Bendrininkų rūšys Lietuvos Respublikos baudžiamojoje teisėje


Bendrininku atribojimas. Bendrininku rusys ir ju atribojimo.

Santrauka. Summary. Įvadas. Bendrininkų rūšių raida Lietuvos ir užsienio baudžiamojoje teisėje. Bendrininkų rūšių raida Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Bendrininkų rūšys Lietuvos respublikos ir užsienio baudžiamojoje teisėje. Bendrininkų rūšių atribojimo reikšmė. Bendrininkų rūšys užsienio baudžiamojoje teisėje. Bendrininkų rūšys. Vykdytojas. Organizatorius. Kurstytojas. Padėjėjas. Prisidėjimo atribojimas nuo bendrininkavimo. Bendrininkų rūšių atribojimas Lietuvos respublikos baudžiamojoje teisėje. Vykdytojo atribojimas nuo kitų bendrininkų. Organizatoriaus atribojimas nuo kurstytojo. Organizatoriaus atribojimas nuo padėjėjo. Bendrininkų atsakomybė ir jos pagrindai. Išvados. Literatūra.

Inga Makutėnaitė. Bendrininkų rūšių Lietuvos baudžiamojoje teisėje analizė: Teisės studijų programos studento baigiamasis darbas. Vadovas: lektorius Viktoras Žemčiugovas, Utenos kolegija, Verslo ir technologijos fakultetas, Teisės katedra. – Utena, 2012.

Baigiamojo darbo objektas - bendrininkų rūšys Lietuvos Respublikos baudžiamojoje teisėje.

Darbo tikslas – išanalizuoti bendrininkų rūšių sampratą, jų požymius ir atribojimą Lietuvos baudžiamojoje teisėje ir teismų praktikoje.

Pirmoje dalyje aptariama Antroje dalyje išnagrinėta bendrininkų rūšys Lietuvos ir užsienio baudžiamojoje teisėje ir atskiros bendrininkų rūšys. Trečioje dalyje išnagrinėta bendrininkų rūšių atribojimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Ketvirtoje – išnagrinėta bendrininkų atsakomybės klausimas.

Tyrimo rezultatai leido padaryti tokias išvadas, kad sudėtinga Lietuvos baudžiamojoje teisėje atriboti bendrininkų rūšys ir kad nuo šio atribojimo priklauso bendrininkų atsakomybė ir ar tinkamai jie kvalifikuojami atitinkamoje veikoje. Padaryta išvada apie bendrininkų rūšių reikšmę Lietuvos baudžiamojoje teisėje.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės (Žmogaus laisvė neliečiama, žmogaus teisę į gyvybę, nuosavybė neliečiama, žmogaus būstas neliečiamas ir kt.), kuriu negali niekas pažeisti savo nusikalstamais veiksmai.

Temos aktualumas. Vienu neigiamų esminės Lietuvos ekonominio ir politinio gyvenimo pertvarkos padarinių tapo smarkiai padidėjęs nusikalstamumas. Išaugęs organizuotas nusikalstamumas Lietuvoje įpareigoja teismus itin atidžiai analizuoti bendrininkavimo bylas, atriboti bendrininkavimo formas bei atriboti bendrininkus. Pripažįstama, jog veikas padarytas kelių asmenų yra sunkiau kvalifikuoti ir tam reikalingas tikslus požymių supratimas. Labai svarbi baudžiamojo įstatymo pozicija, kad priešingai nei iki 2003 metų bendrininkų atsakomybė reglamentuojama atskirame Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) bendrosios dalies straipsnyje, o ne tik bausmės skyrimą reglamentuojančiuose straipsniuose. Dabar galiojantis LR BK žymiai detaliau reglamentuoja bendrininkų rūšis, bei formas ir užtikrina tinkamą ir tikslų baudžiamojo įstatymo taikymą. Todėl žinoti bendrininkavimo požymius ir juos suderinti tiek praktiniu tiek teorinio pažinimo aspektu yra labai svarbu. Baigiamajame darbe supažindinama su bendrininkavimo samprata, bendrininkų rūšys ir jų atribojimas ir atribojimo problemos. Svarbu apibrėžti kiekvieno bendrininko atsakomybės individualizavimo principus.

