Bendrovių reorganizavimo instituto paskirtis, sąlygos ir praktikoje kylančios problemos


Teisės diplominis darbas. Įvadas. Bendrovių reorganizavimo teoriniai aspektai. Reorganizavimas ir jo formos. Reorganizavimo, restruktūrizacijos ir bankroto analizė. Reorganizavimo procesas ir jo sąlygos. Parengtų reorganizavimo sąlygų skelbimai viešai. Reorganizavimo sprendimo priėmimų analizė. Supaprastino reorganizavimo procesas. Bendrovės samprata, formos ir teisinis reglamentavimas. Išorinės ir vidinės bendrovės veiklos organizavimas. Juridinio asmens reorganizavimo ypatybės. Žemės ūkio bendrovės reorganizavimas. Kooperatinių bendrovių reorganizavimas. Akcinių bendrovių reorganizavimas. Valstybės ir savivaldybės įmonių reorganizavimas. Juridinių asmenų reorganizavimo panašumai ir skirtumai. Bendrovių reorganizavimo praktinės problemos. Bendrovių reorganizavimas teismų praktikoje. Bankrutuojančios bendrovės ir reorganizavimas. Teisės aktų kaita ir jo įtaka reorganizavimo procesui. Akcinės bendrovės „TEO“ ir „NST“ reorganizavimo kliutys. Reorganizavimo sąlygų analizė. Bendrovių reorganizavimo pagrindinės problemos. Išvados. Pasiūlymai. Literatūra. Santrauka ( anotacija) lietuvių kalba. Santrauka ( anotacija) anglų kalba. Priedai.


Darbo objektas – žemės ūkio, kooperatinių, akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių bei savivaldybės ir valstybės įmonių reorganizavimo nuostatai. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės galimos reorganizavimo problemos.

Darbo dalykas – žemės ūkio, kooperatinių, akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių bei savivaldybės ir valstybės įmonių reorganizavimo nuostatų turinys ir minėtų ūkio subjektų skaičiaus įtaka reorganizavimo nuostatų turiniui.

Darbo tikslas – palyginti žemės ūkio, kooperatinių, akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių bei savivaldybės ir valstybės įmonių reorganizavimo nuostatus, išskirti akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo problemas.

Tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:

1.Apibrėžti bendrovės sąvoką ir pabandyti ją atskirti nuo dažnai painiojamos įmonių sąvokos. Atskleisti reorganizavimo būdų skirtumus ir apibendrinti ūkinių subjektų reorganizavimo procesą.

2.Išanalizuoti žemės ūkio, kooperatinių, akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių bei savivaldybės ir valstybės įmonių reorganizavimo nuostatus ir išskirti jų panašumus ir skirtumus.

3.Pateikti uždarųjų ir akcinių bendrovių reorganizavimo problemas ir galimus jų sprendimo būdus.

  • Teisė Diplominiai darbai
  • 2013 m.
  • Aneta
  • 82 puslapiai (22106 žodžiai)
  • Teisės diplominiai darbai
  • Microsoft Word 173 KB
  • Bendrovių reorganizavimo instituto paskirtis, sąlygos ir praktikoje kylančios problemos
    10 - 4 balsai (-ų)
Bendrovių reorganizavimo instituto paskirtis, sąlygos ir praktikoje kylančios problemos. (2013 m. Spalio 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/bendroviu-reorganizavimo-instituto-paskirtis-salygos-ir-praktikoje-kylancios-problemos.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 13:47