Baudžiamojo proceso konspektai


Baudžiamojo proceso. Baudžiamasis procesas platesne prasme. Baudžiamasis procesas siauresne prasme. BPK 11 str. Reikalauja. Baudžiamojo proceso stadijos. BP stadija. Ikiteisminio tyrimo stadija. Bylos procesas pirmosios instancijos teisme. Teisiamasis posėdis. Bylos procesas apeliacinės instancijos teisme. Nuosprendžių ir nutarčių vykdymo stadija. Bylos nagrinėjimas kasacinės instancijos teisme. Procesinė forma. Proceso forma. Procesinės garantijos. Procesinės funkcijos. Baudžiamojo proceso funkcijos. Baudžiamojo proceso formos istorinės. Baudžiamojo proceso raida Lietuvoje. Baudžiamojo proceso mokslas. Baudžiamojo Proceso mokslo dalykas. Baudžiamojo proceso principai. Baudžiamojo proceso principų reikšmė. Baudžiamojo proceso principų klasifikacija. Principų apžvalga Nekaltumo prezumcijos principas. Proceso teisingumo ir sąžiningumo principas. Proporcingumo principas. Teisingumą vykdo tik teismas. Teisėjų nešališkumo ir nepriklausomumo principas. Rungimosi principas. Proceso viešumas. Baudžiamojo proceso dalyviai. Bylos eiga teismo proceso metu. Ikiteisminio tyrimo teisėjas. Ikiteisminio tyrimo įstaigos ir pareigūnai. Ekspertas , Specialistas , Vertėjas. Proceso dalyvių teisių užtikrinimas. Pagal įstatymą. Pagal įgaliojimą. Apskundimas Baudžiamajame procese. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas. BPK 107 ir 108 str. BPK 118 str. Įrodymai Baudžiamajame procese. Įrodymų liečiamumas. Įrodymų klasfikavimas. Įrodinėjimo subjektai ir įrodinėjimo pareiga. Įrodinėjimo dalykas. Įrodinėjimo procesas ir jo elementai. Kriterijai , kuriais remdamasis teismas vertina įrodymus. Procesinės prievartos priemonės. Ikiteisminis tyrimas bendrosios jo nuostatos. Ikiteisminio tyrimo atlikimo vieta. Atskirieji pavedimai. Ikteisminio tyrimo atlikimo terminai. Ikiteisminio tyrimo pradėjimas. Aplinkybėms , kurioms esant atsisakoma pradėti nusikalstamą veiką. Ikiteisminio tyrimo pradėjimo būdai. Ikiteisminio tyrimo pradėjimo formos. Ikiteisminio tyrimo veiksmai. Suėmimo terminai. Suėmimo skyrimas. Namų areštas. Įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo. Dokumentų paėmimas. Įtariamojo įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Specialiosios kardomosios priemonės Kalinio dalinio stebėjimas. Nepilnamečio atidavimas prižiūrėti. Neviešo pobūdžio procesinės prievartos priemonės. Kitos procesinės prievartos priemonės BPK 140 - 166 str. Kitos procesinės prievartos priemonės. Laikinas sulaikymas.

Baudžiamojo Proceso mokslas - atskira teisės mokslo šaka, kurią sudaro žinių sistema apie:

Įtariamasis ar kaltinamasis turi teisę bet kada atsisakyti gynėjo, išskyrus BPK 433 str.

Atstovavimą reglamentuoja BPK 52 ir 53 straipsniai. BPK nurodo 2 rūšių atstovavimus:

Priemonės paskyrimas. Pavyzdžiui, nutarties dėl kratos priėmimas, pasižadėjimo neišvykti priėmimas;

Pagal BPK priemonės yra skirstomos į kardomasias priemones ir kitas procesines priemones. Visos kardomosios priemonės numatytos BPK XI skyriuje. Kitos procesinės prievartos priemonės numatytos BPK XII skyriuje (BPK 140 str. - 163 str.).

Žmogaus laisvės neliečiamumą ribojančios prievartos priemonės (suėmimas, namų areštas, laikinas sulaikymas).

Ribojančios teisę į asmens neliečiamybę ir orumą (asmens krata, asmens apžiūra).

Kardomųjų priemonių skyrimo bendrosios nuostatos numatytos BPK 121 str. Apie suėmimo skyrimo pagrindus ir sąlygas numatyta BPK 122 str.