Darbo problema – bendrininkų rūšių atribojimo problemos Lietuvos baudžiamojoje teisėje ir teismų praktikoje.

Tyrimo objektas – bendrininkų rūšys Lietuvos Respublikos baudžiamojoje teisėje.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti bendrininkų rūšių sampratą, jų požymius ir atribojimą Lietuvos baudžiamojoje teisėje ir teismų praktikoje.

Naudotas tyrimo metodas: analizės metodas – šiuo metodu buvo analizuojami teisės aktai/šaltiniai, analizuojama specialioji literatūra (knygos, straipsniai ir kt.). Analizės metodas plačiai buvo taikomas praktinėje darbo dalyje nagrinėjant bendrininkų rūšių atribojimo problemą teismų praktikoje ir kt.

Darbo pritaikymo galimybės: šis darbas galėtų būti taikoma kaip metodinė priemonė teisėsaugos institucijose ir įstaigose, kur vykdomas ikiteisminis tyrimas.

Darbo struktūra ir apimtis: darbą sudaro įvadas, 4 dalys, išvados, 29 pozicijų literatūros sąrašas. Darbo apimtis - 46 puslapiai.

Pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės I Statutą (1529 m.), II Statutą (1566 m.), III – (1588 m.) iki XIX a. vidurio galiojo ir buvo numatytas bendrininkavimas visomis formomis: bendras vykdymas, padėjimas, kurstymas, prisidėjimas. Visi bendrininkai atsakė vienodai. Nusikaltimo vykdytojas ir kurstytojas taip pat atsakė vienodai. Nusikaltimo slėpimas, naudojimasis nusikaltimo vaisiais ir padėjimas laikomi ta pačia bendrininkavimo forma. Šioje teisės sistemoje reglamentuotas bendrininkavimas ir išskirtos kelios bendrininkų rūšys: vykdytojai, kurstytojai ir padėjėjai. Skirta keletas kategorijų padėjėjų: tikrieji, įrankius parūpinę, saugojusieji darant nusikaltimą, sekusieji auką ir pranešusieji apie aukos elgesį ir panašiai. Padarius nusikaltimą, išskirti prisidėjusieji prie jo, pavyzdžiui, pavogtą turtą nuvežę arba turtą paslėpę, taip pat vogtus daiktus pirkę. Už prisidėjimą buvo baudžiama vienodai kaip už nusikaltimo padarymą. Už nepranešimą bausta taip pat kaip už padarymą. Už suteikimą pagalbos pabėgusiam nusikaltėliui buvo skiriama bauda arba net baudžiama mirtimi. Kurstytojai už padarytą nusikaltimą bausti kaip ir nusikaltimo vykdytojai.

1840 m. birželio 25 d Rusijos imperatorius Nikolajus I išleido įsaką, kuriuo nutraukė 1588 metų Lietuvos Statuto galiojimą. 1919 metais Lietuvos Respublikos Valstybės Tarybos prezidiumas nutarė baudžiamuoju kodeksu laikyti Rusijos imperijos 1903 metų baudžiamąjį statutą, kurį rengė Rusijos kriminalistai. Taigi, minėtas statutas nusikaltimo bendrininkais laikė asmenis, kurie susitarę arba žinodami darė nusikaltimą drauge:

  • Microsoft Word 75 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 45 puslapiai (14323 žodžiai)
  • Universitetas
  • Nijolė
  • Bendrininkų rūšys Lietuvos Respublikos baudžiamojoje teisėje
    10 - 7 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Bendrininkų rūšys Lietuvos Respublikos baudžiamojoje teisėje. (2015 m. Gegužės 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/bendrininku-rusys-lietuvos-respublikos-baudziamojoje-teiseje.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 20:03
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo