Bedarbio pašalpa


Įvadas. Žmogaus socialinės raidos sąvoka, ypatumai ir principai. Bedarbių skaičius Lietuvoje. Bedarbių skaičius Kaune. Darbo birža. Kvalifikacijos keitimas. Parama socialiniam būstui. Socialinės paramos tikslas ir paskirtis. Socialinė parama vaikams. Situacijos apibendrinimas. Išvados.

Temos aktualumas. Lietuvoje kaip ir bet kokioje kitoje šalyje yra daug asocialių šeimų. Tačiau tam yra tam tikrų institucijų į kurias bet kada galima kreiptis pagalbos. Šiuo atveju nagrinėjamoje situacijoje, šeima augina du vaikus, kurie lanko mokyklą. Abu tėvai bedarbiai ir darbo biržoje neregistruoti, taip pat jie neturi pastovios gyvenamosios vietos ir gyvena Kaune. Taigi, visų pirmiausia tėvai privalo užsiregistruoti į darbo biržą ir dėl pagalbos kreiptis į savivaldybės, kurioje jie yra registruoti, administraciją. Šeima, norėdama gauti finansinės pagalbos, būtinai turi atitikti keliamus reikalavimus nustatytus pagal įstatymą. Atitikus visus reikalavimus šeima gali gauti socialinę pašalpą, kompensacijas mokesčiams, paramą būstui bei socialinę paramą vaikams. Tačiau tai nesuteikia šeimai visiškos gyvenimo pilnatvės, nes pinigų suma yra nedidelė ir parama teikiama tik tris mėnesius iš eilės.

Darbo problema. Šeimos galimybės gauti finansinę pagalbą iš valstybės.

Darbo objektas. Bedarbiai tėvai, auginantys du vaikus, kurie lanko mokyklą ir yra nepilnamečiai.

Darbo tikslas. Išnagrinėti kokių galimybių turi tėvai, kad galėtų gauti finansinių išteklių iš valstybės.

Darbo tikslui įgyvendinti iškeliami šie uždaviniai:

1.Apibrėžti žmogaus socialinės raidos sąvoką;

2.Išanalizuoti kokią pagalbą šeima gali gauti iš valstybės bei atskirų jos institucijų;

3.Aptarti bedarbių skaičių Lietuvoje ir apibendrinti analizuojamos šeimos situaciją.

Darbo metodologija. Darbas atliktas naudojant dokumentų ir mokslinės literatūros analizę.

Darbo struktūra. Darbas susideda iš septynių skyrių. Pirmame skyriuje aptariama žmogaus socialinė raida, ypatumai ir principai. Antrame skyriuje analizuojamas bedarbių skaičius Lietuvoje. Trečiame skyriuje pateikiama informacija apie Darbo biržą. Ketvirtame apžvelgiama informacija apie valstybės teikiamą paramą socialiniam būstui. Penktame paaiškinamas Šeštame aptariama socialinė parama vaikams ir septintame skyriuje apibendrinama šeimos situacija bei pateikiamos darbo išvados.

  • Viešasis administravimas Referatas
  • Microsoft Word 58 KB
  • 2015 m.
  • 21 puslapis (4259 žodžiai)
  • Universitetas
  • Šarūnė
  • Bedarbio pašalpa
    10 - 6 balsai (-ų)
Bedarbio pašalpa. (2015 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/bedarbio-pasalpa.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 22:45
×