Belmonto pramogų ir poilsio centro pramoginių paslaugų turistams pasiūlos didinimas


Įvadas. Pramoginių paslaugų teoriniai aspektai. Paslaugos ir pramoginės paslaugos samprata. Pramoginių paslaugų taikymas turizme. Pramoginių paslaugų marketingo ypatumai. Belmonto pramogų ir poilsio centro paslaugų pasiūlos analizė. Belmonto pramogų ir poilsio centro veiklos aprašymas. Pasalugų pasiūlos tyrimo metodika. Pramogų ir poilsio centrų Lietuvoje lyginamoji analzė. Belmonto pramogų ir poilsio centro paslaugų pasiūlos tyrimas. Išvados ir siūlymai. Summary. Literatūros sąrašas. Priedai.

Baigiamajame darbe analizuojama mokslinė literatūra, paslaugos, turizmo paslaugos ir pramoginės paslaugos, jų samprata, sąsajos su kitomis turizmo paslaugomis. Analizuojamas pramoginių paslaugų vaidmuo turizmo sektoriuje, turizmo marketingo koncepcija, paslaugų marketingas, marketingo kompleksas. Nagrinėjama Belmonto pramogų ir poilsio centro veikla, valdymo struktūra, aplinka, atliekama žinomų pramoginių kompleksų „Karpynė“ ir „HBH Juozo alus“ palyginamoji analizė, Belmonto pramogų ir poilsio centro lankytojų anketinė analizė.

Temos aktualumas. Pramoginės veiklos Lietuvoje ypač trūksta. Turistai labai mėgsta pramogas, jie sutinka mokėti nemažus pinigus, kad galėtų patenkinti šį poreikį, tačiau paslaugų pasiūla yra nepakankama. Belmonto pramogų ir poilsio centras yra vienas iš populiariausių lankytinų objektų Vilniuje. Tai įtakoja jo įrengimo vieta, sutvarkyta teritorija, gražus kraštovaizdis, natūrali gamta, teikiamos maitinimo paslaugos. Čia žmonės gali pailsėti gamtos prieglobstyje, pavalgyti, pailsėti, išbandyti įvairias pramogas.

Sėkmingo verslo sėkmė priklauso ne tik nuo pagrindinių būtinų paslaugų, bet ir nuo žmonių lūkesčių bei poreikių patenkinimo. Nes turistas lankydamas tą pačią vietovę kelis kartus iš eilės ir nerasdamas nieko naujo, vis silpniau emocionaliai reaguoja į teikiamas paslaugas. Naujų paslaugų įtraukimas yra turizmą skatinantis veiksnys. Šiame darbe bus nagrinėjamos naujų pramoginių paslaugų įvedimo galimybės Belmonto pramogų ir poilsio centre.

Darbo problema. Belmonto pramogų ir poilsio centras, kaip turistinis objektas, turistams siūlo nepakankamai pramoginių paslaugų.

Darbo tikslas – ištirti Belmonto pramogų ir poilsio centro paslaugų potencialą ir pasiūlyti turizmui skirtu paslaugų didinimo galimybes.

Darbo objektas – Belmonto pramogų ir poilsio centro teikiamos pramoginės paslaugos.

Hipotezė – Papildomų pramoginių paslaugų įvedimas Belmonto centre pritrauktų daugiau turistų ir tuo pačiu padidintų Belmonto centro patrauklumą.

Įvadas, kuriame pabrėžiamas darbo aktualumas, darbo problema, numatomas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašomi tyrimo metodai, nurodomas tyrimo objektas, iškelta hipotezė, bei pateikiamos profesinės kompetencijos.

Teorinė dalis, kur remiantis įvairių autorių nuomonėmis, bus atliekama paslaugų rinkos ir marketingo analizė.

Analitinė dalis, kurioje yra aprašoma Belmonto pramogų ir poilsio centro veikla, pateikiama problemos situacija, analizuojama surinkta tyrimo medžiaga, bei atliekama jos analizė, apibendrinami duomenys.

