Biheivioristinė teorija socialiniame darbe


Sociologijos esė.

Biheivioristinė teorija socialiniame darbe.


Kiekviena teorija siūlo skirtingus problemų sprendimo būdus tam tikrose situacijose dirbant su skirtingais klientais, bei į tą pačią situaciją pažvelgia skirtingai. Mano darbo tikslas bus išnagrinėti biheivioristinę teoriją socialiniame darbe, jog ateityje ją būtų galima lengviau pritaikyti darbe su žmonėmis, kuriems reikalinga pagalba. Biheiviorizmo teorija susiformavo maždaug XIX-XX a. sandūroje kaip reakcija į iki tol vyravusią psichoanalizę. Šios teorijos šalininkai atmetė sąmonę kaip mokslo pažinimo dalyką, objektu pasirinkdami žmogaus elgesį, kitaip sakant tai, ką jie gali tiesiogiai matyti. Teorijos pagrindine prielaida laikytina nuostata, kad žmogaus elgesiui įtakos turi įvykiai, vykstantys jo aplinkoje. Elgesys yra pažinimo ir poveikio objektas, kurį galima determinuoti tinkama stimulų sistema, o ne ankstesniais žmogaus raidos įvykiais, konfliktais, emocine patirtimi. Pats svarbiausias ir esminis biheiviorizmo indėlis į socialinį darbą - empirinių mokslinių tyrimų pritaikymas socialinio darbo praktikoje. Taigi, socialiniai darbuotojai, kurie vadovaujasi šia teorija, turi išsiaiškinti ir pabandyti išnagrinėti, ką galima pakeisti kliento artimiausioje aplinkoje, kad pasikeistų jo problemiškas elgesys. Esminiais dalykais tampa dabarties įvykiai, turintys įtakos elgesiui, bei tikslūs poveikio būdai. Socialiniam darbuotojui, kuris laikosi šios teorijos logikos, rūpi kaip, kada ir ką daryti. Profesionalas domisi ne kliento elgesio priežastimis, bet pasekmėmis. Ši teorija socialiniam darbui suteikia tikslumo, objektyvios analizės ir vertinimo. Taip pat pokyčiai aplinkoje tampa labiau nuspejamais. Šiame referate pateiksiu biheiviorizmo atstovus ir jų idėjas, esminius biheivioristinės teorijos bruožus, taip pat pabandysiu atkleisti biheivioristinės teorijos modelį socialiniame darbe. Būtinai įvertinsiu pasirinktos teorijos stipriąsias ir silpnąsias puses.

Labai svarbi ir reikalinga teorija yra - operantinio determinavimo taikymas socialiniame darbe. Ši teorija gana plačiai taikoma socialiniame darbe. Manipuliuojant skatuliais (paskatinimu), galima modeliuoti elgesį. Skatuliai gali būti:

Socialiniams darbuotojams dirbant pagal biheiviorsitinę teoriją, svarbu žinoti keletą svarbių dalykų ir žingsnių. Kliento įvertinimas yra svarbus elgesio rodiklis. Pirmiausia socialinis darbuotojas turi nustatyti stimulo ir reakcijos ryšį, kuris lemia kliento elgesį. Tai vadinama elgesio analize. Būtina tiksliai išsiaiškinti sąlygas, kurioms esant pasireiškia netinkamas elgesys. Tam gali būti taikomas kliento elgesio stebėjimas, pokalbis su klientu bei jo aplinkos žmonėmis ir panašiai. Socialinis darbuotojas turi nustatyti, kokiomis aplinkybėmis, kada, kaip dažnai kartojasi toks elgesys, kokios būna jo pasekmės šiame etape svarbu užmegzti bendradarbiaujančius santykius su klientu. Įvertinus situaciją, aiškiai apibrėžiamas nepageidaujamas elgesys. Tada labai aiškiai turi būti įvardytas pageidaujamas elgesys, kurio siekimas yra apibrėžiamas kaip tikslas šiuo atveju netinka abstrakčiai įvardyti elgesio. Nemažiau svarbu yra sudaryti planą. Išskiriami uždaviniai, kas bus daroma, keičiant elgesį. Svarbu, kad elgesio keitimo žingsniai atitiktų kliento galimybes, nebūtų užsibrėžti nerealūs tikslai. Visa tai, kas buvo apibrėžta ir numatyta, surašoma sutartyje. Labai svarbu įvardyti, koks bus atlygis už pasiektus rezultatus ir numatyti pasekmes (kai kuriais atvejais bausmes), jei nebus laikomasi susitarimo. Taip pat norėčiau paminėti vertinimą ir analizę. Turi būi stebimi, analizuojami ir vertinami pasikeitimai, jų veiksmingumas ar neveiksmingumas, atlygio turinio ir tvarkos tinkamumas. Pasiekti rezultatai arba pokyčiai turi būti įtvirtinami. Svarbu, kad klientas pritaikytų įgytus įgūdžius realiame gyvenime. Kartais prašoma, kad klientai rašytų dienoraštį apie tai, kaip jiems sekasi įgytą patirtį taikyti gyvenimiškose situacijose. Šie žingsniai padės suprasti, suteikti klientui pagalbą, bei labiau jį pažinti.

 • Sociologija Esė
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Benita
 • 8 puslapiai (2615 žodžių)
 • Kolegija
 • Sociologijos esė
 • Microsoft Word 48 KB
 • Biheivioristinė teorija socialiniame darbe
  10 - 2 balsai (-ų)
Biheivioristinė teorija socialiniame darbe. (2017 m. Birželio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/biheivioristine-teorija-socialiniame-darbe.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 21:48