Baudžiamojo proceso teisė (2)


BAUDŽIAMOJO PROCESO ATSISKAITYMAS NR. Apibrėžti bendrųjų ikiteisminio tyrimo nuostatų sampratą ir reikšmę. Ikiteisminis tyrimas. Plačiau aptariant ikiteisminio tyrimo paskirtį , galima išskirti dvi užduotis. Kas yra ikiteisminio tyrimo subjektai. Kokios yra ikiteisminio tyrimo įstaigos. Kokie yra ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagrindai ir tvarka. Kada ikiteisminis tyrimas pradedamas tik pagal nukentėjusiojo skundą ar jo teisėto atstovo pareiškimą , ar prokuroro reikalavimą. Kokie yra atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą pagrindai. Kokia tvarka skundžiamas ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Kokie yra prokuroro įgaliojimai , atliekant ikiteisminį tyrimą. Kokios yra ikiteisminio tyrimo pareigūnų teisės ir pareigos. Kokie yra ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai. Kaip nustatoma ikiteisminio tyrimo vieta. Kas yra atskirieji pavedimai. Kokie yra ikiteisminio tyrimo terminai. Kokiais atvejais ikiteisminio tyrimo duomenys neskelbtini. Kas yra ikiteisminio tyrimo veiksmai samprata , sistema , klasifikacija ir jų reikšmė. Kaip fiksuojama tyrimo veiksmų eiga ir rezultatai. Kaip realizuojama proceso dalyvių teisė susipažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis. Pateikti įrodinėjimo proceso sampratą , tikslą ir turinį. Įrodinėjimo tikslas. Kokios yra įrodinėjimo formos. Pateikti įrodymų baudžiamajame procese sampratą , rūšis. Kaip klasifikuojami įrodymai. Kokie reikalavimai keliami įrodymams. Įrodymais gali būti pripažinti tik leistinus. Pateikti įrodinėjimo dalyko sampratą. Pateikti įrodinėtinų byloje aplinkybių sampratą , sistemą. Kokios yra įrodinėjimo ribos. Įrodinėjimo ribos. Kokie yra įrodinėjimo subjektai ? Kaip jie klasifikuojami.


Plačiau aptariant ikiteisminio tyrimo paskirtį, galima išskirti dvi užduotis:

1) greitai ir iki galo išaiškinti padarytus nusikaltimus;

2) laiku užkirsti kelią rengiamiems nusikaltimams.

Kokie yra ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagrindai ir tvarka?

1) gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką;

2) prokurorui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui patiems nustačius nusikalstamos veikos požymius.

Kada ikiteisminis tyrimas pradedamas tik pagal nukentėjusiojo skundą ar jo teisėto atstovo pareiškimą, ar prokuroro reikalavimą?

Nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nuorašas siunčiamas skundą, pareiškimą ar pranešimą padavusiam asmeniui. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas nutarimo nuorašą per dvidešimt keturias valandas privalo išsiųsti prokurorui.

2. Kai ikiteisminį tyrimą ar atskirus jo veiksmus atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūnai, prokuroras privalo kontroliuoti, kaip vyksta ikiteisminis tyrimas.

3. Prokuroras duoda ikiteisminio tyrimo pareigūnams privalomus nurodymus, panaikina neteisėtus ar nepagrįstus jų nutarimus, paveda kriminalinės žvalgybos subjektams panaudoti kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdus ar priemone.

4) dėl nutraukto ikiteisminio tyrimo atnaujinimo;

5) dėl tyrimo užbaigimo ir kaltinamojo akto surašymo.

7) Tik prokuroras gali kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją dėl šio teisėjo kompetencijai priskirtų veiksmų atlikimo.

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas, atlikdamas ikiteisminį tyrimą, turi teisę atlikti visus BPK numatytus veiksmus, išskyrus tuos, kuriuos gali atlikti tik prokuroras ar ikiteisminio tyrimo teisėjas.

Ikiteisminio tyrimo įstaigos ar jos padalinio vadovas pagal kompetenciją organizuoja ikiteisminio tyrimo įstaigos ar jos padalinio veiklą ir kontroliuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinę veiklą taip, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika.

Savo iniciatyva ikiteisminio tyrimo teisėjas jokių veiksmų neatlieka.

Kitos vietovės prokurorui ar ikiteisminio tyrimo įstaigai atlikti nusikalstamos veikos tyrimą paveda aukštesnysis prokuroras.

Ikiteisminio tyrimo įstaiga turi teisę pavesti tyrimo veiksmus atlikti tik tokiai pat kitos vietovės ikiteisminio tyrimo įstaigai. Jeigu atlikti atskirus veiksmus reikia pavesti kitos vietovės kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai, su atitinkamu prašymu kreipiamasi į prokurorą.

Kas yra ikiteisminio tyrimo veiksmai: samprata, sistema, klasifikacija ir jų reikšmė.

Ikiteisminio tyrimo veiksmai - ikiteisminio tyrimo subjektai atlieka tik tuos veiksmus, kurie atliekami siekiant surinkti duomenis turinčius reikšmės tiriant nusikalstamos veikos aplinkybes ir nustatant tiesą byloje, trumpai tariant tik tyrimo veiksmus.

Protokolą pasirašo atlikęs tyrimo veiksmą asmuo, protokolą surašęs asmuo ir visi kiti asmenys, dalyvavę atliekant tyrimo veiksmą. Protokole daromi pakeitimai, pataisymai ir papildymai turi būti aptariami.

Įtariamasis ir jo gynėjas, nukentėjusysis ir jo atstovas ikiteisminio tyrimo metu bet kuriuo momentu turi teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis, išskyrus proceso dalyvių asmens duomenis, saugomus atskirai nuo kitos ikiteisminio tyrimo medžiagos, taip pat susipažinimo metu daryti ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas ar išrašus. Rašytinis prašymas susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ar susipažinimo metu daryti ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas ar išrašus pateikiamas prokurorui. Prokuroras privalo išnagrinėti prašymą ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jo gavimo dienos, o kai prašymui išnagrinėti reikalinga ikiteisminio tyrimo medžiaga, – per septynias dienas nuo šios medžiagos gavimo.

Jeigu įtariamasis yra suimtas, teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis ir teisę daryti ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas ar išrašus turi jo gynėjas, o atsisakius gynėjo – įtariamasis.

Įrodinėjimo tikslas – nustayti byloje tiesą. Įrodinėjimo pareiga baudžiamajame procese tenka valstybės pareigūnams ir institucijoms.

2) Netiesioginiai. Įrodymai, kuriais įrodinėjamas tarpinio fakto buvimas, o paskui ir įrodinėjimo dalyko elementu esanti aplinkybė.

1) Pirminiai. Duomenys, gauti iš tiriamą aplinkybę tiesiogiai suvokusio savo jutimo organais asmens.

  • Microsoft Word 37 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (5852 žodžiai)
  • Universitetas
  • Toma
  • Baudžiamojo proceso teisė (2)
    10 - 10 balsai (-ų)
Baudžiamojo proceso teisė (2). (2016 m. Balandžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/baudziamojo-proceso-teise-2.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 00:14
×