Bendrosios kineziterapijos (integruota praktika) dalyko atestavimo dokumentai


Bendroji kineziterapija integruota praktika. Studijų programos duomenys Studijų programos pavadinimas. Dalyko apimtis Semestras Studijų forma Struktūra Iš viso val. Ps pr kd. Studento savarankiško darbo krūvio planavimas. 13 14 15 Praktikos veiklos atskaita. Iš viso Atsakingasis dėstytojas / Dalyko aprašo rengėjas /- ai Pareigos. Dėstantys dalyką dėstytojai Pareigos. Mėn. Studijų dalyko aprašas dalyko pavadinimas bendroji kineziterapija integruota praktika. Kreditų skaičius. Dalyko / praktikos tikslai. Dalyko anotacija. Dalyko sąsajos Programos studijų rezultatai Dalyko studijų rezultatai Studijų metodai Studento pasiekimų vertinimo metodai. Žinos ir supras. Fizinio krūvio poveikis. Fizinio krūvio funkciniai mėginiai. Klinikinis paciento ištyrimas. Širdies kraujagyslių sistemos ir kvėpavimo funkcijų įvertinimas. Motorinė raida. Motorikos vystymosi principai. Judesių kontrolės vystymosi stadijos. Primityvūs refleksai ir raumenų tonusas. Ataskaitos rengimas ir jos gynimas. Pasirengimas egzaminui ir jo laikymas. Bendras valandų skaičius 14 19 60 Vertinimo tvarka. Galutiniam dalyko teigiamam įvertinimui būtinas tarpinių užduočių , praktikos ir egzamino įvertinimas 5 ir daugiau balo. Rekomenduojama literatūra Nr. Leidimo metai Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla ŠVK bibl. Leidimo metai Leidinio autoriai ir pavadinimas. Dalyko aprašo rengėja. Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto reabilitacijos katedra. Savarankiško darbo Nr. Aprašas Studijų programa Studijų forma Dalyko pavadinimas Dalyko temos Įvadas į kineziterapiją. Studijų dalyko rezultatai Pasiekimų vertinimo kriterijai Užduoties tipas Užduoties atlikimo sąlygos metodiniai reikalavimai užduočiai parengti.

Suteikti žinių apie kineziterapijos terminus, organizmo pokyčius veikiant fiziniam krūviui, ugdyti gebėjimus įvertinti fizinio krūvio poveikį organizmui, lavinti klinikinį mąstymą formuojant kineziterapinę diagnozę, kineziterapijos tikslus. Lavinti gebėjimus įvertinti normalios ir sutrikusios raidos ypatumus.

Stebimoji kineziterapijos praktika skirta susipažinti su reabilitacijos skyriuose dirbančių kineziterapeutų darbu, darbo vieta, kineziterapijos kabinetų darbo įranga, kineziterapijos reikšme reabilitacijoje, įtvirtinti bendrosios kineziterapijos pagrindų žinias praktinėje veikloje

Dalykas skirtas įgyti bendrosios kineziterapijos žinių ir asmens klinikinio ištyrimo įgūdžių. Teorinių užsiėmimų metu analizuojami pagrindinių gyvybinių funkcijų sutrikimų požymiai ir organizmo pokyčiai taikant fizinius veiksnius, pratimus, masažą, aptariami kineziterapeuto darbo ergonomikos principai bei kineziterapeuto veiklą reglamentuojantys dokumentai ir teisės aktai. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi gebėjimai atlikti asmens klinikinį ištyrimą, formuojami įgūdžiai nustatyti kineziterapinę diagnozę bei parengti ir vykdyti kineziterapijos programą. Savarankiškas darbas skirtas tikslinės informacijos paieškai ir atrankai

Žinos pagrindinių kineziterapijos principų, metodų taikymo individualiam atvejui galimybes

Žinos normalius atskirų organų ir jų sistemų fizinės ir funkcinės būklės rodiklius

Supras kineziterapeuto darbo, medicininės dokumentacijos, diagnozių, gydymo metodikų ir priemonių svarbiausius aspektus

Praktikos veiklos ataskaita, praktikos užduotys organizacijoje

Parengta ir pristatyta praktikos veiklos ataskaita, pasitelkiant vizualines priemones

Žinos aktyvių ir pasyvių kineziterapijos metodų racionalius taikymo ypatumus, rengiant individualią kineziterapijos programą

Egzaminas, praktikos veiklos ataskaita, praktikos užduotys organizacijoje

Žino aktyvių ir pasyvių kineziterapijos metodų racionalius taikymo ypatumus.