Nagrinėjant BB apeliacine tvarka, teisėjų kolegijos pirmininkus paskirtas V. Grigas. Ikiteisminio tyrimo metu, jis pratesė įtariamųjų suėmimą. ar privalo jis nusišalinti? BPK 58 str. 2 d. 2 p.

Ikiteisminio tyrimo uždaviniai:1. Išsiaškinti visas reikšmingas nusikalstamos veikos aplinkybes (objektyvioji, subjektyvioji pusė, sunkinančios - lengvinančios aplinkybės, žalos dydis);

Proceso viešumo principas. Kardomųjų priemonių teismo posėdžiai visada nevieši. Proceso viešumo prinicipas ikiteisminiame tyrime yra daug siauresnis.

Dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo advokato padejėjas negali ginti teisme, bet gali ginti ikiteisminiame tyrime.

Baudžiamosios proceso teisės teisiniai santykiai - tai teisiniai santykiai atsirandantys ikiteisminio ir teisminio tyrimo metu. Subjektai, objektai ir turinys.

Žalos atlyginimo formos: savanoriškas žalos atlyginimas, daiktų ar vertybių gražinimas teisėtam jo savininkui, civilinies ieškinys baudžiamajame procese.

Ikiteisminį tyrimą atlieka tos vietovės ikiteisminio tyrimo įstaiga, kurios veiklos teritorijoje buvo padaryta nusikalstama veika. Atitinkamai taip pat nustatoma ir prokuratūra, kuri vadovaus ikiteisminiui tyrimui.

Ikiteisminis tyrimas gali būti perduotas kitos vietovės ikiteisminio tyrimo įstaigai, net jei buvo padaryta nusikalstama veika, tai atvėjais, kuomet:

Atskirasis pavedimas - tai ikiteisminį tyrimą atliekančio pareigūno arba kontroliuojančio prokuroro pavedimas kitos vietovės ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokuratūrai atlikti tam tikrus procesinius veiksmus.

Ikiteisminį tyrimą atliekantis pareigūnas gali duoti atskirąjį pavedimą tik tokios pačios rūšies ikiteisminio tyrimo įstaigai. Tais atvejais, kuomet yra būtinybė duoti pavedimą kitos rūšies ikiteisminio įstaigai arba prokuratūrai, atskirąjį pavedimą duoda tyrimą kontroliuojantis prokuroras.

Įstaiga negali atsisakyti vykdyti atskirojo pavedimo, nebent jo įvykdyti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių. Tačiau tokiuo atveju apie tokias priežastis detaliai turi būti informuotas pavedimą daręs pareigūnas. Atskirasis pavedimas turi būti įvykdomas per trumpiausią laiką ir visa pavedimo medžiaga išsiunčiama pavedimą padariusiam pareigūnui.

Baiginėjantis ikiteisminio tyrimo atlikimo terminui, tyrimą atliekantis pareigūnas kontroliuojančiam prokurorui pateikia ataskaitą kokie ikiteisminio tyrimo veiksmai buvo atlikti; kodėl ikiteisminis tyrimas iki šiol nėra baigtas; kokiuos veiksmus dar butina atlikti. Prokuroras įvertinęs tyrėjo nurodytas aplinkybes, esant pagrindui, su prašymu pratęsti ikteisminio tyrimo atlikimo terminą, kreipiasi į aukštesnįjį prokurorą. Jeigu yra pagrindas, aukštesnysis prokurorą terminą pratęsia 3 mėnesiams (papildomų sąlygų nėra) arba pratęsia 6 mėnesiam. Tada yra numatytos tam tikros sąlygos bei turi būti atlikti visi procesiniai veiksmai ir:

Dėl nusikalstamų veikų, kurios įvardintos BPK 407 str. ikiteisminis nėra atliekamas, o asmuo nukentėjęs nuo šių nusikalstamų veikų turi teisę kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. Tais atvejais, kai nėra žinomas įtariamasis dėl BPK 407 str. išvardintų nusikalstamų veikų, tai ikiteisminis tyrima pradedamas bendra tvarka.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 71 KB
  • 2014 m.
  • 15 puslapių (9023 žodžiai)
  • Austė
  • Baudžiamojo proceso konspektai
    10 - 4 balsai (-ų)
Baudžiamojo proceso konspektai. (2014 m. Birželio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/baudziamojo-proceso-konspektai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 16:04
×