Bendroji rinka


Bendroji kapitalo rinka referatai. Europos bendroji rinka referatas.

Steigimosi laisvė ir laisvė teikti paslaugas per sieną - kuo jos skiriasi. Ar es įmonės turi besąlygišką teisę steigti įmones ir vykdyti veiklą kitose es valstybėse narėse? Literatūra. Įsisteigimo teisę ir teisę teikti paslaugas per sieną pagal Europos Bendrijos sutarties 52 ir 59 straipsnius galima priskirti pagrindinėms laisvėms pagal Europos Bendrijos sutartį, nes jos tarp kitų laisvių sudaro Europos vidaus rinkos pagrindą. Vidaus rinka pasireiškia tuo, kad palaipsniui atsisakoma egzistuojančių nacionalinių rinkų, kurias pakeičia vieninga rinka. Sukūrus vieningą rinką visi Europos Sąjungos (ES) piliečiai įgalinami veikti Europoje kaip nacionalinėje rinkoje. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą šios laisvės įgaus didžiulę reikšmę Lietuvos ekonominėje, teisinėje ir socialinėje sistemoje. Remiantis Romos sutartimi galima išskirti laikinai ir nuolatos teikiamas paslaugas. Laikinos paslaugos, kurių teikėjai ar vartotojai, norėdami suteikti jas arba jomis pasinaudoti, atvyksta į kitą valstybę narę, apibūdinamos kaip “paslaugos”, tuo tarpu nuolatinės paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje narėje, apibrėžiamos kaip “įsisteigimo laisvė”. Abiem atvejais sutartyje buvo numatyti panašūs liberalizavimo principai – kliūčių laisvam paslaugų judėjimui pašalinimas, draudimas įvesti naujus apribojimus ir diskriminacijos panaikinimas. Įsisteigimo atveju vietoje diskriminacijos panaikinimo taikomas nacionalinio statuso principas.

Šiuo metu laipsniškas įsisteigimo teisės nuostatų įgyvendinimas kelia tam tikrų problemų. Bendrijos sutartimi įtvirtintų įsisteigimo teisės tikslų apimtis – skirtingai nei darbuotjų laisvo kilnojimosi, prekių, paslaugų ar kapitalo laisvo judėjimo apimtis – per visą laiką nuo steigiamųjų sutarčių sudarymo taip ir nebuvo detaliau išaiškinta.

Įsisteigimo laisvė – tai tik nežymi lygybė įsisteigiant, o kiti su įsisteigimų susiję klausimai paliekami valstybių narių kompetencijai, kai įsisteigiantieji privalo laikytis priimančiosios valstybės teisės nuostatų (pripažįstamas priimančiosios valstybės jurisdikcijos principas). Tokiu būdu įsisteigimo teisė išskiriama iš kitų laisvių, kurias ETT aiškina kaip laisves, draudžiančias visa apimančius apribojimus. Svarbu ir tai, kad įsisteigimo teisė – kaip intensyviausia dalyvavimo kitos valstybės narės ekonominiame gyvenime forma – kokybiškai mažai teišsiskiria iš kitų teisių – laisvo prekių ir paslaugų judėjimo. Tačiau laisvo prekių ir paslaugų judėjimo atvejais veikla kitoje valstybėje narėje yra laikino pobūdžio, o įsisteigiant kitoje valstybėje narėje siekiama ilgą laiką dalyvauti užsienio valstybės ekonominio pobūdžio santykiuose. Tuo prekių ar paslaugų laisvės taikymo sritis bei įsisteigimo taikymo sritis praktiškai ir skiriasi. Tiesa, ypatinga įsisteigimo teisės vieta pagrindinių laisvių sistemoje taip pat gali būti apspresta ir tuo, kad ETT iki šiol nėra išreiškęs aiškios savo pozicijos diskriminavimo ar apribojimų draudimo klausimu.

  • Microsoft Word 9 KB
  • 2016 m.
  • 8 puslapiai (1268 žodžiai)
  • Universitetas
  • Bendroji rinka
    10 - 2 balsai (-ų)
Bendroji rinka. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/bendroji-rinka.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 20:56
×