Supras reabilitacijos įstaigų veiklos ir darbo pobūdžio ypatumus, grindžiamus kokybę ir saugumą reglamentuojančiais dokumentais, aktais bei normomis

2. Fizinio krūvio poveikis. Morfofunkciniai judėjimo ir atramos aparato pokyčiai fizinio krūvio poveikyje. Morfofunkciniai širdies ir kraujagyslių sistemos pokyčiai fizinio krūvio poveikyje. Morfofunkciniai kvėpavimo sistemos pokyčiai fizinio krūvio poveikyje.

4. Klinikinis paciento ištyrimas. Objektyvaus ir subjektyvaus ištyrimo samprata. Subjektyvaus ištyrimo metodai. Objektyvaus ištyrimo metodai. Kineziterapinės diagnozės samprata ir nustatymas.

5. Kvėpavimo sistemos funkcinės būklės ištyrimas. Širdies ir kraujagyslių sistemos ištyrimas ir fizinio darbingumo įvertinimas.

9. Refleksų skirstymas. Refleksų vertinimas. Raumenų tonuso samprata. Raumenų tonuso vertinimas.

PR=0,25 PRU + 0,25 PRA, kur PRU – praktikos užduotys organizacijoje, PRA – praktikos veiklos ataskaita

Galutiniam dalyko teigiamam įvertinimui būtinas tarpinių užduočių, praktikos ir egzamino įvertinimas 5 ir daugiau balo.

Fizinio krūvio poveikis. Morfofunkciniai judėjimo ir atramos aparato pokyčiai fizinio krūvio poveikyje. Morfofunkciniai širdies ir kraujagyslių sistemos pokyčiai fizinio krūvio poveikyje. Morfofunkciniai kvėpavimo sistemos pokyčiai fizinio krūvio poveikyje. Fizinio krūvio funkciniai mėginiai. Funkcinių mėginių samprata. Funkcinių mėginių klasifikacija

Testą sudaro 25 klausimai, iš kurių 20 uždaro ir 5 atviro tipo klausimai. Kiekvienam uždaro tipo klausimui pateikti keturi galimi atsakymo variantai, iš kurių teisingas tik vienas.

Studentai atsiskaito raštu 12-tą semestro savaitę. Atsiskaitymo trukmė 1 akademinė valanda. Neatsiskaičius testo laiku, įvertinimas mažinamas vienu balu.

Studentas rašo klinikinės praktikos ataskaitą kaip savarankiško darbo patvirtinimą. Ataskaitą sudaro titulinis lapas, turinys, įvadas, išsami ataskaita apie 1 stebėto paciento ir kineziterapeuto atliktą objektyvų bei subjektyvų paciento ištyrimą, kineziterapeuto sudarytą planą ir atliktas klinikinio instruktoriaus procedūras pasirinktam pacientui bei studento savianalizė. Iš kineziterapeuto atlikto ištyrimo nustatyti kineziterapinę diagnozę, tikslus ir uždavinius pacientui.

Studentai pristato praktikos veiklos ataskaitą PowerPoint pateiktis auditorijoje žodžiu. Pristatymui skiriamos 4-5 minutės. Praktikos veiklos ataskaitos gynimas vyksta 108 auditorijoje 4-6 akademines valandas (priklausomai nuo studentų skaičiaus).

Praktikos trukmė 2 savaitės, t.y. 15-16 –tą semestro savaitę. Studentai į stebimosios praktikos vietas vyksta kiekvieną darbo dieną ir kineziterapeuto darbą stebi 6 val/per dieną. Klinikinis instruktorius paskutinę praktikos dieną įvertina studento žinias ir gebėjimus jam pateiktame dokumente. Studentai praktikos veiklos ataskaitas kolegijoje pristato paskutinę praktikos dieną. Pagal užduoties atlikimo reikalavimus parengta ir pristatyta ataskaita vertinama 10 balų: už parengtą ataskaitą skiriama 8 balai, už ataskaitos pristatymą – 2 balas. Darbo nepateikus laiku, ataskaitos įvertinimas mažinamas vienu balu.

  • Medicina Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 193 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (3718 žodžiai)
  • Kolegija
  • Eimantas
  • Bendrosios kineziterapijos (integruota praktika) dalyko atestavimo dokumentai
    10 - 7 balsai (-ų)
Bendrosios kineziterapijos (integruota praktika) dalyko atestavimo dokumentai. (2015 m. Gruodžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/bendrosios-kineziterapijos-integruota-praktika-dalyko-atestavimo-dokumentai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 08:03
×