Išvadų ir siūlymų skyriuje pateikiamos nagrinėtos medžiagos, ir tyrimo išvados bei problemos sprendimo rekomendacijos.

Baigiamajame darbe pademonstruotos kompetencijos iš visų studijų programoje numatytų veiklos sričių:

Analizuojama mokslinė literatūra ir nagrinėjamos paslaugos, turizmo paslaugos ir pramoginės paslaugos, kaip vienos iš turizmo produkto sudedamosios dalies, jų samprata, sąsajos su kitomis turizmo paslaugomis, paslaugas teikiančių įmonių esmę ir charakteristikas, darančias įtaką jų veiklai.

Kadangi į turizmo produktą įeina turistams ir svečiams teikiamos paslaugos, būtina geriau suvokti kas yra paslauga ir kas yra turizmo paslauga.

Ch. Gronroos, remdamasis paslaugų tyrinėtojų Lehtinen, Kotler, Bloom, Gummesson bei Amerikos rinkodaros asociacijos siūlomais apibrėžimais, pateikia tokį paslaugos apibrėžimą:

Vadinasi, vartotojas gaudamas tam tikras paslaugas, tiesiogiai bendrauja su paslaugos teikėjų.

Čia aptarti tik kai kurių autorių siūlomi paslaugos apibrėžimai. Kiekvienas jų yra labai bendro pobūdžio ir gali būti tinkamas bet kuriai paslaugai apibūdinti. Tačiau, atliekant konkrečios paslaugos ar jų panašių paslaugų analizę, sampratoje turi atsispindėti jai būdingi bruožai.

Paslaugos vartojimo būdas:

Tokių kriterijų taikoma ir daugiau, ypač svarbu taikant rinkodarą paslaugų įmonės veikloje. Visais šiais atvejais kriterijus pasirenkamas priklausomai nuo tyrimo tikslų, nuo to, koks socialinis ar ekonominis paslaugų veiklos aspektas nagrinėjamas. Tai leidžia ištirti atskirų paslaugų funkcijas ir atitinkamai sudaro sąlygas nustatyti jų vaidmenį ekonominei plėtrai.

Anot I. Svetikienės, turizmo paslaugų ypatingumą sudaro tai, kad parduodama ne daugelis vienodų turizmo produktų skirtingose vietose skirtingu laiku, o tas pats turizmo produktas toje pačioje vietoje tuo pačiu metu parduodamas daugeliui klientų [12, p. 92].

Jei ieškoti turizmo paslaugos apibrėžimo, galima rasti panašių apibūdinimų:

Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme (2002) turizmo paslauga aiškiai apibrėžiama kaip: fizinių ir juridinių asmenų veikla, kuri tenkina turistų kelionės organizavimą, apgyvendinimą, maitinimą, vežimą, informaciją, pramogas ir kitus poreikius [Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, 2002].

Šiuo atveju galima teigti, kad pramoginė paslauga gali būti priskiriama prie turizmo paslaugų, o pramogos yra pramoginių paslaugų pagrindas. Nagrinėjant pramogų ir laisvalaikio sąvokas, galima suprasti, kad jos tarpusavyje labai yra susijusios. Palyginimui panagrinėsime laisvalaikio ir pramogos sąvokas.

  • Microsoft Word 310 KB
  • 2015 m.
  • 63 puslapiai (11630 žodžiai)
  • Universitetas
  • Viktorija
  • Belmonto pramogų ir poilsio centro pramoginių paslaugų turistams pasiūlos didinimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Belmonto pramogų ir poilsio centro pramoginių paslaugų turistams pasiūlos didinimas. (2015 m. Balandžio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/belmonto-pramogu-ir-poilsio-centro-pramoginiu-paslaugu-turistams-pasiulos-didinimas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 12 d. 22:57
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo