Bausmės skyrimo pagrindai pagal Lietuvos respublikos Baudžiamąjį Kodeksą


Įvadas. Bausmės skyrimo pagrindai. Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcija ir jos reikšmė. Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies nuostatų reikšmė skiriant bausmę. Bausmės skyrimo atvėjai teismų praktikoje. Išvados. Literatūros sąrašas.


Pirma ir antra bausmės skyrimo taisyklės formuluoja tam tikrus imperatyvus teismui skiriant bausmę. Šių imperatyvų jis privalo paisyti. Tai įstatymo nuostatos, kurios iš esmės varžo teismo laisvę skiriant bausmę, o jų nesilaikymas skiriant bausmę yra vienas iš pagrindinių aukštesnės instancijos teismui gavus atitinkamą skundą keisti arba naikinti nuosprendį. Tačiau, kaip matysime vėliau, jie teismo laisvę varžo neperžengdami tam tikrų ribų, jos visiškai neatimdami. Trečia taisyklė įpareigoja teismą skiriant bausmę įvertinti tam tikras byloje esančias nusikaltimo aplinkybes. Tačiau kitaip nei pirmos dvi taisyklės, ši daugiau laisvės skiriant bausmę palieka teisėjo teisinei sąmonei ar, kitais žodžiais tariant, teismo nuožiūrai.

2. BAUDŽIAMOJO KODEKSO SPECIALIOSIOS DALIES STRAIPSNIO SANKCIJA IR JOS REIKŠMĖ PARENKANT BEI SKIRIANT BAUSMĘ

Už padarytą nusikaltimą skirtinos bausmės išvardytos BK specialiosios dalies straipsnių sankcijose. Bausmę kaltininkui skiria tik teismas. Atsižvelgus į nusikaltimo pobūdį baudžiamąsias bylas nagrinėja ir bausmes skiria teisėjas vienasmeniškai arba trijų teisėjų kolegija. Taigi teismą gali sudaryti vienas arba trys teisėjai. Visais atvejais bausmės skiriamos Lietuvos Respublikos vardu.

Atreiptinas dėmesys, kad nors BK 42 straipsnio 1 ir 2 dalys, įtvirtinančios bausmių sistemą, numato gerokai daugiau bausmių rūšių, negu bet kurio BK specialiosios dalies straipsnio sankcija, tai dar nereiškia, kad teismas kiekvienam kaltinamajam gali skirti bet kurią iš BK 42 straipsnyje numatytų bausmių. Skirdamas bausmę teismas pirmiausia vadovaujasi ne BK 42 straipsniu, o BK specialiosios dalies straipsnyje numatyta sankcija. Tai pirmoji bausmių skyrimo taisyklė. Būtent nuo jos prasideda bausmės skyrimo procesas. Teismas paprastai skiria tik tos rūšies ir tokio dydžio bausmę, kuri numatyta kaltininkui inkriminuoto BK straipsnio sankcijoje. Šios taisyklės nesilaikymo padarinys yra priimto nuosprendžio pakeitimas.

Teismo skirta bausmė kaltininkui daugiausia priklauso nuo to, kaip įstatymo leidėjas formuluoja įstatymo sankcijas, kiek bausmių rūšių jos numato. Sankcijų formulavimas – tai ne tik bausmių rūšių ir dydžio nustatymas. Sankcijų problema – tai kartu ir baudžiamosios politikos problema. Juk kiek bausmių rūšių bus nustatyta sankcijose, tiek jų teismai galės rinktis. Jei už nusikaltimą bus numatyta tik laisvės atėmimo bausmė, jokios bendrosios dalies nuostatos nepakeis situacijos. Kaip pavyzdį galima pateikti 1961 metų BK, kuriame už daugelį nusikaltimų sankcijose buvo numatyta tik laisvės atėmimo bausmė, todėl ir praktikoje ji aiškiai vyravo, palyginti su kitomis bausmėmis.

Pažymėtina, kad BK specialiosios dalies sankcijose formuluojamos skirtinos už nusikalstamą veiką bausmės, tačiau neretai įvardijama tik bausmės rūšis, bet ne esminiai bausmės elementai, kaip antai bausmės dydis, suvaržymų pobūdis. Sankcijoje formuluojami tik laisvės atėmimo bausmės dydžiai. Kitos bausmės sankcijoje tik įvardijamos, nenustatomi nei jų dydžiai, nei kiti reikšmingi baudimo elementai. Taigi jei teismas nuspręs kaltininkui skirti laisvės apribojimo bausmę, numatytą BK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, kils klausimas, ar pakaks nuosprendžio rezoliucinėje dalyje užrašyti žodžius „skirti laisvės apribojimą“. Ar tokia bausmė bus aiški? Nesusipažinus su BK skyriaus „Bausmė“ nuostatomis nebus išvengta įstatymo pažeidimų.

  • Microsoft Word 34 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2972 žodžiai)
  • Kolegija
  • Aida
  • Bausmės skyrimo pagrindai pagal Lietuvos respublikos Baudžiamąjį Kodeksą
    10 - 3 balsai (-ų)
Bausmės skyrimo pagrindai pagal Lietuvos respublikos Baudžiamąjį Kodeksą. (2017 m. Gruodžio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/bausmes-skyrimo-pagrindai-pagal-lietuvos-respublikos-baudziamaji-kodeksa.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 19 d. 04:31
×