Baudžiamoji teisė


Klasikinis rungimosi procesas. Baudžiamojo proceso tipai. Baudžiamojo proceso viešumo principas.

Teisės konspektas. I tema. Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso sąvoka, funkcijos ir proceso tipai. Proseco funkcijos. Baudžiamojo proceso tipai (formos). Klasikinis rungimosi procesas. Tiriamasis procesas. Mišrusis procesas. Baudžiamojo proceso paskirtis. Baudžiamojo proceso stadijos. Baudžiamojo proceso mokslas. Ii tema. Baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso teisės sąvoka. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai. Baudžiamojo proceso teisės šaltinių samprata ir rūšys. Lr konstitucija. Tarptautinės sutartys. Įstatymai. Kiti norminiai teisės aktai. Baudžiamojo proceso kodeksas. Baudžiamojo proceso normų galiojimas erdvės, laiko ir asmenų atžvilgiais. Galiojimas erdvės (teritorijos) atžvilgiu. Galiojimas laiko atžvilgiu. Galiojimas asmenų atžvilgiu. Lat’o nutarčių, lat’o senato nutarimų ir konstitucinio teismo nutarimų reikšmė bp. Baudžiamojo proceso teisės ir baudžiamosios teisės santykis. Iii tema. Baudžiamojo proceso principai. Baudžiamojo proceso principų samprata ir reikšmė. Baudžiamojo proceso principų sistema. Konstituciniai baudžiamojo proceso principai. Atskirų baudžiamojo proceso principų turinys. Nekaltumo prezumpcija. Proceso teisingumas (sąžiningumas). Proporcingumas. Teisingumą vykdo tik teismas. Rungimosi principas. Proceso viešumo principas. Proceso išsamumas ir greitumas. Teisė į gynybą. Proceso kalba. Teisėjo/teismo nešališkumo ir nepriklausomumo principas. Legalumas (baudžiamojo persekiojimo privalomumas) ir tikslingumas. Iv tema. Baudžiamojo proceso subjektai. Baudžiamojo proceso subjektų samprata ir sistema. Valstybės institucijos ir pareigūnai – baudžiamojo proceso subjektai. Teismas ir ikiteisminio tyrimo teisėjas. Prokuroras. Ikiteisminis tyrimas. Bylų procesas pirmosios instancijos teisme. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Nuosprendžio ir nutarties vykdymas. Bylų procesas kasacinės instancijos teisme. Ikiteisminio tyrimo įstaigos ir pareigūnai. Proceso dalyviai. Proceso dalyvių sąvoka. Įtariamasis. Kaltnamasis. Baudžiamojon atsakom


. Skundų dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų nagrinėjimas.

. Laikinas nušalinimas nuo pareigų ar laikinas teisės užsiimti tam tikra veikla sustebdymas.

. Savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai, nusikaIkiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro atliekama liudytojo ir nukentėjusiojo apk. Proceso veiksmų su nukentėjusiuKaltinamojo akto (ka) surašymo momentas ir proceso xxiii tema. Žemesniųjų teismų nutarčių aps. Proceso dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių pradėjimas ir naujai paaiškėjusių aplinkybių tyrimas. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo pagrindai.

Pareiškimo dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo padavimas ir sprendimo dėl baudžiamosi. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto arba europos žmogaus teisių teismo sprendimų.

Baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto arba europos žmogaus teisių teismo sprendimų prielaidprocesas (lot. Kilmės). Baudžiamasis procesas - tam tikros rūšies vyksmas, eiga. Teisinėjė valstybėje, baudžiamasis procesas – nusikalstamų veikų tyrimas ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimas teisme, vykstantis įstatymo nustatyta tvarka. Baudž. Proceso metu siekiama nustatyti, ar buvo padaryta nusikalstama veika ir kas tą veiką padarė. Nustačius tokį asmenį, sprendžiami jo pripažinimo kaltu bei bausmės jam paskyrimo klausimai.

Baudž. Proceso pradėjimas, nutraukimas ar užbaigimas kitokiu būdu įforminami teismo ir teisėsaugos pareigūnų priimamu sprendimu. Teisėsaugos pareigūnai numato tyrimo apimtį, o teismas – nagrinėjant bylą teisme atliktinus veiksmus, baudž. Procesas dažnai apibrėžiamas kaip teismo, prokuroro, policijos ir kt. Teisėsaugos pareigūnų veikla tiriant ir nagrinėjant baudž. Bylas. Tam tikrų sprendimų priėmimą gali inicijuoti proceso dalyviai – nukentėjusysis, įtariamasis, kaltinamasis, gynėjas, civilinis ieškovas, atsakovas, jų atstovai. Baudž. Procesas turi būti apibrėžiamas ne vien tik kaip valstybės įgaliotų, bet ir visų kt. Proceso subjektų veikla.

Veiksmų atlikimo ir sprendimų priėmimo sąlygų, tvarkos, nuoseklumo taisyklės, nustatytos įstatyme, vadinamos proseco forma.

  • Teisė Konspektai
  • 2011 m.
  • Guste
  • 90 puslapių (47709 žodžiai)
  • Teisės konspektai
  • Microsoft Word 230 KB
  • Baudžiamoji teisė
    8 - 3 balsai (-ų)
Baudžiamoji teisė. (2011 m. Liepos 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/baudziamoji-teise.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 12:19