Baudžiamojo proceso teisė (3)


Baudžiamojo proceso teisė atsiskaitymas nr. Kas yra bylų proceso pirmosios instancijos teisme samprata , struktūra , reikšmė ? Koks yra proceso pirmosios instancijos teisme ryšys su kitomis proceso stadijomis. Kas yra teismingumas samprata. Kokios teismingumo rūšys. Kas sudaro Teismo sudėtį. Kokie teismo pirmininko , teismo sekretoriaus įgaliojimai. Teismo pirmininkas. Kokios yra bendrosios nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nuostatos samprata , stadijos , nagrinėjimo ribos , kaltinimo pakeitimas teisme. Kaip vyksta bylos nagrinėjimas teisme procedūra , nagrinėjimo struktūra. Kaip paskelbiamas nuosprendis. Koks yra bylų procesas apeliacinės instancijos teisme samprata , reikšmė , uždaviniai , struktūra ? Kokios yra apeliacinės instancijos teismo sprendimų , priimtų išnagrinėjus bylą rūšys. Kokie yra nuosprendžio panaikinimo ir bylos nutraukimo pagrindai. Kokie yra nuosprendžio pakeitimo pagrindai. Kokie yra nuosprendžio panaikinimo ir naujo nuosprendžio priėmimo pagrindai. Kokia tvarka vyksta teismo nuosprendžio ir nutarties įsiteisėjimas. Kokia yra nuosprendžio pateikimo vykdyti tvarka. Koks yra bylų procesas kasacinės instancijos teisme samprata , uždaviniai ir reikšmė , struktūra ? Kokie kasacinio proceso skirtumai nuo apeliacinio proceso. Kokia tvarka aukštesniesiems teismams skundžiamos žemesniųjų teismų nutartys. Kokiais atvejais galimas baudžiamosios bylos atnaujinimas. Kokia tvarka atnaujinamos baudžiamosios bylos.


Apygardų teismuose baudžiamąsias bylas nagrinėja BPK 225 straipsnio 2 dalyje numatytos sudėties teismas.

Kokie teismo pirmininko, teismo sekretoriaus įgaliojimai?

siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;

tvarkyti bylas (į jas įsiūti procesinius dokumentus dokumentus);

Kaip vyksta bylos parengimo nagrinėti teisme procesinė tvarka: teisėjų paskyrimas, susipažinimas su byla, klausimai išsprendžiami perduodant bylą nagrinėti teisme?

Kokios yra bendrosios nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nuostatos: samprata, stadijos, nagrinėjimo ribos, kaltinimo pakeitimas teisme?

bylos nagrinėjimo teisme principai (pagr. KT ir BPT nuostatos)

2. Nuosprendis priimamas pasitarimų kambaryje. Tuo metu šiame kambaryje gali būti tik teisėjai, kurie įeina į tą bylą išnagrinėjusio teismo sudėtį.

5.Pirmas balsuoja mažiausią teisėjo darbo stažą turintis teisėjas. Teisiamojo posėdžio pirmininkas balsuoja paskutinis.

8.Teismas, apsvarstęs ir išsprendęs nuosprendžiui priimti reikalingus klausimus, surašo nuosprendį.

9.Nuosprendį pasirašo visi jį priėmę teisėjai. Teisėjas, kuris laikosi kitos nuomonės, taip pat pasirašo nuosprendį.

10.Nuosprendžio ištaisymai turi būti pačiame nuosprendyje aptarti ir visų teisėjų pasirašyti.

3. Nuosprendis skelbiamas dalyvaujant kaltinamajam, jo gynėjui ir prokurorui, jeigu teismas nenusprendžia kitaip.

netinkamai išspręsti kiti nuosprendžio klausimai.

bylą išnagrinėjo šališkas pirmosios instancijos teismas

byla išnagrinėta pažeidžiant teismingumo taisykles, arba kai paaiškėja, kad nuteistajam turėjo būti taikomos priverčiamosios medicinos priemonės;

1) panaikinti nuosprendį ir nutraukti bylą, kai yra BPK 327 str. 2 dalyje numatytos aplinkybės;

1. Įsiteisėjusį nuosprendį, išskyrus BPK 337 straipsnyje numatytus atvejus (jei yra suėjusi LR BK nustatyta apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senatis; arba jo vykdymas atidėtas, kol pasibaigs teismo nustatytas nuosprendžio vykdymo atidėjimo terminas) pateikia vykdyti jį priėmęs teismas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo arba nuo bylos grąžinimo iš apeliacinės instancijos teismo dienos.

Kokios priimamos išnagrinėjusio kasacinę bylą teismo nutartys, jų turinys?

bylą išnagrinėjo šališkas pirmosios instancijos teismas;

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 42 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 6 puslapiai (3480 žodžiai)
  • Toma
  • Baudžiamojo proceso teisė (3)
    10 - 3 balsai (-ų)
Baudžiamojo proceso teisė (3). (2016 m. Balandžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/baudziamojo-proceso-teise-3.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 15:09
×