Bibliotekos skaitytojų tyrimas


Įvadas. Mokslinių tyrimų metodologija, metodika ir metodai. Mokslinių tyrimų metodologijos samprata. Mokslinio tyrimo metodika. Mokslinio tyrimo metodai. Tyrimo metodo samprata. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo metodai. Apklausos ir anketavimas. Pagrindinės sąvokos. Apklausos ir anketavimo privalumai ir trūkumai. Anketavimo vykdymo etiniai aspektai. Klausimynas Klausimyno sudarymo etapai ir struktūra. Klausimyno klausimų tipai ir atsakymų skalės. Respondentų atrankos etapai ir tipai. Imties tūrio nustatymas ir klaidos. Pagrindiniai tyrimo bibliotekose etapai. Šakių viešosios bibliotekos analizė. Apie Šakių viešąją biblioteką. Šakių viešosios bibliotekos struktūra. Šakių viešosios bibliotekos aprašymas. Šakių viešosios bibliotekos veiklos pagrindiniai rodikliai. Šakių viešosios bibliotekos skaitytojų apklausos rezultatai. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedai. Priedas 1. Apklausos anketa.


Pastaruoju metu visame pasaulyje suaktyvėjo dėmesys mokslo metodologijos problemoms. Vienas metodologinio tyrimo uždavinių ir yra kritinis teorijų ir apskritai mokslo rezultatų įvertinimas, silpnųjų teorijos vietų, teiginių išaiškinimas, siekiant juos rekonstruoti, patobulinti. Įvairiose mokslo šakose, ypač naujose, sukaupti didžiuliai empirinių duomenų masyvai, bręsta būtinybė juos teorizuoti, tobulinti pažinimo metodus ir formas, gryninti ir norminti atskirų mokslo šakų pagrindinių sąvokų sistemas, siekti jose esminių rezultatų, suteikti joms teorinį ir metodologinį fundamentalumą. Sparčiai kuriasi įvairių mokslo šakų metodologijos.

Temos aktualumas ir problema. Šiuo metu bibliotekoms itin didelę reikšmę turi nepertraukiama tiek vidinės, tiek išorinės veiklos analizė, padedanti laiku pastebėti klaidas bei operatyviai jas pašalinti. Be to, profesinėje literatūroje trūksta moksline tiriamąja veikla pagrįstų straipsnių apie kolegijų bibliotekų darbą.

Tyrimo tikslas – įvertinti, išanalizuoti specialiosios ir mokslins literatūros skaitymą Šakių viešojoje bibliotekoje, kas padėtų išanalizuoti skaitytojų poreikius ir padėtų bibliotekos darbuotojams pagerinti savo skaitytojų aptarnavimą.

Nustatyti pagrindinius skaitytojų poreikius specialiai ir mokslinei literatūrai Šakių viešojoje bibliotekoje.

Tyrimo metodika. Tyrime bus taikomos dokumentų analizė, apklausa, statistinių duomenų analizė, apibendrinimas.

Mokslas yra suprastas būtinumas ir kartu yra sudėtingas socialinis reiškinys, kuris apima žinių sistemą bei mokslo institucijų sistemą [1]. Siekiant moksle išsiaiškinti kol kas dar neaiškius dalykus paprastai imamasi mokslinio tyrimo. Tyrimas naudojamas, kai susiduriama su klausimu, į kurį dar nėra atsakyta. Nežinojimas yra subjektyvus, kai jį galima pašalinti studijuojant arba keliant kvalifikaciją ar paprasčiausiai surandant atsakymą žinynuose ar internete. Tačiau kai sukauptos žinios neduoda atsakymo į klausimą, tada reikalingi papildomi tyrimai ir apibendrinimai. Toks objektyvus nežinojimas sukuria prielaidas iškelti problemą moksliniam tyrimui. Mokslinis tyrimas nėra skubotas procesas, bet nuoseklus ir sistemingas atsakymo ieškojimas, naudojantis visa prieinama informacija, logiškai ją apibendrinant bei patikrinant praktikoje.

Tyrimo metu neužtenka sudaryti metodų sąrašą. Juos dar reikia organizuoti į sistemą. Nėra bendros mokslinio tyrimo metodikos. Yra konkrečios tyrimo metodikos. Metodika – tai tyrimo priemonių ir būdų visuma, jų taikymo sistema ir šios sistemos pagalba gautų rezultatų interpretacija. Ji priklauso nuo tyrimo objekto charakterio, metodologijos, tyrimo tikslų, metodų, bendros tyrėjo kvalifikacijos. Tyrimo metodikos negalima sudaryti, jei:

nėra išsiaiškinta, kokiais išoriniais požymiais pasireiškia tyrimo objektas (procesas), kokie šio objekto rodikliai, jo kriterijai;

Tik laikantis šių sąlygų, galima tikėtis pagrįstų tyrimo išvadų ir apibendrinimo. Tyrimo eigoje sudaroma programa, kurioje turi atsispindėti:

Tokiu būdu tyrimo metodika – tai tarsi tyrimo modelis, išskleistas laike. Taip pat tai ir metodų visuma, pritaikymą kiekvienam tyrimo etapui. Pasirenkant metodiką reikia įvertinti eilę faktorių, o visų pirma turi būti apibrėžtas tyrimo objektas, tikslas ir uždaviniai. Nežiūrint į savo individualumą, sprendžiant konkretų uždavinį, tyrimo metodika turi tam tikrą struktūrą. Pagrindiniai metodikos komponentai yra sekantys:

Teisingas kiekvieno metodikos struktūrinio elemento turinio bei jų sąryšio nustatymas ir yra tyrimo menas. Gerai apgalvota metodika organizuoja tyrimą, užtikrina reikiamos faktinės medžiagos gavimą, kurio analizės pagrindu ir daromos mokslinės išvados. Tyrimo metodikos realizavimas leidžia gauti pradines teorines ir praktines išvadas, kuriose yra atsakymai į tyrime sprendžiamus klausimus. Šios išvados turi atitikti sekančius metodinius reikalavimus:

  • Microsoft Word 184 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 37 puslapiai (7462 žodžiai)
  • Kolegija
  • Rimas
  • Bibliotekos skaitytojų tyrimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Bibliotekos skaitytojų tyrimas. (2017 m. Gegužės 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/bibliotekos-skaitytoju-tyrimas.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 19 d. 13:11
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo