Bazelio komiteto veikla


Bazelio komitetas. Bazelio komiteto sudėtis. Kapitalo pakankamumo samprata ir reikšmė. Iki Bazelio komiteto sukūrimo. Bazelio komiteto įkūrimas ir 1988 m. Susitarimas dėl kapitalo. Pagrindinės Bazelio susitarimo ypatybės. Bazelio susitarimo reikšmė. Bazelio susitarimo 1996 m. papildymas. Rinkos rizikos kapitalo reikalavimai. Baigiamosios pastabos. Literatūros sąrašas.


Priežiūros ir įgyvendinimo grupė turi 2 tikslus, tai skatinti laiku, nuosekliai ir veiksmingai įgyvendinti Bazelio komiteto standartus ir gaires; ir paankstinti bankų priežiūros patobulinimus.

Politikos vystymo grupė remia komitetą vystydama įvaizdžio politiką.

Makrolygio rizikos ribojimo priežiūros grupė stebi ir teikia ataskaitas komitetui apie sistemines rizikas ir pasaulio įvykius, kurie susiję su makrolygio rizikos ribojimo ir svarbių sisteminių bankų priežiūrą.

Apskaitos ekspertų grupė dirba, kad padėtų užtikrinti, kad tarptautinės apskaitos ir audito standartai ir praktikos skatintų patikimą rizikos valdymą bankuose

Bazelio konsultacinė grupė sutelkia forumus, kad pagilintų komiteto bendradarbiavimą su priežiūros institucijomis visame pasaulyje bankų priežiūros klausimais.

Argentinos, Australijos, Belgijos, Brazilijos, Kanados, Kinijos, Europos Sąjungos, Prancūzijos, Vokietijos, Honkongo, Indijos, Indonezijos, Italijos, Japonijos, Korėjos, Liuksemburgo, Meksikos, Nyderlandų, Rusijos, Saudo Arabijos, Singapūro, Pietų Afrikos, Ispanijos, Švedijos, Šveicarijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės ir JAV centriniai bankai.

- skaidrumas ir suprantamumas, užtikrinantis antros priežiūros institucijos rinkos veiklos efektyvumą.

Po minimalaus kapitalo reikalavimų rodiklio (arba kartu) pradėtas skaičiuoti visų indėlių ir kapitalo santykis. Pavyzdžiui, JAV šiuo santykiu pirmiausia buvo siekiama apriboti pinigų kiekio didėjimą, kai nėra centrinio banko. Šiuo reikalavimu taip pat siekta apginti indėlininkų interesus. Kai kuriose šalyse įvairioms indėlių rūšims buvo nustatyti nevienodi minimalūs reikalavimai, pavyzdžiui, indėliams iki pareikalavimo jie paprastai būdavo didesni.

Susitarimo preambulėje jo kūrėjai suformulavo du pagrindinius tikslus: 1) sustiprinti tarptautinės bankų sistemos stabilumą ir saugumą, 2) suvienodinti tarptautinių bankų konkurencines sąlygas. Pirmasis tikslas rodo pagrindinės kapitalo funkcijos nenumatytų nuostolių amortizavimo svarbą, o antruoju komitetas siekia panaikinti nevienodų kapitalo pakankamumo taisyklių įtaką tarptautiniam konkurencingumui, t. y. įvairiose šalyse registruoti bankai neturėtų konkuruoti saugumo sąskaita.

- visiškai apmokėtos;
- nekaupiamosios;
- galinčios bet kuriuo momentu absorbuoti nuostolius;
- subordinuotos indėlininkų, skolintojų ir subordinuotų paskolų atžvilgiu; - pastovios;
- negarantuotos atskiru banko (ar susijusio subjekto) turtu ar bendra

garantija;
- atšaukiamos banko iniciatyva anksčiausiai po 5 metų, esant priežiūros

Antroji naujovė yra banko balansinių ir nebalansinių straipsnių suskirstymas į 5 rizikos kategorijas (0%, 10%, 20%, 50% ir 100%), skaičiuojant pagal jas atsižvelgiant į riziką pakoreguotą turtą ir nebalansinius straipsnius. Nevienodų rizikos kategorijų suteikimas įvairioms turto ar įsipareigojimų kategorijoms yra logiškas žingsnis, tačiau jo naudą mažina grubiai nustatytos tik penkios rizikos kategorijos, kadangi neatsižvelgta į kartais labai skirtingą kiekvienoje kategorijoje esančių aktyvų riziką. Pavyzdžiui, priežiūros tikslais bankas turės atidėti 8 procentus (Lietuvoje 10%) kapitalo visoms paskoloms, suteiktoms privačiam sektoriui, nepriklausomai nuo to, ar paskola suteikta ką tik įsikūrusiai mažai prekybos įmonei, ar dideliam AAA kredito reitingą turinčiam pramonės koncernui. Galima prieštarauti, jog susitarimo sumanytojai nustatė vidutinius kiekvienos rizikos kategorijos dydžius (pavyzdžiui, bankas gali nuspręsti, kad vienoms paskoloms 100 procentų kategorijoje reikia paskirstyti 2 procentus, kitoms 16 procentų kapitalo, o tai reikštų vos ne priverstinį diversifikavimą), tačiau, esant tokiam dinamiškam verslui, yra beveik neįmanoma tiksliai išlaikyti reikiamą portfelio subalansuotumą.

Nagrinėjant skirstymo į kategorijas požymius, matyti, jog skirstymo pagrindas kredito rizika, kuri suprantama kaip rizika, jog kita sutarties šalis netinkamai įvykdys įsipareigojimus ar jų neįvykdys. Nors kredito rizika išlieka viena iš svarbiausių, bankas savo kasdienėje veikloje susiduria su daugybe kitų rizikų, kurių Bazelio susitarimas tiesiogiai neaprėpia, tai rinkos, palūkanų normų, operacinė ir kt. Kaip jau minėta pradžioje, idealios kapitalo pakankamumo taisyklės turi apimti visas rizikos rūšis, tačiau kai kurias iš jų labai sunku įvertinti kiekybiškai, todėl, pavyzdžiui, dar neatrasta visiems priimtino bankinės knygos palūkanų normos ar operacinės rizikos kiekybinio įvertinimo.

  • Finansai Referatas
  • Microsoft Word 92 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (4869 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tomas
  • Bazelio komiteto veikla
    10 - 3 balsai (-ų)
Bazelio komiteto veikla. (2016 m. Gegužės 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/bazelio-komiteto-veikla.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 20:01
×