Baudžiamoji teisė specialioji dalis konspektas


Egzas iš 2 dalių. BT SD ir jos sistema. BT SD samprata , BT SD normu specifika , bei BK SD sistema sudarymo aspektu. Tai vadinamieji vertinamieji požymiai. Normos definicijos , kuriose yra paaiškinamos tam tikros BK SD vartojamos sąvokos. BK SD sistema ir sudarymo principai. Skirtumai BK sudarymo lyginant senąjį ir naująjį BK. Ar ir esant. Baudžiama yra ne veika , o asmuo. NV kvalifikavimo teoriniai pagrindai. NV kvalifikavimas - viena iš BĮ taikymo stadijų. Kvalifikavimas reiškia atitinkamos normos parinkimą konkrečiai veikai. NV kvalifikavimas ( dėstytojo sąvoka ). Egze normų konkurencijos nebus. Sąvoka ir kvalifikavimas egze bus. Nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai ( XV skyrius. Bendrieji nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų požymiai. Subjektyvioji pusė. Tai. Genocidas BK 99 str. Pažiūrėti plačiau komentare. Prof. manymu šis nusikaltimas gali būti padarytas tiek veikimu , tiek ne. Dabar laikoma , kad dalyvavimas apima ne tik veiksmų atlikimą , bet ir sudarymą sąlygų atlikti šiuos veiksmus. Ar genocido sudėtis formali ar materiali ? Būtinuoju šio nusikaltimo požymiu yra specialus tikslas. Iš apžvalgos problema. Seminarui apie normų konkurenciją ( iš Bieliūno knygos. Normų konkurencijos ir kolizijos skirtumai. Normų konkurencijos rūšys. Šiuo atveju laikomąsi taisyklės , kad esant šio tipo konkurencijai , turi būti taikoma specialioji norma.


Egzas iš 2 dalių - teorija ir praktika. Teorinėje daly 3 klausimai per valandą. Praktinė dalis 45 min. Per egzą galima naudotis tik programa. Praktinėje dalyje galima bus naudotis teisės aktais, teismų praktika ( ir senato nutarimai), bet ne komentaru ar konspektu. Iš egzo max 8 balai: teorinė dalis iki 5 balų, praktinė iki 3. Likę 2 balai iš seminarų. Jei neatsiskaityta už seminarus, neprileidžiama prie egzo. Vienu metu laiko iki 3 grupių.

Literatūra : komentarai abu; BT vadovėlis spec.dalies dėl sampratos, NV sistema). ; teismų praktika, ją reikia -žinoti.

BT SD samprata , BT SD normu specifika, bei BK SD sistema sudarymo aspektu

BT tai BT normųsistema, nustatancių kokios veikos nusikalstamos ir numatancių bausmes ar kitas baudžiamojo poveikio priemones už tų NV padarymą. Bendrojoje dalyje reglamentuojami patys bendriausi su BA ir bausme susiję klausimai, kaip kad nusikaltimo samprata , atleidimas nuo BA ir t.t. Bendroji dalis negaletų egzistuoti be SD, nes nesant konkreciu NV apibrežimų ir sankcijų už jas, nebūtų galima taikyti bendrosios dalies. SD tai santykinai savarankiška LT BT sritis. Tai lemia tiesiogiai apibrėžiamos NV, nustatomi draudimai ir sankcijos už jų nepaisymą. Lyginant BD ir SD normas, matyti, kad SD normos konkretesnès. SD samprata: tai normų apibrėžiančių konkrečių NV požymius ir nustatančių sankcijas už jų padarymą sistema.

Normos definicijos, kur pateikiamos sąvokos. Dalyje normų įtvirtinti atskiri atleidimo nuo BA atvejai. Normose gali būti nurodyta kada baudžiamasis persekiojimas už vieno ar kito nusikaltimo padarymą galimas tik esant nukentėjusiojo prašymui ar prokuroro reikalavimui.

1. BT SD normoms būdingas didesnis konkretumo laipsnis, nei BT BD normoms, kadangi SD normose apibrėžiami konkrečių nusikaltimų požymiai. Įstatymų leidyba , kuri nepasižymi aukštos kokybės juridine technika mažina piliečių saugumą. Tai lemia tai, kad BĮ normos tampa pilnos prieštaravimų ir neaiškumų. Todėl pasiekiama situacija, kad normai esant neaiškiai ir neapibrežtai, labai lengva apkaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. BK 231 str. pvz.kaip nepagrįstai plečiama BA ribos, priimant naujas normas. Nepagrįstai pamirštama, kad BT turi būti ultima ratio. Taip pat turi būti įvertinta ar negalima pasiekti norimo rezultato, taikant kitų sričių normas. 270 1 str.; 134 str .padėjimas nusižudyti.

2. Įstatymų leidėjas konstruodamas SD normas kartais jas sukonstruoja taip, kad šių normų turinį galima issiaiškinti tik išanalizavus kitus teises aktus ( t.y.daug blanketinių normų, pvz. 281str.).Pvz. Sveikatos sutrikdymo atveju, koks sutrikdymo laipsnis turi kokius požymius nurodyta būna ne BK , o kituose aktuose. Problema tame, kad LT bausmes turi buti apibrėžtos įstatymuose pagal KT reikalavimus, o pvz.pagal 142 str. legalaus aborto padarymo sąlygas numato ministro įsakymai. Blanketiškumo neišvengsi visiškai, bet bent jau esminiai principai turi būti nurodyti įstatymuose.

3. Kai kuriose BK SD normose, NV požymiai sukonstruoti taip, kad šie požymiai pačiame BK nėra atskleidžiami , taip pat jie nėra atskleidžiami ir kituose teisės aktuose ( nėra parašyta, kas yra stambus mastas, didelis kiekis ar žala). Tai vadinamieji vertinamieji požymiai, kuriuos reikia vertinti remiantis tokiais kriterijais:

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 72 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (10769 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kata
  • Baudžiamoji teisė specialioji dalis konspektas
    10 - 1 balsai (-ų)
Baudžiamoji teisė specialioji dalis konspektas . (2017 m. Spalio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/baudziamoji-teise-specialioji-dalis-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 08:55
×