Bedarbystės Lietuvoje ekonometrinė analizė


Įvadas. Bedarbystės vaidmuo lietuvos ekonomikoje. Bedarbių skaičiaus Lietuvoje. Veiksnių, įtakojančių bedarbių pokyčius, analizė. Dirbančių laikiną darbą Skaičius. Užimtųjų skaičius. Asmenų, dirbančių nepilną darbo dieną, skaičius. Bedarbių skaičius duomenų charakteristikos, modelio sudarymas. Vidurkio, dispersijos ir intervalų skaičiavimas. Hipotezių dispersijų lygybes tikrinimas. Koreliacijos skaičiavimas. Regresijos skaičiavimas. Pagrindinės hipotezės tikrinimas ir determinacijos koeficiento skaičiavimas. Prognozavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Tyrimo problema

Kaip kito bedarbių skaičius Lietuvoje 2005 m. I ketvirtį – 2012 m. II ketvirtį.

Tyrimo objektas

Bedarbių skaičius Lietuvoje 2005 m. I ketvirtį – 2012 m. II ketvirtį.

Tyrimo tikslas

Atlikti bedarbių skaičiaus pokyčių Lietuvoje 2005 m. I ketvirčio – 2012 m. II ketvirčio ekonometrinę analizę bei pateikti bedarbių skaičiaus prognozę 2012 metų trečiam ketvirčiui.

Tyrimo uždaviniai

1.Atlikti bedarbių skaičiaus ir jo pokyčių analizę Lietuvoje 2005 m. I ketvirtį – 2012 m. II ketvirtį.

2.Atlikti veiksnių, įtakojančių bedarbių skaičiaus pokyčius, analizę.

3.Sudaryti bedarbių skaičiaus pokyčių ekonometrinį modelį.

4.Apskaičiuoti bedarbių skaičiaus transformuotų duomenų charakteristikas ir pasikliautinąjį intervalą.

5.Patikrinti hipotezes apie vidurkių ir dispersijų lygybes.

6.Sudaryti bedarbių skaičiaus pokyčių regresijos modelį ir atlikti prognozavimą 2012 metų trečiam ketvirčiui.

Darbo struktūra

Darbas yra sudarytas iš keturių skyrių. Pirmajame skyriuje aptariamas bedarbystės vaidmuo Lietuvos ekonomikoje, antrajame skyriuje analizuojamas bedarbių skaičius Lietuvoje 2005 m. I ketvirtį – 2012 m. II ketvirtį ir jo svyravimai kas ketvirtį, trečiajame skyriuje analizuojami bedarbių skaičiaus pokyčius įtakojantys veiksniai, ketvirtajame skyriuje pateikiamos skaitinės transformuotų bedarbių skaičiaus duomenų charakteristikos, sudaromas regresijos modelis ir atliekamas prognozavimas 2012 metų trečiam ketvirčiui. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados bei priedai, nurodomas literatūros sąrašas.

  • Statistika Analizė
  • Microsoft Word 118 KB
  • 2015 m.
  • 26 puslapiai (4168 žodžiai)
  • Asta
  • Bedarbystės Lietuvoje ekonometrinė analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Bedarbystės Lietuvoje ekonometrinė analizė. (2015 m. Vasario 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/bedarbystes-lietuvoje-ekonometrine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 20:54
×