Baudžiamosios teisės pagrindai: bendrininkavimas


Teisės į gynybą įgyvendinimo formos. Suėmimo sąlygos BPK 122 str. Suėmimo skyrimas Kai asmuo nesulaikytas. Kai asmuo laikinai sulaikytas. Trukmė ir termino pratęsimas. Terminus pratęsti galima. Perdavimas pagal teismingumą. Gali būti klasifikuojamos. Gynėjas turi teisę. Nuo. Atsakomybės atleistas asmuo nėra teismo pripažįstamas kaltu padaręs nus. Veiką ir todėl neturi teistumo.


Sąvoka- tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių, pakaltinamų, turinčių įstatymo numatytą amžių, asmenų dalyvavimas padarant nusikalstamą veiką. 

Vykdytojas- laikomas asmuo, betarpiškai padaręs nusikalstamą veiką(24 str 3d) t.y. tas asmuo, kuris pilnai ar dalinai realizavo objektyvią nus. Pusę.

Padėjėjas- asmuo, padėjęs padaryti nus, duodamas patarimų, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, t.p. asmenys iš anksto pažadėję paslėpti nusikaltėlį, nusikaltimo įrankius, priemones ar daiktus, įgytus nusikalstamu būdu. Jis nerealizuoja obj. pusės.

įtariamasis (kaltinamasis, nuteistasis, išteisintasis) turi teisę gintis, pasinaudodamas gynėjo paslaugomis.

Dėl anonimiškumo nukentėjusiajam ar liudytojui suteikimo numatyta, kad tokia apsaugos priemonė kaip anonimiškumo suteikimas gali būti taikoma, tik tada, kai įtariamieji, kaltinamieji, teisiamieji, jų draugai, giminaičiai ar kiti asmenys iš parodymų negalės nustatyti liudytojo tapatybės. Jei tapatybės nuslėpti neįmanoma, anonimiškumo taikymas netektų prasmės, todėl turėtų būti taikomos kitos liudytojo apsaugos priemonės.

Sąlygos:grėsė pavojus jam pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar valstybės interesams

Suėmimo skyrimo pagrindą ir motyvus savo nutartyje privalo nurodyti teisėjas

Kai asmuo laikinai sulaikytas. Suimamo asmens apklausoje paprastai turi dalyvauti prokuroras ir gynėjas, jei gynėjas yra pakviestas įtariamojo ar paskirtas jam prašant. Suimtam įtariamajam būtinai yra paskiriamas gynėjas (BPK 51 str.). Kadangi toks gynėjas pirmiausia turėtų bandyti išsiaiškinti, ar pagrįstai įtariamajam paskirtas suėmimas, būtų logiškiau, jei įtariamasis gynėjo paslaugomis naudotųsi jau skiriant suėmimą. Atsižvelgiant į tai, prokuroras, prieš kreipiantis į teismą dėl suėmimo skyrimo, turėtų išsiaiškinti, ar neturintis gynėjo įtariamasis jo nepageidauja turėti.

negali vykti posėdis dėl suėmimo be prokuroro, nes teisėjas negali prisiimti iniciatyvos dėl suėmimo paskyrimo, kitaip kiltų klausimas dėl jo nešališkumo.

Maksimalios suėmimo trukmės per visą baudžiamąjį procesą nei BPK, nei tarptautiniai aktai nenumato. BPK detaliai reglamentuoja tik suėmimo terminų pratęsimą ir maksimalią suėmimo trukmę per ikiteisminį tyrimą.

BPK 127 str. numatytos pagrindinės suėmimo taikymo trukmės ir terminų tęsimo ikiteisminio tyrimo metu taisyklės.

Teisėjas posėdyje priima nutartį pratęsti suėmimo terminą arba šio termino nepratęsti.

procesinės prievartos priemonės gali būti taikomos neatsižvelgiant į proceso dalyvių valią ir norą.

užtikrinti asmenų, ypatingai įtariamojo (kaltinamojo), dalyvavimą procese. Siekiant šio tikslo gali būti skiriamas suėmimas, atvesdinimas;

užtikrinti įrodymų (duomenų) surinkimą, patikrinimą ir įvertinimą. Siekiant apsaugoti daiktinius įrodymus ar kitus duomenis nuo sunaikinimo, suklastojimo, liudytojus nuo bauginimo, gali būti skiriamas suėmimas, atliekama krata, poėmis.

užtikrinti, kad būtų vykdomas teismo nuosprendis ar nutartis: sumokėta teismo paskirta bauda, konfiskuotas turtas arba būtų vykdomas civilinis ieškinys. Siekiant šio tikslo gali būti laikinai apribotos nuosavybės teisės.

užtikrinti, kad būtų vykdomos proceso dalyvių pareigos. Bauda, areštas gali būti skiriami proceso dalyviams, nevykdantiems pareigūnų teisėtų nurodymų (BPK 163 str.).

užtikrinti, kad įtariamasis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Siekiant šio tikslo gali būti skiriamas suėmimas (BPK 122 str. 1, 4 d.). Nors šis tikslas baudžiamojo proceso doktrinoje diskutuojamas ir kritikuojamas, vis dėl to baudžiamuosiuose procesiniuose įstatymuose yra numatytas.

  • Microsoft Word 43 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (4003 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sandra
  • Baudžiamosios teisės pagrindai: bendrininkavimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Baudžiamosios teisės pagrindai: bendrininkavimas . (2019 m. Rugpjūčio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/baudziamosios-teises-pagrindai-bendrininkavimas.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 13 d. 00:34
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!