui. Pavienis ir bendras kaip filosofinės kategorijos ir jų reikšmė baudžiamajai teisei. Realioji nusikaltimų sutaptis. Jos santykis su pakartotinumu. Tiesa kaip filosofinė kategorija. Tiesos problema nusikaltimų kvalifikavime. Nusikaltimų pakartotinumas ir recidyvas. Jų tarpusavio santykis. Pakartotinumo ir recidyvo rūšys, jų kvalifikavimo ypatumai. Tiesos patikrinimo būdas. Tiesos patikrinimas sprendžiant teisinius reiškinius. Teisės normų konkurencija ir kolizija. Jų bendri bruožai ir skirtumai. Teisės normos loginė prigimtis ir struktūra. Loginiai ryšiai baudžiamajame įstatyme. Baudžiamosios teisės bendrosios ir specialiosios normų konkurencija ir jos įveikimas. Formaliosios logikos panaudojimas kvalifikuojant nusikaltimus. Nusikaltimo kvalifikavimo ypatumai, kai asmuo yra pripažintas itin pavojingu recidyvistu. Logikos klaidos kvalifikuojant nusikaltimus, jų priežastys. Logikos klaidų pasekmės taikant baudžiamuosius įstatymus. Pavienio nusikaltimo sąvoka. Jo rūšys. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų atskyrimo kriterijai. Nusikaltimai, administraciniai ir drausminiai nusižengimai, civiliniai deliktai, jų teisinė reikšmė baudžiamojoje byloje. Idealioji sutaptis. Veikos kvalifikavimo pagal. Bk straipsnius teorinis pagrindimas. Nusikaltimų kvalifikavimo proceso ypatumai pasikeitus baudžiamajam įstatymui. Nusikaltimų kvalifikavimo proceso ypatumai, pasikeitus faktinėms bylos aplinkybėms (vadovėlyje – faktinei bylos medžiagai). Nusikaltimo sudėtys. Jų klasifikacija. Atskirų nusikaltimo sudėčių rūšių ypatumai kvalifikuojant nusikaltimus. Nusikaltimų kvalifi

Ideologija – tam tikrų minčių, teorijų, teiginių visuma apie tam tikrą reiškinį ar dalyką. Teisinė psichologija- tai žmogaus vidiniai pergyvenimai, jausmai, emocijos.

Profesinės teisininkų TS ypatumas yra tas, kad ji padeda ne tik teisingai suvokti nagrinėjamų teisinių santykių turinį, bet ir derinti savo subjektyvius vertinimus ir norus su teisės reikalavimais.

NK esmė yra tapatumo nustatymas tarp konkrečios veikos požymių ir atitinkamos teisės normos numatytų nusikaltimo sudėties požymių. Iš to išplaukia, kad teisinė sąmonė pirmiausia privalo padėti užtikrinti objektyvios tiesos nustatymą. Ja vadovaujantis turi būti nubrėžta pagrindinė kryptis ieškant tiesos, apibrėžtas išaiškintų faktų ratas, pritaikyti jų išaiškinimui naujausi tyrimų metodai.

5. NUSIKALTIMŲ TEORIJA IR PRAKTIKA UŽSIENIO ŠALYSE, JŲ SPRENDIMO BŪDAI

Sąvoka “nusikaltimų kvalifikavimas” Vakarų Europoje (įstatymuose, teismų praktikoje, literatūroje) nenaudojama. Kalbama apie asmens nubaudimą arba jo nuteisimą. Asmens nubaudimas arba jo nuteisimas vakaruose nėra voliuntaristinis, o reikalavimai vertinant vienokią ar kitokią veiką dažnai “prašoka” ribas (Anglijoje, procesinėje teisėje, klaidos padarytos apžiūrint įvykio vietą ar darant eksperimentą yra galutinės ir tie veiksmai visam laikui pripažįstami niekiniais ir neturi įtakos vertinant asmens kaltę). Tokiu būdu veikos nustatymo preciziškumas daugelyje Europos šalių yra reikalaujamas ir yra padaromas, taip pat preciziškai vertinamas baudžiamojo įstatymo atitikimas padarytai veikai.

Iš vienos pusės įsigali rungtyniškumo principas baudžiamajame procese:

1) tiek kaltinimas tiek ir gynyba pateikia savo įrodymus asmens kaltumui nustatyti, kuriuos įvertina teismas;

2) įrodinėjimo procesas perkeliamas į teismo procesą. Parengtinio tyrimo daugelis šalių nepraktikuoja dėl to, kad:

a)kai pas mus tą patį liudytoją apklausia kvotėjas, po to tardytojas, tokį atvesti į teismą sunku, kartais liudytojas pas mus atsiduria teisiamojo vietoje. Užsienyje daug pozityvių dalykų, bet perkelti užsienio patirtį reikia labai apgalvotai, atsižvelgiant į mūsų sąlygas(pvz. Vokietijoje liudytojai neišsisukinėja, o pas mus: kam man liudyti, jie mane gali užmušti);

b)kaltinimas parengtiniame procese negali būti objektyvus. Objektyvus g.b. tik teoriškai. Tardymas vystosi kaip kaltinimo procesas).

Užsienyje kvalifikavimas vyksta iš esmės visose baudžiamosiose bylose ir kaip procesas ir kaip rezultatas įvardinant tai plačiau – kaip teisės normos taikymo procesas neišskiriant atskiro etapo – kvalifikavimo.

Pas mus: bb išsprendimas = kvalifikavimas + nuosprendis, bausmės skyrimas;

Užsienyje: bb išsprendimas = teisės normos taikymas + nuosprendis, bausmės skyrimas;

Kitas pavyzdys. Koks ryšys tarp moterų sijonų ilgio ir ekonominės šalies būsenos? Tyrimai rodo, kad “trumpėjant sijonams” ekonominė šalies situacija gerėja ir atvirkščiai. Tačiau baudžiamojoje teisėje tokios priklausomybės gali būti laikomos prielaidomis, hipotezėmis. Tačiau kaip tam tikras fonas toks požiūris gali būti taikomas. Taigi bendro ir pavienio tarpusavio ryšys yra problemiškas.

Koks yra santykis tarp nusikaltimo sudėties ir konkretaus padaryto nusikaltimo?

Kalbėdami apie nusikaltimo kvalifikavimo esmę, ją apibūdiname kaip tapatumo nustatymą tarp BT normoje aprašytų požymių ir faktinėje veikoje nustatytų požymių, bei šio tapatumo įtvirtinimą teisės taikymo akte. Tačiau reikia pasakyti kas yra bendro tarp normos ir fakto žiūrint į tai iš “melžėjo” pozicijų. Yra prieštaravimas: kas yra bendro tarp BK 104 str. Ir konkretaus lavono gulinčio morge? Melžėjui – nieko tapataus. Į šį klausimą gali padėti atsakyti filosofija su savo pavienio ir bendro kategorijomis.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 91 KB
  • 2011 m.
  • 28 puslapiai (22737 žodžiai)
  • Baudžiamoji teisė konspektas
    10 - 1 balsai (-ų)
Baudžiamoji teisė konspektas. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/baudziamoji-teise-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 01:04
×