Bausmių vykdymo teisė


Pataisos įstaigos administracijos veikla susiklosčius ypatingai situacijai. Bausmių vykdymo teisės konspektas. Bausmės teorijos pasirinkimas yra valingas valstybės pasirinkimas. Bausmiu vykdymo konspektas. Bvt konspektas. Bausmiu vykdumo konspektai. Bausmių vykdymo teisė konspektai. Bausmiu vykdymo teise konspektas. Bausmiu vykdymo teise-konspektas.

Bausmių vykdymo politika. Bausmių vykdymo teisės (bvt) dalykas, metodas ir sąvoka. Bvt ryšys su kitomis teisės šakomis. Bvt sistema. Bvt norma. Bvt principai. Bvt šaltiniai. Tarptautiniai aktai -bvt šaltiniai. Nuteistųjų asmenų teisinė padėtis. Institucijų vykdančių kriminalines bausmes, sistema. Laisvės atėmimo vietų rūšys. Nuteistųjų laisvės atėmimu k. Asifikavimas ir diferencijavimas. Režimo laisvės atėmimo vietose sąvoka ir pagrindiniai reikalavimai. Nuteistųjų laisvės atėmimu darbo sąlygos. Nuteistųjų laisvės atėmimu darbo užmokestis. Pagrindinės auklėjamojo darbo formos su nuteistaisiais laisvės atėmimu. Nuobaudos, taikomos atliekantiems laisvės atėmimą. Bendrasis lavinimas laisvės atėmimo vietose. Profesinis techninis nuteistųjų laisvės atėmimu rengimas. Materialinė atliekančių laisvės atėmimo bausmę atsakomybė. Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų tvarka ir sąlygos. Paleidimo iš laisvės atėmimo vietų tvarka ir sąlygos. Įstaigos administracijos veikla, susiklosčius ypatingai situacijai. Saugumo priemonės, jų naudojimo tvarka ir pagrindai. Šaunamojo ginklo naudojimo pagrindai ir tvarka. Pataisos darbų be laisvės atėmimo vykdymas. Išskaitų iš nuteistųjų pataisos darbais be laisvės atėmimo tvarka. Atleidimo nuo bausmės atlikimo pagrindai ir tvarka. Baudos vykdymas. Laisvės atėmimo atlikimo ypatybės moterims. Laisvės atėmimo atlikimo ypatybės nepilnamečiams. Turto konfiskavimo vykdymas. Atėmimo teisės dirbti darbą ar užimti tam tikras pareigas vykdymas. Bausmės vykdymo atidėjimas.

Baudžiamoji politika - tai sudedamoji valstybės vidaus politikos dalis, kurios paskirtis yra baudžiamųjų įstatymų pagrindu apsaugoti valstybės gyventojus nuo nusikalstamų kėsinimųsi. Objektyviąja prasme - tai baudžiamosios teisės priemonių visuma, sudaranti vieną nusikalstamumo kontrolės krypčių. Baudžiamosios politikos turinį lemia valstybaudžiamosios politikos kryptingumą rodo bausmių sistema - šios baunulemia, kiek bus efektyvi bvp. Visa bv sistema yra parazitiuojanti, nes nekuria jokios ekonominės vertės. Nuo jos priklauso kokios bus skiriamos priemonės, o kas liks tik deklaracijomis.

Bausmės atlikimo sistema, kuri glaudžiai siejasi su bausmės teorija - jos pasirinkimas yra valingas valstybės sprendimas, tačiau jį lemia ir teisės tradicijos ir papročiai, tarptautinės teisės reikalavimai.

Sistemos vystėsi kartu su žmonija. Bv pagrindas – la. Tuo metu susiformavę pr-pai vėliau buvo pritaikomi ir kitoms bausmėms. Taip jie tapo bv sistemos pr-pais. Labai sąlyginai skiriamos ba sistemos, išsivysčiusios iš bausmės teorijų - atpildo, bauginimo, fizinės galimybės padarytbvt dalykas - tai bvt normomis reguliuojami visuomeniniai santykiai, kurie susiklosto tarp valstybės ir n. Santykiai yra tarp valstybės ir nuteistojo, tarp valstybės institucijų, tarp valstybės institucijų ir trečiųjų asmenų, tarp nuteistųjų i. Bvt santykiai susiklosto dėl b vykdymo ir atlikimo. Požymio esmė – bvt reglamentuoja tik tai, kas sudaro b vykdbvt naudojami abu metodai, bet labiausiai išreikštas yra administracinis, Nuteistasis turi paklūsjei nuteistojo elgesys neteisėtas, bet jis sukeltas teisėtų reikalavimų administracija negali taikyti administracinio poveikio priemonių.

Bvt sąvoka - bvt - visuma valstybės nustatytų teisės normų, kurios įtvirtina pagrindinius bausmių vykdymo principus, nustato valstybės institucijų ir pareigūnų veiklos metodus, formas ir priemones bei apibrėžia nuteistųjų teisinę padėtį bausm. Su baudžiamąja teise - bt apibrėžia, kas yra bausmė, nusikalstamos veikos ir numato bausmes už jų padarymą.

Bvt reguliuoja, kaip praktiškai turi būti įvykdyta teismo paskirta bausmė už padarytą nusikaltimą. Bt yra materialinė teisė, o bvt - formalioji teisės šaka, taigi tarp jų yra tiesioginis ryšys.

Su baudžiamojo proceso teise - tai formalioji teisės šaka, kuri reguliuoja kvotos, parengtinio tardymo, prokuratūros organų ir teismo veiklą iškeliant, tiriant ir nagrinėjant baudžiamąsias bylas bei vykdant nuosprendį.

Ryšys su bvt - teismas, spręsdamas tam tikrus procesinius klausimus, pvz.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 55 KB
  • 2011 m.
  • 20 puslapių (10983 žodžiai)
  • Bausmių vykdymo teisė
    8 - 2 balsai (-ų)
Bausmių vykdymo teisė. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/bausmiu-vykdymo-teise.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 15:39
×